duminică, 12 august 2012

ACADEMIA ÎNVĂŢĂTORULUI MODERN - EVENIMENTUL ANULUI PENTRU ASOCIAȚIA ÎNVĂȚĂTORILOR


Dolha Viorel: Iata cateva aparitii in presa din ultimele ore
Presa are regulile ei si nu poti controla ce titluri pun, cat din material il scurteaza sau rescrie, comenteaza. Unele publicatii locale au subliniat participarea celor din jud respectiv etc. Multumesc colegului Laurentiu Banicioiu si pentru pozele profesionist lucrate dar si pentru tot ceea ce face. Multumiri şi colegului Dragos Gelu!


Ediție specială
Mariana Marin
În perioada 3-5 august Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România, filiala din Republica Moldova, a organizat pentru membrii săi un eveniment de excepţie la prima ediţie - Academia Învăţătorului Modern. A educa şi a te educa în acelaşi timp a confirmat starea de fapt a evenimentului, care a întrunit 200 de dascăli din Republica Moldova, România şi Ucraina.
Gânduri post factum
Academia Învățătorului Modern este o activitate la care aș vrea, sincer, să particip și eu. Cred că și colegii mei din Consiliul de Organizare simt la fel. Am trăit altfel acest eveniment: cu grijă, dar și emoții pozitive, am avut o curiozitate și creativitate intensă, toate acestea asamblate de o mare responsabilitate și o doză înmiită de entuziasm.
Detașându-mă de eveniment, la ceva timp, conchid că este o activitate aproape exclusivă în mediul educațional de dezvoltare profesională. Stațiunea Dacia, prefăcută pe 4 zile în Orașul Academia Învățătorului Modern, a privilegiat desfășurarea evenimentului, astfel participanții au fost izolați pe foarte scurt timp de grijile casei, într-o pădure de 10 hectare, cu scrâncioburi, cu piscină, fitness și dans.
De ce Academia?  Prima şcoală filozofică, înfiinţată de Platon la Atena, care îşi ţinea întrunirile în grădinile consacrate eroului Akademos se numea Academia. Ideea de a ţine o întrunire într-un spaţiu natural, aidoma grădinilor de la Atena, unde fiecare dascăl să se simtă liber în idei şi în activitate, a constituit un vis al or­ganizatorilor, iar visele nu se împlinesc decât dacă le transformăm în obiective. Astfel, una din activităţile Asociaţiei care îşi doreşte a fi tradiţională este Academia Învăţătorului Modern, fiind des­tinată dezvoltării profesionale a cadrelor didactice. Or, unul din deziderate­le Asociaţiei noastre este contribuţia la asociativitatea de idei ale cadrelor didactice prin întâlniri ce ar genera schimb de experienţă. Este o posibilitate extraordinară de a combina utilul, plăcutul şi frumosul.
Remediu pentru suprasolicitarea profesională
Pentru profesor, un an școlar  desemnează eșuarea, epuizarea și uzura energiei și a forțelor sau a resurselor individuale care îi provoacă individului o scădere globală a întregului potențial de acțiune.  Efectul care s-a produs este cel de depășire a sindromului burnout, or, acesta în medicina tradiționala este centrat pe relaxarea și detensionarea sistemului nervos central.
Sigur că relaxare de tip activă, întrucât agenda AIM  a fost una destul de suprasolicitată. Fiecare minut a fost luat în calcul: salon expozițional, întruniri la nivel de sucursală, conferințe de deschidere,  inaugurare și științifico-metodică, prezentare de carte, conferință de presă, donații de carte, întâlnirea cu Doamnele Ministre ale educației, sesiunile foto, medalia de aur, diplomele de excelență, 12 workshopuri, piscina, târgul workshopurilor, croaziera cu vaporul Legenda, discoteca, lucrul în secțiuni, Prezentări de softuri educaționale la tabla interactivă, și recepția La gura căprioarei - toate  au fost desfășurate destul de activ ca să spunem că ne-am odihnit.
Cu siguranță că activitățile nonformale au spulberat încordările, iar obiectivele noastre au fost realizate.
Felicitări și mulțumiri
Felicit întreaga echipă care s-a dăruit și a contribuit spiritual, dar și mult material pentru ca acest eveniment să se desfășoare așa cum ni l-am dorit.
Colegilor mei: Angela Cutasevici, Tamara Lența, Tamara Cerbușca, Valeriu Cavcaliuc, Pavel Cerbușca, State Daniela, Lucia Argint, Aliona Caduc, Virginia Vangheli, Stela Baltag, Morcov Viorica, Zaharia Chiosa, Vitalie Călugari.
Delegației din România, constituită din participanți ai filialelor Neamț, Arad, Botoșani, Iași, Vaslui, Cluj-Napoca, condusă de Dl Președinte Viorel Dolha - mulțumiri sincere și admirație.
Aducem sincere admirații profesorilor universitari Dr. Viorica Goraș - Postică (USM), Dr.Gabriel Albu (Universitatea Petrol Gaze, Ploiești), Dr. Constantin Șchiopu (USM), Dr. Vasile Cioca (Universitatea de Arte și Design, Cluj-Napoca), Dr. Vasile Flueraș (LT Avram Iancu, Cluj-Napoca), Dr. Dumitru Stan (Universitatea A.I. Cuza, Iași), Dr. Liliana Stan (Universitatea A.I. Cuza, Iași), Dr.hab. Igor Eftodiev (USM) care au fost alături de noi, care ne-au susținut și ne-au oferit încredere în forțele proprii, precum și pentru discursurile științifico-metodice pline de adevăr, sens și necesitate.
Nu în ultimul rând, suntem impresionați de ținuta, de atitudinea Ministerelor Educației din Republica Moldova și România, reprezentate de Doamnele Ministru Maia Sandu și Ecaterina Andronescu - pentru timpul acordat, pentru dăruirea și onoarea pe care ne-au făcut-o de a fi împreună la acest eveniment foarte important pentru dascălii din ambele țări.

