luni, 5 decembrie 2011

Forum Pedagogic Internaţional „Orizonturi didactice”


3 MARTIE 2012, Chişinău

DOAMNELOR ŞI DOMNILOR!

Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea AŞM şi Liceul AŞM, organizează în perioada 
3 martie 2012, Forumul Pedagogic Internaţional Orizonturi didactice.
Evenimentul se va desfăşura în incinta Liceului AŞM,  or. Chişinău, Republica Moldova.

În cadrul Forumului Pedagogic vor activa secţiile:
1.      Management educațional;
2.      Cercetare pedagogică;
3.      Curriculum şi formarea de competenţe la elevi
4.      Valenţe educaţionale

Comunicările  pot fi prezentate în limbile: română, engleză, franceză și rusă.

Data limită de prezentare a comunicărilor este  15 ianuarie 2012  pe adresa:
e-mail: 
pcerbuşca@gmail.com

Parteneri:
1.      Academia de Ştiinţe a Moldovei;
2.      Ministerul Educaţiei din Republica Moldova;
3.      Universitatea AŞM;
4.      Liceul AŞM;
5.      Universitatea de Stat din Moldova;
6.      Universitatea Pedagogică de Stat “I. Creangă”;
7.      Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei;
8.      Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România, filiala R. Moldova;
9.      DGETS mun. Chişinău;
10.  Centrul Educaţional “Pro-Didactica”;
11.  Asociaţia Obștească în Sprijinul Învăţământului “Gaudeamus”;
12.  Liceul teoretic ”Gaudeamus”, Chișinău;
13.  Liceul “Prometeu-Prim”, Chișinău;
14.  Liceul “Gh. Asachi”, Chișinău;
15.  Liceul “Pro-Succes”, Chișinău.

Cerinţe de redactare:
*     Textele comunicărilor (în formă electronică) – 3-5 pagini - se vor redacta în  format A 4Times New Roman, corp de literă 12, la un interval de +1,5; margini egale de 20 mm.
*     A se indica: Titlul lucrării, numele şi prenumele autorului/autorilor, urmat de titlul ştiinţific şi denumirea instituţiei.
*     Lucrarea va avea rezumat în limbile română şi engleză/franceză (5-8 propoziţii).
*     Citarea inserată în text va corespunde cu numărul de ordine al referinţei respective din lista bibliografică, anexată în ordine alfabetică la sfârşitul articolului.

Adrese de contact şi informaţii suplimentare:
Liceul AŞM, str. Sprâncenoia 1, MD 2077, or. Chişinău, Republica Moldova.
             tel.: +373 22 281464079468246, fax: +373 22 281464    

Comitetul organizatoric


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu