ATELIERUL DIDACTIC NAŢIONAL AGIRo Md „NUME NOTORIU ÎN EDUCAŢIE”


ATELIERUL DIDACTIC NAŢIONAL
 AGIRo Md
 „NUME NOTORIU ÎN EDUCAŢIE”

Regulament  de organizare şi desfăşurare

Preambul. Atelierul Didactic Naţional  Agiro Md  „Nume Notoriu În Educaţie” este o activitate extraşcolară, de interes profesional, care se adresează pedagogilor şi este subordonată Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România, Filiala Republica Moldova.
Scopul: Stabilirea unei tradiţii pedagogice de parteneriat profesional între membrii asociaţiei în ideea socializării şi schimbului de experienţă.
Obiective:
    Diseminarea activităţii de succes a cadrelor didactice cu experienţă.
    Consilierea profesională, metodică a membrilor AGIMd.
    Încurajarea activităţii profesionale a a membrilor AGIMd.
    Organizarea întâlnirilor cu specialişti de forţă ai sistemului educaţional, la nivel raional, naţional şi internaţional.
    Realizarea posibilităţii de afirmare a membrilor AGIMd în sistemul educaţional.
    Promovarea experienţelor bune, a talentelor pedagogice din Republica Moldova.
Resurse de timp: Organizarea Atelierului Naţional va avea loc în dependenţă de oferta educaţională, de posibilităţile AGIMd de a invita personalităţi notorii ale sistemului educaţional.
Locaţie: Locul de desfăşurare va fi stabilit în dependenţă de anumite propuneri, dar şi cu scopul de a cunoaşte instituţiile de succes, instituţiile cu tradiţie pedagogică şi culturală.
Participanţi: În exclusivitate membrii Asociaţiei precum şi cadrele didactice din instituţia în care are loc formarea.
Responsabili: Preşedintele sucursalei va delega la Atelierul  Didactic Naţional un anumit număr de persoane, în conformitate cu oferta propusă. (Cu titlu de excepţie, în raioanele în care nu avem preşedinte de sucursală sau există anumite probleme, înscrierile se fac centralizat, coordonându-se telefonic Consiliul de Administrare al AGIMd)
Activităţi generale:
ü  Cunoaşterea personalităţii notorii în educaţie;
ü  Organizarea activităţii de formare care se va certifica cu 4-8 ore academice.
ü  Schimbul de informaţii metodice între membrii Asociaţiei: proiecte didactice, articole, reviste, fişiere electronice;
ü  Prezentări de carte didactică/pedagogică.
ü  Organizarea Expoziţiei Didactice a membrilor AGIMd.
Notă: Alcătuirea unui jurnal (rapoarte de impresii şi propuneri) al Atelierului Naţional este o finalitate a fiecărei întâlniri. Reprezentanţii sucursalelor vor expedia în termen de 3 zile rapoartele de impresii şi propuneri, care vor fi plasate pe blogul Asociaţiei.

Planul orientativ de activităţi:
PERIOADA
DENUMIREA ACTIVITĂŢII
Noiembrie 2011
·         Atelierul Naţional „Dr. Vasile Cioca” – Copiii şi artele.

Decembrie 2011
·         Atelierul Naţional „Dr. Vasile Flueraş”
Ianuarie 2011
·         Atelierul Naţional „Dr. Pavel Cerbuşca”
Februarie 2011
·         Atelierul Naţional „Echipa de formatori  - experţi naţionali din România”
Martie 2011
·         Atelierul Naţional „Dr. Mariana Marin şi echipa de masteri în ştiinţele educaţiei”
Aprilie 2011
·         Atelierul Naţional „Viorel Dolha”
Mai 2011
·         Atelierul Naţional „Casa Corpului Didactic Iaşi -  Spiru Haret”