Memoriu de activitate

Ziua de 3 august 2012 a fost dedicată sosirii în staţiunea Dacia din Vadul lui Vodă, fiind o locaţie de pădure, cu un aer curat deosebit.
Tot în această zi participanţii au prezentat materialele la Salonul expoziţional BUNE PRACTICI ÎN ŞCOALA PROACTIVĂ, coordonat de către membrii Asociaţiei, soţii Radu şi Valentina Gorodenco din Căuşeni. Impresionante au fost lucrările expozanţilor, întrunind materiale didactice elaborate cu elevii: postere, drepturile copiilor sub forma unui portativ cu note, diverse pliante, portofolii, proiecte didactice, panouri.
Cele mai dese au fost albumele foto, în care colegii au surprins cele mai active momente din anul şcolar 2011-2012. Impresionante au fost cărţile de vizită ale colegilor din Orhei şi Bălţi, care au reuşit să construiască adevărate cetăţi din pliantele personalizate. Colegii din România au surprins Salonul Expoziţional cu materiale editate: reviste, cărţi, metodici, auxiliare didactice.
Fiecare participant a primit un portofoliu cu materialele necesare evenimentului: buletinul ştiinţifico-metodic, ce cuprinde mesajele de felicitare şi salut ale colegilor, o revistă Învăţătorul Modern, un carnet, pix, ecuson etc.
Tot în prima zi colegii au avut posibilitate să se plimbe prin Oraşul Academia Învăţătorului Modern, care cuprindea mai multe locaţii: Aleea competenţei, Salonul Edu, Teatrul Edudisco, Restaurantul Dacia Didactica, Foişorul Brainstorming, Paideia, Gardner, Piscina SPA educaţional, Teatrul de Vară Învăţătorul.
Delegaţiile au avut de pregătit prezentările cu genericul Sunt membrul AGIRo! (fiecare delegaţie în parte: Chişinău, Nord, Sud, Centru, Moldova Ro, Transilvania, Muntenia).
Deschiderea Academiei Învăţătorului Modern a avut loc la Teatrul de Vară Învăţătorul, moderatorul ei fiind Doamna Nina Mândru, preşedintele sucursalei Orhei, învăţătoare, grad didactic superior. Cu un cuvânt de salut, dar şi cu prezentarea programului de activităţi a venit doamna  Mariana Marin, preşedintele AGIRoMd. În cadrul acestei plenare a fost prezentată AGIRoMd  - Asociaţia celor mai buni învăţători.
Colegele din Consiliul Director au avut discursuri cu următoarele subiecte: Angela Cutasevici  - organigrama,  simbolistica AGIRoMd; Daniela State  - Activităţile AGIRoMd; Tamara Cerbuşca  -  colaborarea AGIRoMd cu personalităţi notorii; Aliona Caduc - participarea Delegaţiei din RM la Congresele AGIRo; Pavel Cerbuşca - istoricul AGIRoMd; Tamara Lenţa  - Congresul de la Chişinău; Viorel Dolha - Colaborarea AGIRo cu AGIRoMd.
Colegii invitaţi din România au prezentat materialele colaborării cu AGIRoMd. Astfel, Dna Maria Ciubotaru – Preşedintele sucursalei Iaşi a AGIRo, a adus diplome şi alte materiale care au fost realizate în parteneriat cu AGIRoMd.
Cu multă admirație și interes îl urmărim pe colegul nostru, președintele AGIRo  - Viorel Dolha, care  atenționează factorii de decizie în educație despre valoarea cadrului didactic, despre fertilizarea programelor școlare în ideea îmbogățirii reciproce cu nume de scriitori, cu fragmente din istorie ce ne caracterizează ca și popor. Pragmatismul Dlui Prof. Viorel Dolha ne mobilizează să ducem steagul AGIRo cu mândrie, iar orice lucru început trebuie dus până la sfârșit. Domnia Sa întâi de toate este Învățător, or, acest fapt îi folosește de a ne încuraja în toate activitățile inițiate. Succesul pe care îl avem se datorează mult stimulării și încrederii pe care o avem de la Domnul președinte - Viorel Dolha. 
Activismul la nivel asociativ este o chemare a Domnului Dolha, or, acest lucru e necesar de menționat în cadrul legislativ, în regulamentele de atestare, căci dascălii cu vocație trebuie încurajați și material, or, bunăstarea este trăsătură ce ar trebui să caracterizeze un mediu educativ prosper.  Colegul nostru arădean, este o carte deschisă din care avem să citim lecții de omenie, de entuziasm, de profesionalism.
Cu un mesaj de salut a venit domnul Igor Eftodiev, dr. hab., prof. univ, Director Centru de Excelenţă pentru Educaţie Modernă, care a prezentat rezultatele lotului olimpic al Republicii Moldova la olimpiada internaţională de fizică.
Programul Dascălul - izvor de lumină a încântat sufletele participanţilor.  Prin contribuţia Doamnei Angela Cutasevici s-a realizat un spectacol excelent de dans, muzică, poezie şi sport. Elevii Liceului „Gh. Asachi”, mun. Chişinău au reuşit să adune pe feţele cadrelor didactice bucurie şi, în acelaşi timp, mândrie pentru un rezultat excelent. Chipurile dansatorilor conduşi de soţii Petru şi Ana  Bantiuc au cucerit inimile spectatorilor.  Prima zi a culminat cu cina festivă și serata dansantă Drumurile noastre poate se vor întâlni vreodată...
NE PUTEM CONSIDERA, CU ADEVĂRAT, NOROCOŞI!
 Daniela STATE, membrul Consiliului Director
Cu o deosebită onoare am găzduit mulţi oaspeţi de onoare din Republica Moldova şi din România. Însă cei care vor scrie acest eveniment în cărţile de istorie ale elevilor noştri, cu certitudine, vor pune în evidenţă prezenţa miniştrilor celor două ţări şi înalţilor oficiali la evenimentele AGIRoMd. Gestul celor două  distinse doamne: Doamna Ministru Ecaterina Andronescu, adepta multiplelor provocări pedagogice şi Doamna Ministru Maia Sandu urmată de ideea socializării şi schimbului de experienţă, a lăsat în urmă nu doar „cuvântări memorabile şi poze frumoase”, cum afirma Dl. Dolha ci convingerea că suntem responsabili pentru creşterea conştiinţei de sine a întregului corpului învăţătoresc întru educarea unei societăţi, unde copiii să fie educaţi cu o gândire laterală de schimbare şi progres, pentru a oferi şansa de a ieşi de sub constrângerile severe a gândirii stereotipe.
Discursurile doamnelor ministre s-au dovedit a fi şi convingătoare şi provocatoare, şi îmbietoare şi profunde, afirmând că a forma personalităţi, a construi cu ajutorul dascălilor lumea de mâine este o chestiune deloc uşoară, dar nobilă şi sigur necesită a fi apreciată. Or, prin munca cadrelor didactice se naşte şi se păstrează cultura neamului nostru şi respectul valorilor naţionale, de aceea diseminarea activităţii cadrelor didactice, realizarea posibilităţii de afirmare a membrilor AGIRoMd în sistemul educaţional, precum şi promovarea experienţelor bune, a pedagogilor din Republica Moldova este chiar categoric necesară.
Flataţi de discursurile doamnelor ministre, fiecare dintre participanţi la Academia Învăţătorului Modern a rămas ferm convins că, generația tânără trebuie instruită pe baza adevărului ştiinţific şi nu cel de conjunctură, pe cultivarea gândirii, a valorilor etice.
Domniile lor s-au dovedit a fi dispuse pentru a da un răspuns comun câtorva deziderate formulate atât de învăţătorii de la catedră, cât şi de profesorii universitari sensibili la problemele învățământului contemporan.
Suntem pe cât se poate de înaripaţi de prezenţa şi spiritul oficialităţilor, pe atât de nerăbdători în a cunoaşte impactul domniilor lor şi a Academiei asupra comunităţii dascălilor din cele 3 ţări prezente: Moldova, România, Ucraina.
           CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-METODICĂ – „BUNE PRACTICI ÎN ŞCOALA PROACTIVĂ”
Dr. Pavel CERBUŞCA, membrul Consiliului Director
Printre evenimentele organizate şi desfăşurate în cadrul Academiei Învăţătorului Modern destul de reuşită a fost şi Conferinţa ştiinţifico-metodică „Bune practici în şcoala proactivă”, care a avut loc la 5 august, 2012.
În Şedinţa plenară au fost prezentate „Portrete de dascăli”, unde au fost demonstrate exemple din practica activă a unor cadre didactice cu o bogată experienţă din Republica Moldova (M. Marin, L. Cherdevară, V. Aron, T. Ceachir, N. Mândru. A. Cutasevici, T. Cerbuşca, D. Stati, L. Argint-Căldare), România (G. Tofan, V. Dolha, I. Manole, M. Cibotaru, E. Apetroi, L. Stan, E. Fetescu, L. Savu, E. Secrieru) şi Ucraina (G. Cepurnoi).
Destul de captivantă a fost prezentarea dlui Vasile Cioca, care s-a referit la Pro-activitate, demonstrând cât de pro-activ este copilul atunci când desenează.
Moderatorii secţiunilor, dr. Mariana Marin, dr. Gabriel Albu, dr. Constantin Şchiopu, dr. Viorica Goraş-Postică, dr. Vasile Cioca, dr. Vasile Flueraş, dr. Liliana Stan, dr. Pavel Cerbuşca, dr. Nicolae Fedoreţ, au evocat participanţii la Conferinţa ştiinţifico-metodică nu doar spre a prezenta comunicările pregătite din timp şi publicate în Buletinul informativ al Academiei Învăţătorului Modern, ci au fost puse în dezbatere diverse subiecte psiho-pedagogice cu caracter controversat şi a fost organizate eficient un schimb de bune practici despre Managementul educaţional, Modalităţi de utilizare a strategiilor didactice interactive, Sugestii pentru proiectarea activităţilor educaţionale, Reflecţii despre evaluarea competenţelor/performanţelor.
În activitatea de totalizare a rezultatelor lucrului în secţiuni, liderii grupurilor de lucru au remarcat despre managementul eficient din partea moderatorilor, buna organizare şi desfăşurare a evenimentului, importanţa subiectelor studiate şi analizate pentru a eficientiza procesul educaţional în instituţii în care activează şi pentru a răspândi bunele practici în comunitate.

