sâmbătă, 31 august 2013

Delegaţia Republicii Moldova la Congresul XXXV al Cadrelor didactice. Slatina, 2013.


CONGRESELE AGIRo –
TRADIŢII ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ROMÂNESC
„Şcoala va fi şcoală, când omul va fi om şi statul va fi stat.” (M. Eminescu)
Congresul XXXV al Cadrelor Didactice din România şi al Cadrelor Didactice române de peste hotare s-a desfăşurat în sala de spectacole a Casei de Cultură a Sindicatelor, în oraşul Slatina, judeţul Olt, România, având drept obiectiv major: dezvoltarea profesională şi creşterea prestigiului şcolii.
La deschiderea „înaltului for ce a purtat conotaţia speranţei profesionale” au participat prof. univ. dr. Remus Pricopie, Ministrul Educaţiei Naţionale, prof. Valentina-Ştefania Duminică, Secretar de Stat, în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, academicianul Solomon Marcus, Membru al Academiei Române, prof. univ. dr. Ecaterina Andronescu, Preşedinte de Onoare AGIRo, prof. Viorel-Dănuţ Dolha, Preşedinte AGIRo, prof. Felicia Man, Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar, al judeţului Olt, dr. Mariana Marin, Preşedinte AGIRoMd, dr.-conf. N. Fedoreţ, Preşedintele Asociaţiei Pedagogilor din regiunea Odessa-Ucraina, reprezentanţi INTUITEXT, EDUEXPERT, Centrul de Educaţie Aplicată, platforma Dascăli. Ro precum şi oficialităţi locale, politicieni şi oameni importanţi ai urbei slatinene, care de-a lungul vremii au avut ceva de spus şi de realizat în domeniul educaţiei, deaceea şi-au împărtăşit experienţa, dobândită prin implicarea lor în educaţie
Ecaterina Andronescu, Preşedinte de Onoare AGIRo a afirmat că „această întâlnire a dascălilor este extrem de potrivită, fiind un prilej de a schimba bunele practici.” „Evident, şcoala a fost de-a lungul secolelor şi deceniilor şi este şi astăzi un subiect extrem de important, dar, dacă n-ar fi atât de important viitorul copiilor noştri, probabil acest eveniment n-ar fi avut loc” , a declarat Dl Ministru al Educaţiei Naţionale din România, Remus Pricopie.”Am încercat să profităm de tot ceea ce ne-a oferit viaţa ca să investim în educaţie.” a afirmat cu fermitate Minel-Florin Prina, Primarul municipiului Slatina.
„Am o carte de vizită dinamică şi în continuă transformare, dar declaraţia mea de apreciere personală începe cu „Sunt învăţătoare”, a spus prof. Valentina-Ştefania Duminică, argumentând de ce e necesară redobândirea demnităţii şi moralei profesionale a cadrului didactic.
Impresionant a fost momentul când Dl Ministru a primit de la dr. Mariana Marin, Preşedinte AGIRoMd, Medalia de aur, Medalia ştafetă a Congresului AGIRo, adusă de la Ministerul Educaţiei din RM, care va fi păstrată până la următorul Congres la Ministerul Educaţiei Naţionale.
Am rămas încântaţi de primirea Paşaportului de oltean, care ne-a recunoscut cetăţenia de oltean pentru o perioadă de 96 de ore şi ne-am bucurat că „după expirarea termenului de valabilitate al paşaportului, posesorul rămâne valabil”. Componenţa delegaţiei noastre ne-a permis să respectăm fără mari eforturi una din obligaţiunile enumerate în paşaport "femeile merg obligatoriu la un pas în spatele bărbaţilor şi nu vorbesc neîntrebate, decât atunci când sunt singure”
Vineri, 23 august, am participat la Simpozionul Internaţional întitulat „Dascălii, făclii în universul copiilor.”, locaţia Casa Tineretului, Slatina. Foarte interesantă a fost secţiunea: ”Photovoice-procedeu de receptare a mesajului literar”, moderator-formator conf. univ.Mariana Marin. În cadrul prezentaţiei am aflat şi soluţii la unele probleme cotidiene, precum: „Plictisul poate apărea în cazul monotoniei”, "Oamenii sunt singuri pentru că au ales să construiască ziduri în loc de poduri.” Cu certitudine toţi dascălii prezenţi vom utiliza acest procedeu în lucrul cu elevii, fiindcă contribuie la performarea lor ca vorbitori şi cititori elevaţi şi culţi.
Conf. univ. dr. Viorica Goraş-Postică ne-a familiarizat cu tipurile de parteneriate şi cum să ne implicăm în diverse proiecte.
Colegii din Ucraina ne-au demonstrat „că putem crede că suntem genii” în secţiunea „Mnemotehnica-tehnici de dezvoltare a memoriei”
Congresul s-a bucurat de un real succes şi chiar a fost benefic, deoarece s-au găsit şi soluţii pentru unele probleme expuse de unii dascăli. Congresul ne-a îndemnat „să avem curajul să visăm şi după aceea să trecem la fapte”, ne-a explicăt că „să iubim copiii e necesar, dar nu şi suficient”
Se zice că „atitudinea este mai importantă decât inteligenţa şi decât faptele”, la Slatina ne-am simţit „cei mai iubiţi dintre pământeni”: am vizionat un deosebit program folcloric desfăşurat la Teatrul Naţional din Caracal.
Interesante au fost şi seratele de socialzare, cu spectacole ale ansamblurilor folclorice, cu recitaluri care ne-au atins cele mai sensibile strune ale sufletului, cu Tricolorul care a rămas să vegheze oraşul din cel mai înalt punct al său: Dealul Grădişte, locul de inde poţi cuprinde cu o privire tot ceea ce dă farmec şi culoare Slatinei.
"Nu poţi să le trăieşti pe toate şi atunci important este să trăieşti esenţialul, iar fiecare dintre noi are "esenţialul” său.” [apud Marc Levy] Aceasta s-a simţit atunci când am intrat în pădurea Reşca şi am ascultat muzica aceea calmă, interpretată măiestrit de vocile tainice ale naturii. Am găsit acolo o insulă de linişte şi răcoare, iar ultimile raze şotioase ale soarelui ne-au pipăit pleoapele şi ne-au încălzit frunţile, alungându-ne toate grijile şi gândurile zbuciumate, „încărcându-ne bateriile” înainte de drumul spre casă.
Le mulţumim gazdelor pentru Masa tradiţională oltenească, servită în pădurea Reşca. Stând la masă, simţeam cum cuvintele de „Rămas Bun” îmi picură pe suflet stropi dulci de melancolie...
Participarea la acest Congres mi-a întărit convingerea că „există alegeri care îţi schimbă viaţa, şi persoane care îţi schimbă alegerile.” Doamna Mariana, Vă mulţumim că ne-aţi acordat şansa de a ne simţi fericiţi, petrecându-ne timpul „printre oamenii care judecă corect” .
Cu deosebit respect, Viorica Măţilă-Parfeni, LT”M. Eminescu”, mun. Bălţi
Rezistăm și ne înălțăm prin tradiții asociative de neuitat

Ocazia deosebită de a participa la Congresul 35 al cadrelor didactice române din țară și din afara granițelor o consider ca o binecuvântare pentru mine. Municipiul Slatina din județul Olt a fost pentru 3 zile o capitală spirituală a semănătorilor de lumină, a fost locul în care a vibrat sufletul românesc, adânc ancorat în istorie și tradiție strămoșească. Ospitalitatea gazdelor, dăruirea totală a organizatorilor evenimentului și lumina din ochii celor peste 700 de participanți ne-a înaripat și ne-a făcut să ne simțim valoroși și demni pentru că aparținem unei comunități profesionale de calibru – AGIRO.
Am admirat verticalitatea oltenilor, felul în care știu să mențină flacără aprinsă a cântecului, a dansului și a portului popular. Am reușit să ne reîncărcăm bateriile, să facem schimb de experiență, de idei pedagogice avansate, să învățăm a ne socializa cu cei care poartă cu sacrificiu și demnitate aceeași dulce povară de călăuzire și de formare a tinerei generații. Faptul că am comunicat, că ne-am încurajat reciproc, în numele viitorului, că mesaje din toate cele patru zări ale românimii au venit la adresa participanților la Congres, că oficialități educaționale dințară și de peste hotare ne-au salutat și ne-au apreciat a dat amploare și greutate distinsului for.
Ca piatră unghiulară de aducere-aminte rămâne pentru noi investiția spirituală de care am beneficiat, dar și impunătoarea Carte a Congresului cu sute de materiale, inspirate din practicași teoria educațională, care va contribui la perpetuarea primordialității perene a Copilului, a valorilor general-umane și naționale, a tot ce înseamnă Adevăr, Bine și Frumos în viața dăruită nouă de Bunul Dumnezeu.
Cu aleasă considerație,Viorica Goraș-Postică,
dr. conf.univ. USM, CE PRO DIDACTICA