O SEARĂ DE NEUITAT - CROAZIERA PE NISTRU
Tamara LENŢA - membrul comitetului organizatoric,
preşedintele sucursalei Chişinău a AGIRoMd
Una dintre activităţile organizate în cadrul Academiei Învăţătorului Modern a fost călătoria cu vaporul „Valurile Nistrului” în seara zilei de 4 august. Timp de trei ore, participanţii Academiei au avut prilejul să admire de pe vapor frumuseţea plaiului mioritic moldav în apusul soarelui. Tot pe vapor s-a desfăşurat debrifarea activităţii work-shop-urilor:
„Pălăriile gânditoare” - moderator V. Flueraş, dr.şt.ed., prof. Liceul Teoretic „Avram Iancu”, Cluj-Napoca, România şi S.Baltag.
„Activitatea în echipă în managementul proiectelor educaţionale” - moderator Viorica Goraş-Postică, dr. conf. univ. USM şi P. Cerbuşcă.
„Arderea profesională” - moderator Rodica Negură şi A. Cutasevici.
„Carnavalul măştilor şi al culorilor” - moderator V. Cioca, lect. univ., dr. psihologie, prof., ed. plast., Universitatea de Artă şi Design, Cluj-Napoca, România şi T. Lenţa.
„Cultura dansului popular” - moderator C. Şchiopu, conf. univ., dr. în pedagogie, USM, cond. art. al Ans. „Hora-horiţa” şi V. Morcov.
„Teatru şi educaţie” - moderator C.Maros Suveică, actor Teatrul M. Eminescu şi D. State.
Cei mai ingenioşi şi activi participanţi ai Academiei s-au învrednicit de premii speciale.
Cu deosebită plăcere s-au încadrat toţi la serata dansantă „Nistrule, pe malul tău”, pe puntea „înfierbântată” a vaporului „Legenda”. În pauzele dintre cântece şi dansuri participanţii au putut socializa la un fourchet organizat pe vapor. Buna dispoziţie de pe vapor s-a datorat, în mare parte, moderatoarei Mariana Marin, preşedintele AGIRoMd, dj.Maxim şi comitetului organizatoric, aplaudaţi pentru buna desfăşurare a călătoriei cu vaporul  pe valurile bătrânului Nistru. Seara târziu participanţii Academiei s-au întors la pensiunea „Dacia - Marin” copleşiţi de emoţii, impresii plăcute şi voie bună!
P.S. Aduc sincere mulţumiri Dlui Laurenţiu Bădicioiu pentru suportul fotografic oferit.

AGIRoMd A MAI ÎNREGISTRAT PERFORMANŢE
Nina MÎNDRU, președinta sucursalei Orhei

Precum se aprinde focul de la alt foc, aşa şi sufletul omului se modelează datorită sufletului altui om. Astfel a început modelarea, promovarea şi tămăduirea sufletului celor prezenţi la Academia Învăţătorului Modern (AIM), care şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 3-5 august la Vadul lui Vodă.
În această lună plină de farmec a lui Gustar, cu strop de înţelepciune AIM ne-a îndemnat  să parcurgem etapele schimbării, să păstrăm existenţa într-o lume a deschiderii, să colaborăm pentru a face ceva frumos şi util în educaţie ce nu am făcut, poate, niciodată. Deschiderea Academiei s-a produs într-o zi frumoasă cu mult soare, dar şi cu un potop de raze constituit din cadre didactice având menirea să ofere lumină, înţelepciune şi speranţă. Salonul expoziţional a creat atmosfera de parteneriat, realizări de proiecte, schimb de experienţă pentru persoanele dornice de comunicare educaţională.
Deşi acest mare forum s-a desfăşurat în sânul naturii, aveai impresia că te afli într-un castel de înţelepciune. Chiar şi plantele din preajmă ne invitau să facem excursie prin Oraşul Academia Învăţătorului Modern. Laboratoarele Inovaţiei (foişoarele) ne îndemnau să facem popas pentru a sorbi din activitatea echipelor în managementul proiectelor, din tehnicile interactive, din tehnologii informaţionale şi soluţii moderne pentru un învăţământ de calitate, să savurăm eficienţa spaţiului artistic în educaţie, secvenţe de coregrafie, muzică, teatru şi învăţare mnemotehnică în educaţie.
S-au pus în discuţie afectivitatea şi aspectul emoţional în colaborarea cu elevii, cum putem soluţiona o problemă a clasei, a comunităţii prin intermediul proiectelor educaţionale. De asemenea, în cadrul comunicărilor am reliefat momente importante: ochii copiilor roagă să nu închidem uşa imaginarului, proiectul nu este opera unui singur actor, acesta înseamnă iniţiativă şi creativitate, să punem împreună piatra de temelie a formării viitorului om, să asigurăm tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte, doar suntem purtătorii valorilor umane, care formăm caractere, atitudini şi relaţii armonioase.
Salutăm şi apreciem iniţiativa, entuziasmul şi profesionalismul Doamnei Mariana Marin, preşedintele AGIRoMd, pentru ridicarea la rang înalt a meseriei de învăţător, cât şi îndemnul la solidaritate, durabilitate şi formare continuă a tuturor „semănătorilor de lumină”.  Cu o vocaţiune cerească ne-a deschis inimile spre colaborare, cercetare, bune practici.
Evident, orice activitate este realizată mai uşor şi mai eficient în colaborare. În acest context, ţinem să menţionăm că majoritatea au lăsat impresii de neuitat: prezentări, dezbateri, cântec, poezie, dans, sport, experienţe, portrete de dascăl etc. Cu o mare satisfacţie salutăm responsabilitatea, ingeniozitatea şi potenţialul consiliului director al AGIRoMd, membrii căruia ne-au creat atmosferă de poveste şi ne-au dezvăluit tuturor corola de minuni a lumii.
Avem deplina încredere că lucrările AIM vor consolida şi vor promova cadrele didactice, asigurând perfecţionarea continuă şi colaborarea fructuoasă a învăţătorilor din ţară şi din străinătate.
Într-o lume ca a noastră, supusă unor schimbări permanente, sunt fericită că-s membru al AGIRoMd, asociaţie ce ne îndeamnă să reprezentăm mediile ce realizează bunele practici, care pun accent pe recuperarea tradiţiilor asociaţiei învăţătoreşti, pe parteneriate, realizări de proiecte, lecturi pedagogice, cercuri de creaţie.
Pe lângă multiplele forumuri de suflet, AGIRo a mai înregistrat performanţe şi prin promovarea cadrelor didactice, prin asigurarea unor proiecte educaţionale de calitate, prin activităţi de suflet pe potriva tuturor actorilor educaţionali, prin dreptul la Educaţie, Inovaţie, Pasiune.

APELUL
ASOCIAŢIEI GENERALE A ÎNVĂŢĂTORILOR DIN ROMÂNIA ŞI AL
ASOCIAŢIEI GENERALE A ÎNVĂŢĂTORILOR DIN ROMÂNIA - FILIALA REPUBLICA MOLDOVA, CĂTRE
DOAMNELE MINISTRU MAIA SANDU ŞI ECATERINA ANDRONESCU
PENTRU A DA UN RĂSPUNS COMUN
DEZIDERATELOR FORMULATE DE PARTICIPANŢII LA
„ACADEMIA ÎNVĂŢĂTORULUI MODERN”,
CHIŞINĂU, 4 AUGUST, 2012

Vă mulţumim pentru deosebita onoare pe care ne-aţi făcut-o, fiind alături de colegii noştri la acest eveniment. Peste ani, cei care vor scrie istoria învăţământului acestor meleaguri vor pune la loc de cinste gestul dumneavoastră de a participa la manifestări organizate de asociaţiile noastre în scopul dezvoltării profesionale. Aţi citit în ochii colegilor bucuria de a vă avea în mijlocul lor şi fiţi sigure că unele dintre multele poze pe care şi-au dorit să le facă alături de dumneavoastră vor fi păstrate ca adevărate comori ale familiei şi vor ajunge generaţiilor viitoare.
Aflaţi anul acesta la al XXXIII-lea congres al nostru, vă împărtăşim şi din dezamăgirile care au început să se acumuleze în urma acestor experienţe, cu toate că la ele ne-au fost mai totdeauna alături miniştrii educaţiei din ţările noastre şi alţi înalţi oficiali.
Mai totdeauna prezenţa miniştrilor şi a înalţilor oficiali la aceste evenimente ale noastre de după anul 2006 a lăsat în urmă doar cuvântări memorabile şi poze frumoase.
Vă simţim pe dumneavoastră, Doamnă Ministru Ecaterina Andronescu, că aţi putea să ştergeţi din sufletele noastre sentimentul zădărniciei, cu atât mai mult cu cât dumneavoastră nu aţi lipsit la nici o acţiune a noastră şi că aţi acceptat să vă considerăm preşedinte de onoare al asociaţiei noastre.
Vă simţim pe dumneavoastră, Doamnă Ministru Maia Sandu, că  - aparţinând unei generaţii care nu duce cu ea povara unui trecut care năştea oameni sub zodia fricii şi a limbajului de lemn - aţi putea să faceţi ca de data aceasta să nu rămână în urma acţiunii noastre doar cuvântări şi poze.
Vă simţim pe dumneavoastră, Doamnă Ministru Ecaterina Andronescu şi Doamnă Ministru Maia Sandu, capabile să vă puneţi semnătura pe un răspuns comun dat câtorva deziderate ale noastre, formulate deja la precedentele congrese, dar cărora încă nu le-a fost dat un răspuns de către cei care conduc destinele învăţământului din ţările noastre.
Veţi vedea că aceste deziderate nu presupun vreo finanţare şi că fiecare dintre ele sunt bine cântărite, fiind în conformitate cu legislaţia statelor noastre, cu trendul european şi bunul simţ al unui om din secolul XXI.
        