ÎN ROMÂNIA NE SIMŢIM IUBIŢI!
Al XXXV-lea Congres al Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România, Congresul Cadrelor Didactice din România şi al cadrelor didactice române de peste hotare s-a desfăşurat sub egida sucursalei Olt, în municipiul Slatina. O echipă de profesionişti şi-a asumat, la cel mai înalt nivel, organizarea prestigiosului eveniment al anului. Sucursala Olt a AGIRo, condusă de Doamna Prof. Margareta Gheorghiţă a realizat cu succes ceea ce fiecare învăţător vorbeşte anul împrejur - Congresul anual al AGIRo.
Înaltul for poartă conotaţia speranţei profesionale. Suntem convinşi că ne-am născut pentru a fi învăţători, iar evenimentul anului transformă convingerea dată într-un ideal. Aspiraţiile noastre sunt ca Pasărea Phoenix, se renasc de fiecare dată când ne întâlnim.
La acest Congres am învăţat căceicare înalţă învăţătorii, pe sine se înalţă(D. Stan). Am înţeles că poţi să nu ai mare şi munte, dar să ai omarede profesionalism şi unmuntede generozitate (V. Dolha). Am valorizat ideea că neamul românesc se slăveşte prin cântecul, portul şi dansul popular. Serile de socializare din dealul Grădiştei - Slatina, unde am fost uniţi de marele tricolor au constituit cartea de vizită a Slatinei, dar şi a întregului neam românesc.
Din toate colţurile României şi din graniţele istorice ale ei vin cadre didactice, dornice de a se revedea şi a comunica pe teme profesionale. Congresul de la Slatina va fi memorabil pentru constanta dragoste pe care ne-o poartă românii din România. Cu toţii recunoaştem contribuţia Domnului Viorel Dolha, preşedintele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România în realizarea ideii de a uni românii de pretutindeni. Este un luptător, cu un caracter arădean desăvârşit, iar limba română are un viitor prosper datorită Dumnealui. Ea vă dăinui în Valea Timocului, acolo unde graiul românesc se pare că piere. Limba română va străluci în Basarabia, azi Republica Moldova. Va fi la ea acasă în regiunea Odessa. La Cernăuţi, spiritul lui Eminescu şi suflarea românească va fi perenă. Numele Dlui Profesor Viorel Dolha va fi aidoma numelor dascălilor spirituali ai săi:Vasile Popeangă,Vasile Stroescu.
Se pare că niciunul dintre noi nu şi-a dorit să fim separaţi, însă istoria a avut regulile sale. Se pare că Domnul Dolha şi-a asumat rolul de a repara istoria predecesorilor noştri, care ne-au dezbinat.
În numele delegaţiei AGIRo, Republica Moldova vă aduc mari mulţumiri, recunoştinţă, plecăciuni pentru ceea ce faceţi Dv.
Mariana Marin
***
Am avut fericita ocazie de a participa la cel de-al XXXV-lea Congres al cadrelor didactice din România. Şi am avut doar de câştigat: formare profesională de calitate; gazdă de excepţie; program cultural de valoare; colegi profesionişti, mărinimoşi, deschişi, sufletişti şi multe alte beneficii. Recunosc perseverenţa gazdelor în organizarea activităţilor, care a dat direcţia unui parteneriat eficient între profesorii români de pretutindeni. Tuturor colegilor din echipă le sunt recunoscătoare pentru stima, grija şi răbdarea pe care au avut-o. Vă doresc izbândă, putere de lucru, perspective de succes!
Cu distinsă apreciere,
Tatiana Şova,Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
***
Impresii de la cel de-al XXXV-lea Congres AGIRo, Slatina, Olt, 21-23 august 2013
Există ceva lăuntric, ceva interior, adânc, de nedescris atunci când te afli la orice tip de activitate organizată de către AGIRo. Interacţiunile din cadrul Asociaţiei ne fac să ne dăm seama cât de valoroşi suntem fiecare din noi. Atelierele didactice, conferinţele, congresele, întâlnirile neformale sunt pentru noi simboluri ale gândului bun.
Modul de desfăşurarea al celui de-al XXXV-lea Congres AGIRo, Slatina, Olt, 21-23 august 2013 a mai confirmat o dată acest adevăr, fiind un adevărat generator de căldură sufletească. Primiţi cu multă afecţiune, încălziţi cu multă generozitate de razele blânde ale ospitalităţii, am savurat din plin din dulceaţa vorbelor înţelepte spuse cu multă simplitate de către toate oficialităţile şi colegii de breaslă. Climatul favorabil din cadrul Congresului ne-a facilitat comunicarea, ne-a mobilizat inteligent forţele, ne-a sensibilizat şi mai mult faţă de necesitatea unirii spirituale a învăţătorilor.
Tot respectul şi admiraţia pentru organizatorii Congresului!
Un sincer mulţumesc presedintei AGIRo Md, doamnei Mariana Marin pentru imaginea care a reuşit să ne-o formeze nouă, învăţătorilor din Republica Moldova, în societatea pedagogică din România, Ucraina, Serbia!
Rodica Agafian, specialist superior, DÎTS Orhei
***

„... păşeşte încet spre casă, cu pasul domol, obosit, de parc-ar veni de la coasă ori s-ar întoarce din mit”, spun versurile. Aceste versuri mi-au stăruit în gând 3 zile, odată ce l-am cunoscut pe academicianul Solomon Marcus, membru al Academiei Române, care la cei peste 80 de ani, e cu gândul la copilul care abia păşeşte pragul şcolii. La Congres am întâlnit oameni deosebiţi, personalităţi marcante, foarte activi, deschişi, chiar dacă diferiţi ca statut, de la simplu învăţător până la ministru.
Slatina, pentru 3 zile, a găzduit cele mai frumoase trăiri, sentimente de demnitate naţională, de respect faţă de Măria sa – Dascălul. Toţi participanţii ne-am simţit ca în vizită la prieteni, aşa cum organizatorii au avut mare grijă, responsabilitate.
Aducem plecăciuni celor care au depus efort ca membrii Asociaţiei Învăţătorilor, delegaţi la Congres, să se înalţe pe scara valorilor.
Viorica Rotaru, Liceul Teoretic Lăpuşna
***

Dacă participarea la primul congres al învățătorilor din Moldova din 2011 a fost pentru mine mai mult din curiozitatea de a afla ce este un congres cu adevărat, lucru cunoscut doar din manualele de istorie, atunci participarea, și o spun cu mândrie, la cel de-al XXXV-lea Congres Internațional al învățătorilor, care s-a desfășurat la Slatina, jud. Olt, România, a fost o adevărată provocare. Aștept cu nerăbdare să le împărtășesc colegilor de serviciu emoțiile și trăirile celor 3 zile în care mi-am făcut noi prieteni, am cunoscut și am colaborat cu învățătorii din țara gazdă, din Serbia, din regiunea Odessa, regiunea Cernăuți cât și cu colegii din Republica Moldova, delegați la acest Congres. Fiecare țară a prezentat în cadrul Simpozionului Internațional ,,Dascălii, făclii în universul copiilor,, unele procedee și tehnici de lucru foarte productive și interesante. Însă marea majoritate, a celor prezenți în sală, au fost impresionați de ,,Photovoice - procedeu de receptare a mesajului literar" prezentat de către conf.univ. dr. Mariana Marin.
Laur Lucia - delegat LT "G. Călinescu", mun. Chişinău
Delegația cu parfum de Basarabia
Tcaci Veronica,
CED Pas cu Pas, mun.Chișinău,RM
Cel de-al XXXV-lea Congres al cadrelor didactice din România și al cadrelor didactice române de peste hotare a venit încă o dată să evidențieze puterea, importanța și necesitatea unui dascăl cărturar, curajos, modern într-o lume mereu schimbătoare: manuale digitale, table interactive, instruire on-line..,dar care ar exista cu greu fiind de unul singur, bogat în lipsuri, în îndatoriri și în iubiri de moșie...Doar împreună suntem o forță!

 • Persoane potrivite în locul potrivit = echipă de succes!

 • Zile de neuitat pe meleaguri româneşti
  S-au scurs doar câteva zile de când am revenit de la cel de-al XXXV-lea Congres al Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România, Congres al Cadrelor Didactice din România şi al Cadrelor Didactice de peste Hotare, desfăşurat în perioada 21-23 august 2013 la Slatina judeţul Olt, dar lucrurile sunt atât de vii încă în oglinda minţii, încât e suficient să închid ochii şi pe retină să-mi apară evenimentele întregii călătorii spre Slatina – un colţ pitoresc cu un patrimoniu istoric, cultural, şi spiritual cu oameni generoşi, deschişi şi ospitalieri.
  Nu am participat la foarte multe Congrese ca să fac acum o comparaţie, însă ţin să menţionez că pentru mine acest Congres a fost unul deosebit şi foarte important. Deosebit prin modul de organizare, prin subiectele abordate, prin oamenii care cu multă dăruire au luat cuvânt. Cu alte cuvinte toate desfăşurate într-un ritm perfect. A fost o atmosferă extrem de pozitivă. Important prin faptul că am cunoscut multe personalităţi şi oameni cu suflet mare, deschişi spre colaborare cu care am făcut schimb de păreri, idei şi email-uri.
  Am fost foarte mândră ca să aud de la pupitrul din scenă felicitări tuturor participanţilor la congres din partea d-nei Ministru Maia Sandu, transmise de d-na Mariana Marin.
  Gazdele au avut grijă ca pe lângă activităţile de lucru să ne organizeze timpul şi cu activităţi artistice, dansuri, mese delicioase, excursii, plimbări, activităţi de socializare, toate organizate foarte variat şi interesant.
  Simt recunoştinţă şi trăiesc respectul celor care au ridicat la maxim cota în seria organizărilor: Ministerul Educaţiei Naţionale, Primăria Municipiului Slatina, Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, Casa Corpului didactic Olt, Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România.
  Doresc să mai mulţumesc d-lui Viorel Dolha, care ne-a sprijinit în deschiderea vizelor române şi nu în ultimul rând să-i aducem sincere mulţumiri d-nei Mariana Marin care şi-a asumat organizarea delegaţiei din Republica Moldova şi cu lux de amănunte a avut grijă de fiecare detaliu. Orice cuvânt rostit de d-na Mariana Marin ne-a motivat pozitiv pe tot parcursul călătoriei, insuflându-ne o stare pozitivă, încredere şi dispoziţie bună.
  Angela Ababei, învăţătoare Liceul Teoretic
  "S.S. Cibotaru” , satul Cobîlea Raionul
  Şoldăneşti.
  Congresul AGIRo – oportunități pentru fiecare
  Participarea la al XXXV-lea Congres AGIRo a fost o provocare pentru mine. Recunoștință d-nei președinte AGIRoMd, Mariana Marin pentru posibilitatea de a fi printre membrii delegației din Republica Moldova la acest eveniment.
  Impresionat de efortul depus pentru buna desfășurare a Congresului. Am văzut, am admirat, am învăţat ce înseamnă dăruire în munca de învățător, ce înseamnă munca în echipă, bucuria de a avea oaspeți, de a împărtăși din experiența cadrelor didactice, participanți la eveniment. Nu am putut să mă opresc să compar și să mă întreb cum am organiza noi astfel de activități, la nivel de DÎTS.
  Participarea la Congres a oferit oportunitatea:
  de a stabili parteneriat între Inspectoratul Școlar Județean Olt, România și Direcția Învățământ, Tineret și Sport Drochia, Republica Moldova, în rezultatul discuției cu doamna Felicia Man, Inspector Școlar General.
  de a realiza proiecte comune cu colegii din Ucraina, reprezentanții asociației pentru Dezvoltarea Creativă a Personalității "Varto" (președinte Ghenadie Cepurnoi) ți Asociația Profesorilor din regiunea Odessa (președinte Nicolae Fedoreț);
  de a organiza forumuri, festivaluri, conferințe, școli de vara, formări comune în parteneriat cu colegii din județele Botoșani, Suceava, Neamț;
  Bravo organizatorilor! Bravo participanților la Congresul AGIRo!
  Cu respect, Iurie Melinte, Direcția Învățământ, Tineret și Sport Drochia
  REFLECȚII 
  (Slatina, 21-23 august 2013)

  Super au fost gândite serile de socializare, ce au adus posibilitatea de a face noi cunoștințe – punte pentru schimburi de experiență. În afara de aceasta s-a oferit posibilitatea de a ne cunoaște cu folclorul oltenesc, am cunoscut artiști cu nume mare din regiune. Si ca o linie roșie – ne-am distrat pe cinste.
  Având ocazia de a participa la Congresul sus-numit mi-am asumat de a fi mesager și cu mare plăcere voi aduce la cunoștința tuturor profesorilor din r-nul Șoldănești ideile promovate în cadrul AL XXXV-LEA CONGRES AL AGIRo, CONGRES AL CADRELOR DIDACTICE DIN ROMÂNIA ȘI AL CADRELOR DIDACTICE ROMÂNE DE PESTE HOTARE, (Slatina, 21-23 august 2013).
  Angela Comendant,
                                                                                                                                         profesor, Liceul Teoretic Cotiujenii Mari,
  r-nul Șoldănești, Moldova

  luni, 15 aprilie 2013

  ZIUA ASOCIAȚIEI ÎNVĂȚĂTORILOR ÎN SUCURSALA ORHEI

  ZIUA ASOCIAȚIEI ÎNVĂȚĂTORILOR ÎN SUCURSALA ORHEI
  Atelier Didactic Naţional
  ”MODALITĂȚI DE DEZVOLTARE A COMPETENȚEI DE SCRIERE”  luni, 8 aprilie 2013

  SUNTEM CREDIBILI, PUTERNICI ŞI MERITĂM RESPECTUL


  PÂNĂ AICI, NU SUNTEM SĂRACI!
  SUNTEM CREDIBILI, PUTERNICI ŞI MERITĂM RESPECTUL  Ne-am încetăţenit cu afirmaţia săraci şi bieţi profesori. Un caz deocheat mi s-a întâmplat când am mers să-mi cumpăr un costum. După ce l-am măsurat, vânzătoarea a spus că în acest costum de parcă aş fi o învăţătoare. I-am confirmat cu mândrie că sunt pedagog, la care Dumneaei cu un mare regret mi-a şoptit "- Sărmana!". Nu ştiu de ce mă consideră sărmană...Nu ştiu de ce s-a uitat cu atâta milă ...  
  Sunt nedumerită nu pentru că aş locui într-o casă de milioane. Nu pentru că aş avea o maşină de lux, nu pentru că nu aş avea probleme financiare. Şi totuşi nu merităm o atare atitudine. Oare să fie ea (vânzătoarea) mai bogată decât mine? Are un trai mai decent decât al meu? Nu cred. Este demnă de milă poate ea, căci nu a învăţat altundeva şi iată a ajuns unde a ajuns. Poate are studii însă specialitatea ei nu este solicitată. Cineva, de la căile ferate se mândrea că salariul lor a crescut şi se indigna că până la moment avea salariu de profesor. Nu aduc comparaţiile pentru o posibilă discriminare. O pătură socială vulnerabilă - aşa arătăm în ochii lumii. Moda de a ne numi bieţi şi săraci a pornit din perioada salariilor date o dată în an, căci am apucat acele vremuri. Atunci eram la început de cale profesională şi mă minunam că lumea se plânge. Am ales atunci profesia ştiind că am un salariu de 78 de lei, am ales nu pentru salariu, ci pentru a mă transfigura în ceea ce am dorit, în ceea am visat pentru ceea ce m-am născut  - pentru a fi pedagog. Şi nici nu am plecat la pedagogie pentru că nu am avut destule capacităţi, demne de o altă meserie. Am concurat cu alţi 7 abiturienţi pentru un loc la specialitatea pedagogică. Cu o medie de 9,47 cred că puteam aspira la orice specialitate. Am ales să fiu pedagog, pentru că de mică învăţam piesele de şah (primii mei elevi) să citească din Albinuţa, pentru că scriam cu creta pe tabla improvizată, în scara blocului. Pentru că ştiu, pot şi vreau să fiu pedagog.
  Cândva, fiind elevă nu am auzit niciodată de la profesorii mei să povestească ce mănâncă acasă sau ce salariu au. Sigur, atunci puteam să cred că profesorii mei trăiesc în palate, căci aşa o merită. Poate atunci salariile erau decente? Sau poate erau modeşti, sau poate vroiau să se uite societatea la ei demn şi încrezător. Mă întreb "Cum poate un elev să creadă un profesor atunci când îl îndeamnă să înveţe, dacă nici profesorului nu-i foloseşte la nimic învăţătura, doar este sărac?"
  Nu ştiu de ce societatea ne consideră sărmani. Suntem priviţi foarte straniu. În ochii lumii suntem demni de a primi în fiece zi milă. De atâtea frustrări sociale, cu salarii neachitate la timp, cu un coş minim mai jos decât posibilul, am întors societatea cu spatele la noi. Aproape fiecare ar vrea să ne aducă ceva de mâncare, ceva de încălţat sau de îmbrăcat. Ne-am tot obişnuit să ne arătăm de fiecare dată problemele, căci dacă spui că ai de toate se naşte invidia. Aşa ne-am etichetat, pentru că au fost timpurile.
  Vrem să fim iubiţi cu preţul sintagmei prost, urât şi sărac? Dar iată că în acest mirific şir de calităţi, două nu ne caracterizează. Nici urâţi nu suntem şi nici proşti. Intelectualitatea şi povara de a aduce lumină în minţile oamenilor defectează sintagma perfecţiunii de cel mai iubit. Frumuseţea şi bunăstarea unui om porneşte din sufletul său, or, un profesor nu poate fi urât şi sărac atâta timp cât îşi iubeşte meseria, atâta timp cât şcoala este viaţa sa.
  Îndemnul meu ar fi să spargem acest stereoptip, să devenim în ochii lumii bogaţi. În societatea noastră bunăstarea este o marcă pentru a fi respectat. Respectul porneşte de la bunăstare şi nu neapărat de la cea materială. Bogăţia spiritualităţii noastre este una mai presus decât acele palate şi castele de milioane. Demnitatea noastră porneşte cu încrederea că suntem cei mai bogaţi. Calea de a fi discreţi, de a păstra intimitatea vieţii noastre private, calea de a îndepărta societatea de la gândul că am fi cei mai săraci. Poate nu cred în ceea ce spun, poate teoriile mele sunt confuze şi rătăcite, însă merită să întoarcem societăţii noastre imaginea de credibili, puternici şi respectabili.
  Mariana Marin