1.Încurajaţi cadrele didactice să activeze în asociaţii profesionale. Orice angajator trebuie să fie încântat când angajaţii săi alocă din timpul liber efort şi energii pe bază de voluntariat în scopul dezvoltării profesionale şi al creşterii prestigiului instituţiei în care lucrează. Considerăm posibil, legal şi oportun să vă rugăm să recomandaţi de îndată inspectoratelor şcolare judeţene / direcţiilor de învăţământ raionale să coopteze de la 1 septembrie în comisia consultativă judeţeană / raională şi un reprezentant al asociaţiei profesionale a cadrelor didactice. Vă rugăm să ţineţi cont şi să introduceţi cu ocazia primelor modificări ale legislaţiei din sfera educaţiei din statele noastre prevederi care să încurajeze activitatea pe bază de voluntariat în cadrul asociaţiilor profesionale prin recunoaşterea acestei activităţi ca unul dintre indicatorii de evaluare din conţinutul portofoliului profesional al fiecărui cadru didactic şi a unor prevederi care să consacre rolul consultativ al asociaţiilor profesionale la nivel ministerial, judeţean / raional şi la nivelul unităţii de învăţământ. Aveţi ca temei pentru aceste demersuri în legislaţia României chiar Articolul 9 din Constituţia României, care precizează explicit rolul asociaţiilor profesionale alături de sindicate şi patronat, iar în Republica Moldova articolele 41, 46 şi 55 din Legea învăţământului, articolul 2 din Legea cu privire la asociaţiile obşteşti şi prevederile din Noua Strategie şi Planul de Acţiune pentru Coeziune Socială din 7 iulie 2010 al Consiliului Europei.
2.Asociaţiile noastre apreciază buna calitate a programelor şi manualelor de limbă română şi istorie a românilor şi universală aprobate de Ministerul Educaţiei de la Chişinău şi constată lipsa în manualele din România a unor autori importanţi de la est de Prut şi lipsa unor teme relevante privind istoria în special contemporană a românilor şi ţinuturilor de la est de Prut şi est de Nistru. Solicităm Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România ca la primele consfătuiri ale cadrelor didactice din România să dea acestora spre atenţie o listă completă de lecturi şcolare recomandate, din care să nu lipsească autori importanţi şi opere literare relevante create în spaţiul Republicii Moldova, precum şi o listă de evenimente istorice majore din acelaşi spaţiu, care lipsesc în actualele manuale. Cu ocazia elaborării unor noi manuale în România, vă rugăm să solicitaţi autorilor să ţină cont de aceste liste primite de la dascălii din Republica Moldova şi să invitaţi Ministerul Educaţiei din Republica Moldova şi asociaţiile noastre să îşi trimită specialişti care să ofere expertiza necesară cu acea ocazie. Actualele manuale de literatură română din România ar trebui să se numească doar ,,manual al unei părţi din literatura română”.
3.Înainte de a ne preocupa de graniţe şi conflicte politice, trebuie să ne preocupe sârma ghimpată din sufletele noastre şi să fim mai buni şi mai deschişi în a ne cunoaşte cu vecinii şi fraţii. Duceţi guvernelor din care faceţi parte propunerea noastră de a decide măsurile cuvenite pentru ca postul naţional de televiziune din Republica Moldova să poată fi recepţionat pe întregul teritoriu al României şi pentru soluţii care să asigure în mod practic pe baze reciproce liberul acces la presă între Chişinău, Tiraspol, Bucureşti, Cernăuţi, Odesa, Izmail, Reni, Galaţi, Ujgorod, Kiev care să premeargă liberei circulaţii a oamenilor.
4.Solicitaţi diplomaţiei române să îşi înzecească eforturile de a convinge instituţiile UE spre a renunţa de urgenţă la regimul vizelor pentru Republica Moldova.
5.Sunt prezenţi aici delegaţi ai sucursalelor noastre din Ucraina (Transcarpatia, Cernăuţi şi Odessa) şi Serbia. Duceţi, Doamna Ministru Andronescu, la prima şedinţă de guvern, propunerea noastră pentru completarea articolului 8 din Legea cetăţeniei cu un nou alineat (4) „Condiţiile prevăzute de alin. (1) lit. a şi d nu se cer a fi îndeplinite de cetăţenii străini de etnie română. Acestora li se aplică şi prevederile art. 11. Dovada etniei române a solicitantului se confirmă prin înscrisuri de la şcoli, biserici sau asociaţii culturale din statul de reşedinţă recunoscute de Ministerul de Externe al României“. Reţineţi în motivaţie că Legea cetăţeniei române este singura din Europa care nu discriminează pozitiv în obţinerea cetăţeniei la cerere pe cetăţenii străini, care aparţin etniei majoritare din respectivul stat. În forma actuală, legea română nu distinge spre exemplu între un cetăţean străin chinez şi un cetăţean de etnie română din Serbia, Maramureşul de Nord, Ungaria şi din oricare altă zonă care nu a fost cândva în componenţa statului român. În actuala formă, legea este favorabilă doar în privinţa REDOBÂNDIRII cetăţeniei române pentru cei care locuiesc în zone care au fost cândva în componenţa României. Această prevedere privind redobândirea cetăţeniei trebuie să rămână şi procedura să fie chiar simplificată, fiind însă necesar să venim şi în întâmpinarea conaţionalilor noştri din zonele amintite, cărora nu le este aplicabilă procedura redobândirii cetăţeniei, fiindcă nu au avut vreodată cetăţenie română nici ei şi nici înaintaşii lor.
6.Duceţi la cunoştinţa guvernelor noastre pentru a cere insistent şi necontenit tuturor instituţiilor europene şi internaţionale că în secolul XXI în raioanele de est ale Republicii Moldova, controlate de un regim nelegitim, trebuie de urgenţă stabilit dreptul unor copii să-şi înveţe limba maternă în localităţile în care părinţii lor sunt plătitori de impozite, că acolo trebuie de urgenţă acordat dreptul folosirii în spaţiul public a limbii materne a principalei populaţii române / moldovene care trăieşte acolo. La fel de discriminată acolo este şi limba ucraineană. Lipsa acestui drept se poate verifica şi pe site-urile ,,ministerelor” din autoproclamata republică, scrise într-o singură limbă, care îşi încalcă vădit chiar şi propria ,,constituţie”, ce le proclamă şi pe acestea din urmă limbi oficiale.
7.Duceţi guvernelor noastre şi listele depuse în şcolile lor de părinţii copiilor de etnie română din Serbia de răsărit, prin care cer să îşi poată studia limba maternă, spre o atentă monitorizare a instituţiilor europene, conform legislaţiei sârbe şi a protocolului semnat la 1 martie 2012 de Reprezentanţii Permanenţi ai României şi ai Serbiei la UE.
8.Solicităm Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România să repare eroarea fostei conduceri a ministerului de a reduce numărul de ore de limbă română la ciclul primar. Dacă până acum alfabetul se învăţa în 8 ore pe săptămână, fostul M.E.C.T.S. propune doar 5 ore de limbă română, număr de ore insuficient dobândirii competenţelor de citit – scris corect în limba română la clasele I-II. Motivaţia noastră este confirmată şi de evaluarea PISA, a cărei analiză ar impune mărirea numărului de ore de limbă română, nu reducerea lui.
9.De câte ori aveţi ocazia, solicitaţi formatorilor de opinie să nu pună şi să nu permită să se pună în antiteză român şi moldovean. Cei născuţi în Moldova trebuie să îşi asume cu egală mândrie că sunt moldoveni şi români. Cereţi cadrelor didactice să slujească adevărul chiar şi atunci când o parte a opiniei publice are altă percepţie. Cereţi să fie urmat îndemnul rostit la primul congres al învăţătorilor din Basarabia în 1917 de autorul actualului Imn de Stat al Republicii Moldova - Alexei Mateevici, care spunea: „Lucrul drept poate înflori numai dacă se întemeiază pe idei drepte. Unii se socotesc moldoveni, alţii — cei mai puţini — români. Ei bine, dacă aţi luat asupra d-voastră sarcina de a lumina poporul, apoi trebuie să daţi poporului idei adevărate, căci altfel întreg învăţământul e fără rost. Da, suntem moldoveni, fii ai vechii Moldove, însă facem parte din marele trup al românismului, aşezat şi prin România, Bucovina şi Transilvania. N-avem două limbi şi două literaturi, ci numai una, aceeaşi cu cea de peste Prut. Aceasta să se ştie din capul locului, ca să nu mai vorbim degeaba. Aceasta trebuie să le-o spunem şi copiilor şi tuturor celor neluminaţi. Să-i luminăm pe toţi cu lumina dreaptă”. În România există o asociaţie a scriitorilor în grai bănăţean care, în stilul lor hâtru, afirmă că ,,Banatu-i fruncea” şi că Timişoara este buricul pământului, fără însă ca vreunuia să-i treacă prin minte că bănăţenii ar fi altceva decât români. Este un model cultural pe care ne permitem să îl sugerăm. Să cultivăm brandul ,,moldovean” ca fiind inima spiritului românesc. Nu suntem siguri că Timişoara este chiar buricul României, dar ne este de neimaginat cât de sărace ar fi limba, literatura, arta, cultura, civilizaţia şi istoria românilor fără filonul moldovenesc.
10.Încurajaţi colaborarea şi activitatea în comun a slujitorilor şcolii din această parte de Europă, din Republica Moldova, România, Ucraina, Rusia etc. Încurajaţi cadrele didactice să sădească în sufletele copiilor şi tinerilor ataşamentul faţă de neamul şi statele lor precum şi respectul şi simpatia pentru colegii lor de alte etnii. Aceste valori trebuie îmbrăţişate întâi de profesorii înşişi. Noi, în acest sens, am organizat în martie şi iulie 2012 acţiuni comune ale asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice din Republica Moldova, România, Ucraina şi Rusia, desfăşurate pe cheltuiala noastră la Chişinău, Buşteni şi Odessa. La acţiunea din Odessa, organizată de Asociaţia Pedagogilor din Odessa, în frunte cu preşedintele Nicolai Fedoreţ, în colaborare şi cu Ministerul Educaţiei din Ucraina, nu am uitat să luăm în delegaţia noastră colegi din România de etnie ucraineană care să ţină legătura cu ţara lor mamă. În asociaţia noastră avem şi membri de etnie rusă şi ucraineană şi în revista noastră Învăţătorul Modern publicăm şi articole în limba lor maternă şi că realizăm şi o ediţie specială a revistei în limba colegilor noştri de altă etnie.
Nu în cele din urmă, vă asigurăm de angajamentul asumat de asociaţiile noastre de a susţine ferm intenţiile ambelor ministere de a îmbunătăţi legislaţia şcolară pentru a oferi copiilor şi tinerilor din statele noastre o educaţie de calitate şi că suntem primii interesaţi în creşterea nivelului de pregătire a corpului profesoral şi în sporirea exigenţei în ceea ce priveşte prestaţia noastră la catedră. Doar aşa va creşte prestigiul şcolii şi al nostru în societate.
Daţi-ne un răspuns comun acestor deziderate ale noastre, dacă ne consideraţi pe calea cea dreaptă şi dacă doriţi să avem argumente în faţa colegilor că efortul pe care le solicităm să-l depună în cadrul asociaţiilor noastre profesionale nu este unul zadarnic.