  sâmbătă, 6 aprilie 2013

  Cercul Pedagogic Ștefan Vodă

  AGIRoMD este o provocare pentru toate cadrele didactice din republică. Activitatea surcusalei Ștefan Vodă este un bun augur pentru dezvoltarea profesională a pedagogilor din raion.
  La  2 aprilie și-a desfășurat activitatea Cercul Pedagogc ”Standarde de eficiență a învățării”  care a întrunit cadrele didactice, membre  AGIRoMD ,  invitați din instituțiile din raion.
  Subiectul nominalizat este foarte important în formarea profesională a cadrelor didactice.
  Mediul a  favorizat colaborarea, dorința de implicare, încredere. Cunoștințele acumulate vor fi binefice în activitatea tuturor cadrelor didactice.
  Aș dori să-i mulțumesc Dnei Mariana Marin, celei care stă la cîrma Asociației, celei care a știut să mobilizeze și să unească învățătorii din toată republica
  Spre noi realizări într-un ceas bun !
  Veronica Teslaru,
  Specialist principal DÎ Ștefan Vodă

  Totul e în schimbare - viaţa, omul, societatea. Aşa şi şcoala e într-o ascendenţă totală. Schimbarea duce la neclarităţi, semne de întrebare şi nostalgie după trecut. Dar numai prin muncă, studiere a noului ne vom debarasa de nostalgia trecutului și vom urca pe treptele viitorului.
  Cred că cu ajutorul AGIRoMd  și a surcusalei Ștefan Vodă vom putea trece mai uşor obstacolele noului şi găsi răspuns la toate întrebările ce ne frămîntă.
  Suntem la început de cale cu multe întrebări, dar şi dorinţe. Abia două şedinţe au fost desfășurate, dar   s-au discutat  cele mai arzătoare întrebări.
  Cercul Pedagogic ”Standarde de eficiență a învățării” a fost lucrativ, util, captivant.
  M-am bucurat de posibilitatea  de a- mi dezvolta  competențele profesionale, de obținerea noilor experiențe.
  As dori să-i mulţumesc organizatoarei, dnei Darii Natalia, pentru curajul de iniţiativă, organizare, mobilizare a învăţătorilor  din întregul raion, dorinţa de-a ne schimba, uni ideile de lucru şi chiar de odihnă şi pentru  dezvoltare . Aş dori  Dnei Natalia, membrilor, învăţătorilor un început bun.

  Jamba Nadejda
   L.T.,,M.Eminescu,
  s.Antoneşti
  Am primit cu o deosebită plăcere invitația la ședința Cercului Pedagogic ”Standarde de eficiența a învățării”, la care am participat cu mare interes. Studiind agenda de lucru, iar apoi reflectînd asupra modului în care s-a desfășurat acest eveniment am constatat ca programul a fost bine structurat, iar activitățile planificate -- actuale .Vedeam și  în ochii colegelor interes, dorința de a colabora în cadrul activităților:”  Ceea ce mă reprezintă”  ” Secvențe contradictorii”.                                                                                 
  Mi-am dat seama  de  faptul cît de utile sînt astfel de întruniri, la care ,cu siguranță, aflăm ceva nou, facem un schimb de experiență,ceea ce ne cam lipsește ultimul timp.   
  Nela Dobînda,
  LT”Alexandru cel Bun”,
   s Slobozia.    Un eveniment important în viața școlii primare ,,Grigore Vieru” s-a desfășurat pe data de 02 aprilie, o zi cu căldură și soare ce încălzea cu duioșie chipurile blînde ale colegilor de breaslă din raionul Ștefan-Vodă. Am avut o deosebită satisfacție să activez alături de participanți în ochii cărora licărea aceeași scînteie, de a deveni membri activi ai AGIRoMD.
  Am rămas mulțumită de dinamizmul activității, de subiectul abordat, de cooperarea eficientă pentru a fi în pas cu evenimentele actuale în domeniul educației și în viața asociației.
     Mulțumesc mult întregii echipe, moderatoarei pentru entuziasm  și inițiativă.
      Succese și noi realizări!
  Elena Vlas,
  Școala Primară ”Grigore Vieru”,
  orașul Ștefan Vodă  Recent am participat la Cercul Pedagogic ”Standarde de eficiență a învățării”. Am fost copleșită de emoții plîcute și de mîndrie, că acest cerc se desfășoară în instituția în care activez.
  Am rămas impresionată de rîvna colegilor spre informare, schimbare, implicare.
  Aici ni s-a deșteptat curajul de a ne spune opiniile, de a forma o echipă. Ele mi-au picurat în suflet dorința de a-mi continua activitatea pedagogică.
  Mulțumim organizatorilor. Președintei surcusalei Ștefan Vodă, Darii Natalia.
  Ludmila Țurcan,
  Școala Primară ”Grigore Vieru”,
  or Ștefan Vodă  Sucursala Ștefan Vodă
  2 aprilie în incinta Școlii Primare ”Grigore Vieru” din or. Ștefan Vodă s-a desfășurat Cercul Pedagogc ”Standarde de eficiență a învățării”

  Organizatori:
  Darii Natalia, Președinta sucursalei Ștefan Vodă
  Teslaru Veronica, specialist principal DÎ Ștefan Vodă
  Sînchetru Valentina, șefa Centrului Metodic DÎ Ștefan Vodă


  luni, 1 aprilie 2013

  Conferinţa ştiinţifico-metodologică "Evaluarea în procesul de învăţământ:abordări praxiologice."

  Sucursala Balţi  Conferinţa ştiinţifico-metodologică   "Evaluarea în procesul de învăţământ:abordări praxiologice." 


  Şi noi, participanţii la Conferinţa ştiinţifico-metodologică "Evaluarea în procesul de învăţământ:abordări praxiologice." aducem sincere mulţumiri organizatorilor şi, în special, doamnei Marina Morari. Încerc să fac evaluarea seminarului prin tehnica 3-2-1: 3 puncte forte:formator competent, bine documentat ştiinţific; informaţii cu caracter teoretico-practic, interesante, actuale şi utile; comunicare cu colegi din diferite trepte ale învăţământului, schimb de experienţă şi parteneriat; 2 lucruri noi: etimologia noţiunii "evaluare", relaţiile interdependente între conceptele: măsurare-apreciere-notare -evaluare; 1 moment neclar: (pentru mine) caut răspuns prin activitate la întrebarea: Care sunt cele mai reuşite strategii şi modalităţi ce ar contribui la eficientizarea procesului de evaluare?AGIRo Md este asociaţia celor mai buni învăţători şi, participînd la toate activităţile planificate, cu siguranţă vom afla răspunsuri la toate întrebările şi vom "creşte" profesional. Vă mulţumim încă o dată, aţi fost FOARTE BRAVO!!!
  Viorica Măţilă-Parfeni
  Marina Morari, doctor, conferenţiar universitar. Membrul AGIRoMd, formator la seminarul organizat de sucursala Bălţi

  Aduc multumiri Doamnei Valentina Goiman - directoarea scolii primare „Spiridon Vangheli” și Doamnei Aurelia Balan - directoarea Liceului Teoretic „Lucian Blaga” din Balti, pentru buna organizare a seminarului.