Cu multă consideraţie,
Preşedintele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România-filiala R.Moldova,
Mariana Marin, doctor în pedagogie
Preşedintele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România,
Viorel Dolha
SĂ SE ŞTIE DIN CAPUL LOCULUI CA SĂ NU MAI VORBIM DEGEABA
(comunicat de presă)
Viorel Dolha –preşedinte AGIRo
Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România a fost în perioada interbelică şi este şi acum cea mai importantă asociaţie profesională a cadrelor didactice. De la reactivare organizează anual cel puţin un forum amplu de dezbatere şi dezvoltare profesională la care iau parte aproximativ 1000 de participanţi din toată ţara şi din încă 9 sucursale de peste hotare. De la înregistrarea la Chişinău a Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România- filiala R.Moldova are loc şi în stânga Prutului câte un congres anual prin efortul unei echipe care îi reuneşte pe cei mai buni dascăli de peste Prut conduşi de prof.dr. Mariana Marin.
       La congresul al XXXIII-lea din această vară de la Buşteni, organizat de colega Aprilia Gălbenuş, a fost reales ca preşedinte AGIRo arădeanul Viorel Dolha. Din noua conducere mai fac parte Cătălin Diaconu (Bacău), Mândru Elena (Harghita), Mariana Marin (R.Moldova), Aprilia Gălbenuş (Ialomiţa), Margareta Gheorghiţă (Olt), Dănuţ Parpală (Teleorman), Dorinel Bogeanu (Olt), Stan Lupu (Galaţi) şi Costică Furcoi (Vaslui). La eveniment, pe lângă conferenţiari de prestigiu din domeniul ştiinţelor educaţiei, au participat şi miniştrii Ecaterina Andronescu şi Liviu Pop Marian.
       Congresul de la Chişinău, constituit într-o ,,Academie a Învăţătorului Modern”, s-a bucurat de participarea doamnei ministru al educaţiei din guvernul R.Moldova Maia Sandu şi a doamnei ministru Ecaterina Andronescu care a făcut şi o importantă donaţie de carte. Pe lângă numeroasele ateliere de dezvoltare profesională şi de diseminare a bunelor practici, participanţii au lansat doamnelor ministru şi un apel în sprijinirea unor mai vechi sau mai noi deziderate. S-a cerut încurajarea şi recunoaşterea activităţii în cadrul asociaţiilor profesionale conform articolului 9 din constituţie, revenirea asupra reducerii numărului de ore de limbă română la clasele primare operate în primăvară, introducerea în manualele de literatură şi istorie a românilor a unor autori, opere şi evenimente istorice relevante produse la stânga Prutului (care acum lipsesc în manualele din România), rezolvarea situaţiei diplomelor nerecunoscute, iar la cererea sucursalelor de peste hotare s-au solicitat modificări legislative privind discriminarea pozitivă în obţinerea cetăţeniei române pentru etnicii români, simplificarea procedurii redobândirii cetăţeniei, eforturi pentru eliminarea vizelor, acces reciproc la presa scrisă şi audio-vizuală de pe cele două maluri ale Prutului, demersuri diplomatice pentru asigurarea dreptului copiilor români din Transnistria la şcoală în limba maternă şi respectarea acolo măcar a propriei „constituţii” care doar afirmă funcţionarea a trei limbi (româna/moldoveneasca şi ucraineana fiind în fapt excluse din spaţiul public) şi monitorizare internaţională în Serbia, acolo unde cu sprijin AGIRo s-au depus în această vară din nou cereri pentru ore de limbă română în şcolile publice ale copiilor români/vlasi din zona Timoc-Morava. O delegaţie AGIRo din care nu au lipsit dascăli de etnie ucraineană din România a fost prezentă şi la festivalul pedagogic din Odessa organizat de Asociaţia Pedagogilor din regiunea Odessa –preşedinte Nicolai Fedoreţ, un bun vorbitor de limbă română cu care s-a semnat un acord de parteneriat privilegiat. Medalia de aur a congresului a fost transmisă anul acesta de la colegii români din Izmail-Ucraina celor două ministere ale educaţiei din Chişinău şi Bucureşti.
S-a cerut formatorilor de opinie să nu pună şi nu permită să se pună în antiteză român şi moldovean. Cei născuţi în Moldova trebuie să îşi asume cu egală mândrie că sunt moldoveni şi români. Să fie urmat îndemnul rostit la primul congres al învăţătorilor din Basarabia în 1917 de autorul actualului Imn de Stat al Republicii Moldova - Alexei Mateevici, care spunea: „Lucrul drept poate înflori numai dacă se întemeiază pe idei drepte. Unii se socotesc moldoveni, alţii — cei mai puţini — români. Ei bine, dacă aţi luat asupra d-voastră sarcina de a lumina poporul, apoi trebuie să daţi poporului idei adevărate, căci altfel întreg învăţământul e fără rost. Da, suntem moldoveni, fii ai vechii Moldove, însă facem parte din marele trup al românismului, aşezat şi prin România, Bucovina şi Transilvania. N-avem două limbi şi două literaturi, ci numai una, aceeaşi cu cea de peste Prut. Aceasta să se ştie din capul locului, ca să nu mai vorbim degeaba. Aceasta trebuie să le-o spunem şi copiilor şi tuturor celor neluminaţi. Să-i luminăm pe toţi cu lumina dreaptă.
       Participanţii aşteaptă de la cele două doamne ministru un răspuns comun dat dezideratelor lor precizând că prea de multe ori prezenţa oficialilor a lăsat în urmă doar poze şi cuvântări.


JURNALE DE IMPRESII

TOTUL S-A TRECUT PRIN SIMBOLUL INFINITULUI

Ludmila POPUŞOI, profesoară de matematică,
Gimnaziul „Ioan Vodă”, s. Hagimus, r. Căuşeni

O conversaţie cu un om înţelept valorează mai mult decât
studierea unei cărţi înţelepte mai mult de o lună” /proverb chinez/.

Totul s-a trecut prin simbolul infinitului (∞), asocierea cu un opt orizontal sau cu colacii specifici ospitalităţii, în care noi – dascălii - ne mişcăm circular şi ne formăm continuu. Am reuşit timp de trei zile să trec prin câmpul inovativ, conducându-mă de triada A-L-A, şi anume:
Afirmaţia lui Carl Rogers: „A învăţa înseamnă a schimba”;
Legea lui Revans: „Viteza învăţării, Viteza schimbării = Existenţa”;
Afirmaţia lui G.T.Lampedusa: „Dacă vrem ca totul să continue, mai întâi trebuie să schimbăm totul”.
Spunea Marin Voiculescu: „Laboratorul educaţiei e fapta”, iar anume între 03-05.08.2012  am auzit, am văzut, am simţit  despre tradiţia Academiei Învăţătorului Modern şi numai noi - cadrele didactice (învăţători, profesori) suntem cei care trecem puntea de succes prin EDUCAŢIE, INOVAŢIE, PASIUNE. 
Mulţumim moderatorilor, organizatorilor şi, nu în ultimul rând preşedintelui AGIRoMd, pentru tot ce s-a organizat şi desfăşurat conform agendei. Consider că s-a reuşit a combina utilul, plăcutul şi frumosul în dezvoltarea profesională cu AGIRoMd - model demn de urmat. 
Apreciez activitatea cu calificativul „EXCELENT”.
„Dumnezeu să vă ţină în palma mâinii Sale, iar Îngerii să vă îndrume mereu”.

ACROSTIH AIM

Veronica TCACI, grad didactic II,
Şcoala – grădiniţă nr.152, CED „Pas cu Pas”, mun. Chişinău

Adunaţi de pe ambele maluri ale Prutului, Ucraina
Cu dorinţa de a comunica, coopera şi colabora, selectează
Ateliere de lucru consistente:
Didactică, metodologie, coregrafie - toate cu dor de copii,
Emană energie inepuizabilă pentru o educaţie de calitate.
Moderatori cu nume notorii sunt invitaţi, dar şi miniştri care
Identifică probleme, ascultă opinii, prezintă rezultate din statistici, iar ei - învăţătorii,
Aşteaptă răbdător decizii, continuând să

Înveţe mereu, învăţând pe alţii pentru că simt
Necesitatea irezistibilă de a sensibiliza puiul de om, părinţii lui, sistemul educaţional din  RM.
Vorbind cu tact şi înţelepciune, îşi
Asumă rolul de  a păstra şi perpetua spiritul nostru românesc.
Ţintă de critică este, poate fi marcat de
Ardere profesională, dar rezistă cu puterea de a se birui prin lectură.
Tema de acasă - odă profesorului basarabean din toate timpurile.
O artă sau un destin? Ce înseamnă a fi om?
Roman unic azi cu eroi şi modele pozitive într-o lume saturată de protagonişti negativi,
Unde găseşti o demnitate a simplităţii, ştiind că
Long life learning presupune înţelegerea lui
1+1=2 , dar 2 nu mai este 1+1, atunci discută şi aduce
Inovaţia în educaţie:

Metode active de predare-învăţare-evaluare acei dascăli asertivi (nu meseriaşi), care depun
O imensitate de pasiune în ceea ce fac, luptă pentru
Demnitatea de dascăl, care
Este bogat în lipsuri, dar se mulţumeşte cu puţin şi culege
Rodul peste ani, fiind albit de
Nobleţea muncii.

Sărut mâna,
ACADEMIA ÎNVĂŢĂTORULUI MODERN!

Sida-Florica MAXA,
Arad, România

Sufletul mi-e plin de VOI, fraţi basarabeni, chiar de am ajuns acasă…de acasă…
N-aş fi fost împlinită de nu v-aş fi cunoscut… Zâmbetele şi gesturile simple, cuvintele calde, dragostea şi îmbrăţişările voastre mi-au umplut inima de bucurie şi pace adâncă…
Câtă Dăruire, cât Entuziasm, câtă Lumină şi Adevăr aţi sădit în sufletul meu… întocmai ca şi mama care m-a învăţat să sap la rădăcina înţelepciunii, să culeg vârful smereniei, să-mi iubesc şi să-mi ajut semenii, să preţuiesc banul dar mai ales prietenul, să cântăresc drept lucrurile, după o adâncă chibzuinţă, să dau cât pot fără să cer…
Voi m-aţi învăţat şi mai mult dăruirea de sine, cu întreaga fiinţă…prin voi şi cu voi m-am desăvârşit…
Prin profesionalism, dar mai ales prin dăruire sufletească şi credinţă, ne-aţi călăuzit pe aleile înţelepciunii şi competenţei, prin foişoarele Curricula, Comenius, Gardner, Paideia şi Brainstorming, prin laboratoarele Inovaţiei, prin Senatul Educaţiei, pe faleza sănătăţii, pe valurile Nistrului…împărtăşindu-ne despre „educaţie, inovaţie, pasiune”, „Tehnologii informaţionale şi soluţii pentru învăţământul modern”, „Activitatea de echipă în managementul proiectelor educaţionale”, „Arderea profesională…”, „Spaţiul artistic în educaţie…”, despre „Managementul educaţional”, „Strategii didactice interactive”, „Proiectarea activităţii educaţionale”, „Evaluarea competenţelor/performanţelor”, „Bune practici în şcoala proactivă”, iar la „Gura căprioarei”, întocmai ca-n jurul focului, ne-am adunat să topim ultimele fărâme de gheaţă din sufletele noastre şi să ne contopim în iubirea şi dragostea voastră…
Pentru tot ce ne-aţi dăruit vă MULŢUMESC din suflet şi vă spun: Sărut mâna şi jos pălăria! ACADEMIA ÎNVĂŢĂTORULUI MODERN.
Cu aleasă preţuire.


***
Maia ŞEITAN. Mulţumesc organizatorilor Academiei Învăţătorului Modern. Ne-am simţit bine. Ne-am odihnit muncind şi am muncit odihnindu-ne. Sper să continuaţi această experienţă reuşită, iar noi o să vă susţinem.

***
Cu mulţumiri, Veronica CÂRSTEA, Vaslui. Bună ziua şi bun găsit! Stimată Doamnă Mariana Marin, mă bucur să vă fi cunoscut personal la acest eveniment important pentru breasla noastră, altfel n-aş fi avut prilejul să văd ce înseamnă cu adevărat munca în echipă şi liderul acceptat şi respectat unanim. Am învăţat multe lucruri noi, pe altele le-am fixat, am avut prilejul să ne bucurăm de prezenţa şi chiar de prietenia unor personalităţi şi ne-am distrat şi am legat prietenii nesperat de benefice. Am învăţat ce înseamnă proiectare, rigurozitate, profesionalism, toleranţă, atitudine, omenie şi multe altele. Vă mulţumim şi vă încurajăm să organizaţi mai multe acţiuni de acest fel!

***
Valentina ARION, Căuşeni. De  ceva  vreme  încoace mi-am  împrumutat  drept  crez pasaje din  rugăciunile  lui  Ion Druţă: ,,Izbăveşte-ne, Doamne, de străvechiul nostru blestem de a porni peste tot şi de a nu ajunge  nicăieri, de  a  încărca  mai  mult  decât  putem  duce, de  a  le  începe  pe  toate  şi  a  nu  duce  nimic  până  la  capăt...”. Ca  să  vedeţi  că rugăciunea mea  a  lucrat  la  Academia  la  care  am  participat - totul  a  fost  interesant, pe măsura puterilor, echilibrat, dozat şi evaluat! Noi, învăţătorii, suntem condamnaţi la optimism şi luciditate. Iar aceasta o putem obţine prin  conlucrare  şi  deschidere, aşa cum s-a adeverit prin paleta largă a activităţilor din cadrul Academiei. Mulţumiri organizatorilor, oaspeţilor şi Doamnei Mariana Marin!

***
Lucia ARGINT. Recent, frunzărind o revistă foarte mediatizată destinată doamnelor, procurată la un chioşc din Chişinău, mi-a atras atenţia un articol ce promova moldovence de succes, care au fost remarcate ca personalităţi realizate în Republica Moldova. Autorii articolului atrăgeau atenţia cititorilor că doar o parte dintre candidatele menţionate vor constitui ulterior topul celor 50 de femei, considerate fiind adevărate exemple pentru societatea noastră: ca cele mai deştepte, mai de succes etc. Însă, după analiza întregului material, foarte repede, curiozitatea mea feminină a fost dezamăgită – printre candidatele propuse nu am găsit nici o reprezentantă a domeniului învăţământului din ţară. Atunci, am realizat încă o dată, cu tristeţe şi decepţie, că în societatea noastră profesia de pedagog (educator, învăţător, profesor, lector etc.) este una ce nu poate să concureze, la moment, cu cea a unui manager, notar, designer, bancher etc. În general, în ultimele decenii primează doar activităţile foarte bine remunerate. Aceste modele au putere, imagine, maşini, bani...
Orice specialist renumit într-un domeniu devine ţinta spre care se îndreaptă cei aflaţi la început de drum. În așa fel, pedagogii deosebiţi, talentaţi şi care au obţinut anumite succese în domeniul învăţământului se află acum în calitate de „cenuşărese”, într-o lume care nu este interesată să promoveze acest domeniu neapreciat al unui stat, devenit actualmente mai mult o ţară exportatoare de creieri şi braţe ieftine de muncă... Pentru mass-media aflată în permanentă căutare a unor senzaţii ieftine şi modele strălucite de carieră, personajele de „hârtie” cu salarii mici, care activează în condiţii de muncă modeste, cu materiale didactice depăşite, consumându-se nervos şi emoţional mult prea tare cu elevi marcaţi de transformările socio-economice şi educaţi în familii tot mai neimplicate în relaţia lor cu şcoala... nu sunt interesanţi.
Din aceste considerente, mă bucură existenţa unei echipe de oameni care se consumă şi se autodăruiesc, organizând şi promovând Academia Învăţătorului Modern care, în opinia mea, este deosebit de importantă în procesul de stimulare a învăţătorilor şi profesorilor cu vocaţie, pentru că aceştia să-şi mai dorească să creeze, să ardă, să fie frumoşi, demonstrând optimism şi entuziasm şi dorinţa să se autoperfecţioneze continuu, chiar şi în condiţiile unor timpuri ostile pentru realizarea intelectualităţii basarabene. În acest context, Academia Învăţătorului Modern este şi o metodă activă de diagnosticare şi orientare a calităţii pregătirii profesionale a celor de care depinde eficienţa reformelor moderne din învăţământul contemporan. Promovând activ exponenţi ai elitei intelectuale, la un moment dat vom obţine, sper, redobândirea statutului deosebit în societate, pe care îl avea profesorul în alte vremuri. 
Doar măiestria şi personalitatea puternică şi interesantă a celui care pretinde a fi un inginer al sufletelor tinere va fi în stare să perimeze bancul care mai rămâne, cu regret, actual: „Un bunel îşi întreabă nepoţelul ce tocmai îşi finisase lecţiile, care este obiectul lui preferat. La care copilul a răspuns: Televizorul, Calculatorul...”.
În fine, vreau să le doresc tuturor participanţilor şi organizatorilor Academiei Învăţătorului Modern - 2012 multă sănătate, baftă, realizări frumoase în toate începuturile, împlinirea viselor şi apreciere corespunzătoare. Sper ca flacăra să ardă în noi şi în continuare, iar vâlvătaia noastră să aprindă alte şi alte suflete, astfel focul aspiraţiei spre Frumos să meargă mai departe aidoma flăcării olimpice, din generaţie în generaţie. Dumnezeu să ne ajute!

***
Olga COJOCARI, Gimnaziul Zahoreni, Orhei
 „Dacă învăţătorul are dragoste pentru profesia sa,
el este un învăţător bun. Dacă învăţătorul are dragoste pentru profesie
şi pentru elevi, el este un învăţător desăvârşit”. (Tolstoi)

Din dragostea pentru profesie şi pentru copii am aderat la AGIRO. Dorind să fiu în pas cu noile orientări din domeniul pedagogiei, am participat la Academia Învăţătorului Modern, eveniment în care am cunoscut fiinţe ce atrag pe cei din jur asemeni magnetului. Şi mi-am zis: „Iubirea de oameni poate aprinde stele”. Aşa sunt organizatorii Academiei Învăţătorului Modern:
Activi
Generoşi
Îndrumători
Responsabili
Ospitalieri
Mărinimoşi şi
Democratici,
asemeni lumânării care arde dăruind căldură şi lumină celor din jur.
Prin ACADEMIE spre SUCCES!

ACADEMIA ÎNVĂŢĂTORULUI MODERN
Ana MOISEI, în numele Sucursalei Cantemir

3 august – cu plăcere la Dacia-am venit,
Bune practici în şcoala Pro-activă
Pe Aleea Competenţei noi am distribuit,
Agenda de activitate bogată am avut
Şi clipe minunate aici am petrecut.
Aici am savurat plăcerile din plin,
Activităţi de socializare aşa bine gândite,
-Vai, cât de mult Vă mulţumim!

La 4 august pe Faleza Sănătăţii curajul ne-a-nsoţit,
Apoi la Conferinţă Senatul Educaţiei ne-a găzduit.
Work-shop-urile toate interesante au fost,
Foişoarele psihopedagogiei ne-au căutat un rost,
Iar sesiunea a doua prin artă ne-a purtat:
Muzică, dans, pictură şi măşti am prezentat.
Valurile Nistrului de muză ne-a-mbătat,
Tehnici moderne de lucru aici noi am aflat.

5 august a sosit.
Din nou Faleza Sănătăţii pe toţi ne-a întrunit.
Apoi şi Conferinţa ştiinţifico-metodică atenţia ne-a reţinut,
Căci e o artă mare ceea ce am făcut:
Activităţi în sesiune cu Management Educaţional,
Strategii didactice interactive şi proiectare iar,
Evaluarea competenţelor şi tot a fost uşor,
Iar Gura Căprioarei ne-a alinat cu dor!


ADEVĂRATUL IORDAN AL CUNOŞTINŢELOR
În numele părinţilor semnează Aurelia COVALSCHI, părinte,
Liceul Teoretic „Gh. Asachi”, mun. Chişinău

Fiecare părinte îşi doreşte ceea ce este mai bun pentru copilul său: proiecte instructiv-educative cât mai antrenante, cadre didactice cu experienţă, un mediu de desfăşurare a orelor cât mai utilat, încercăm să oferim copilului mediul prielnic de desfăşurare a unor activităţi instructiv-educative constructive. Instituţia de învăţământ, după cum spunea Al. Odobescu, este „mai mult decât un izvor de cunoştinţe folositoare în viaţă, ea devine Iordanul în care se primeşte adevăratul botez”. Iar aceasta se datorează unor manageri, unor personalităţi excepţionale, cu o aleasă omenie şi profesionalism, care ţin cont de dorinţele părinţilor, dar mai ales iubesc mult copiii. Din această dragoste se înfiripează multe proiecte, se realizează multe lucruri utile, frumoase, dar mai ales în favoarea copiilor.
Aşa a luat naştere  Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România. La 30 iunie, 1927, Tribunalul Ilfov a autentificat statutul acestei asociaţii prin care se oficializa şi finaliza atunci manifestarea solidarităţii între cadrele didactice la nivelul României Mari, corolar al tradiţiei asociative învăţătoreşti, începută la 1869 în diferitele provincii în care exista şcoală românească. 
AGIRoMd - Asociaţia celor mai buni învăţători - a luat naştere la 27 octombrie, 2010 şi are ca scop cultivarea spiritului de solidaritate, ridicarea prestigiului şcolii şi al cadrelor didactice. Anul acesta ACADEMIA ÎNVĂŢĂTORULUI MODERN şi-a desfăşurat sesiunea de vară cu sloganul - Educaţie, Inovaţie, Pasiune, organizată de Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România, filiala din Republica Moldova şi a avut loc în perioada 3-5 august, 2012 la staţiunea de odihnă Dacia, orăşelul Vadul lui Vodă.
Întâmplarea a făcut ca să particip şi eu la prima ediţie şi să iau cunoştinţă cu istoricul AIM cu work-shop-urile, activităţile culturale, expoziţia cadrelor didactice din România, Republica Moldova, Ucraina, dar mai ales să cunosc oameni cu o vocaţie deosebită şi de un profesionalism desăvârşit, care au ştiut să îmbine atât de armonios plăcutul cu utilul, făcând noi cunoştinţe, schimb de experienţă. Așa am cunoscut-o pe Doamna dr. Mariana Marin, Preşedinta Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România, filiala Republica Moldova, pe Domnul Prof. Viorel Dolha, Preşedintele AGIRo, pe Doamna dr. Viorica Goraş-Postică, conf.univ., USM, director adjunct, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, pe Domnul dr. Nicolae Fedoreţ, preşedintele Asociaţiei Profesorilor din Odessa, dr. Marina Morari, conferenţiar universitar, USB „A.Russo”, Dr. Vasile Flueraş, profesor, Liceul Teoretic Avram Iancu, Cluj-Napoca, România...
La această conferinţă Inaugurală „Educaţie. Inovaţie. Pasiune” au participat:
Maia Sandu, Ministru al Educaţiei al Republicii Moldova, dr. Ecaterina Andronescu, Ministru al Educaţiei şi Cercetării din România, Nicolae Dabija, scriitor, publicist, redactorul-şef al ediţiei periodice Literatura şi arta, membrul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, dr. Gabriel Albu, profesor universitar, Universitatea Petrol-Gaze, Ploieşti, România, dr. Constantin Şchiopu, conf.univ., USM.
Despre profesorul inovativ.
Dr. Marina Morari, conferenţiar universitar, USB „A.Russo”.
Dr. Vasile Flueraş, profesor, Liceul Teoretic Avram Iancu, Cluj-Napoca, România.
Dr. Pavel Cerbuşca, profesor, Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, pedagogi din ţară şi de peste hotare.
Ne-am plimbat cu toţii pe Aleea Competenţei prin Oraşul Academia Învăţătorului Modern. Moderator CO: Angela Cutasevici, Tamara Lenţa, pe Faleza Sănătăţii. Traineri: Familia Cerbuşca. Am discutat cu învăţători din Moldova şi România. Teatrul EduDisco a pregătit pentru membrii AGIRo surprize, serate dansante cu genericul Drumurile noastre toate, se vor întâlni vreodată. Teatrul de Vară Învăţătorul aşteaptă vocile noastre a găzduit un grup de copii, care au încercat să le aducă gândurile cele mai senine prin cântec, dans şi poezie. Senatul Educaţiei a ascultat gânduri şi meditaţii despre Educaţie, Pasiune, Vocaţie. Moderator CO: Valeriu Cavcaliuc, iar în laboratoarele inovaţiei, Moderator CO: Lucia Argint, au fost aduse cele mai proaspete idei ale pedagogiei. Restaurantul Dacia Didactica a pregătit pentru toţi participanţii  meniul special, iar Piscina SPA EDUCAŢIONAL i-a aşteptat pe toţi cu drag. 
De  dimineaţă şi până seara, pe parcursul a trei zile, membrii AGIRo au fost încadraţi în diverse activităţi, au trecut prin anumite încercări, au susţinut diferite examene: şi de cunoştinţe, şi de omenie, şi de tărie sufletească. Numai aşa şcoala modernă va ieşi din tiparul, standardul şcolilor pe care le ştim. Instituţia de învăţământ, dispunând de adevăraţi specialişti care ştiu mai mult să dăruiască decât să primească, să transmită adevărate valori fundamentale generaţiilor în creştere, care peste ani ajunşi în pragul despărţirii, când le vor fi crescute penele şi încercate tăria aripilor, când îşi vor lua zborul care şi încotro, să vină cu mii de plecăciuni în faţa celor care au ştiut să făurească, să plămădească adevărate valori aşa cum o fac cei din cadrul AGIRo. Personal, am trăit clipe de neuitat prin ceea ce v-aţi propus să realizaţi. Vă mulţumesc din suflet!
 Vă doresc izbândă, realizări, cât mai multe proiecte interesante în munca cu cele mai nevinovate şi sincere fiinţe - copiii. Să rămâneţi în armonia de idei pe portativul timpului – romanţa unor trudnice preocupări pentru cea mai nobilă misiune, pentru care merită făcute orice sacrificii, asumându-vă apostolatul.
***
Vasile FLUERAŞ, Cluj - Napoca. Mulţumim pentru clipele petrecute la Vadul lui Vodă într-o superbă companie. Mulţumim tuturor celor care au făcut posibil ca să mai existe aşa ceva într-o lume plină de mercantilism. Mulţumim pentru acest real catarsis, pe care l-am simţit în acele zile. Mulţumim pentru comunicare, comunicare şi comuniune. Urări de bine, fericire şi împliniri tuturor celor care au participat la această agapă.
***
Cu înaltă apreciere şi mult respect, Viorica LISNIC. Am avut fericita ocazie să particip la Academia Învăţătorului Modern, îi mulţumesc enorm dnei Mariana Marin pentru invitaţie. Au fost trei zile „minune”, cu diverse activităţi foarte interesante, originale, variate, bine gândite, aproape de sufletul învăţătorului modern.
Un schimb maxim de experienţă cu colegii din România, Ucraina. Ţin din tot sufletul să mulţumesc echipei ce a organizat acest seminar, dirijat cu multă înţelepciune şi iscusinţă de dna Mariana Marin. BRAVO!
REVENIREA LA TRADIŢIE
Dr. Lucia ARGINT,
prof., grad didactic superior

Fon muzical: E. Doga
Pe ecran se proiectează imagini cu  ursitoarele
Dansul ursitoarelor (voce pe fon): 
„Busuioc la naştere, busuioc la moarte, floare de tristeţe, floare de noroc,
Doamne, cum încape viaţa noastră toată, în aceste fire mici de busuioc?”...
Fire de dor, fire de  patimi şi zbor... Toate se deapănă în vraja firului vieţii...
Destinul ne este trasat în linii mari, precum un fluviu, ce mai apoi îşi împarte apele în două:
- o ramură tumultuoasă, dăruită Hazardului, spre a se împlini ursirea „ce îţi este dat, în frunte ţi-e pus”;
- o altă ramură, pe ale cărei ape line pluteşte barca Menirii. Pentru că în Planul Domnului, cu siguranţă, stă scris cu slovă de aur: „aveţi o MENIRE!”.
Şi, tocmai de aceea, în Bunătatea sa, al nostru Tată ne-a venit în ajutor, dăruindu-ne Liberul Arbitru. Adică, libertatea de a alege Binele sau Răul – preţios, dar şi periculos dar.
Acest drum al sorţii, ursit şi de Zânele Ursitoare lângă leagănul prunciei, uneşte în clepsidra timpului 3 verigi: Trecut, Prezent şi Viitor.
Iată de ce în numele viitorului invocăm Ursitoarele din legendele bătrânilor să aducă din potirul datinilor străbune esenţa înţelepciunii veşnice.
Se include: Discursul testamentar al lui Ştefan cel Mare, după Barbu Ştefănescu DELAVRANCEA, din piesa „Apus de soare”: ... „Ţineti minte cuvintele lui Ştefan care v-a fost baci până la adânci bătrâneţi... că Moldova n-a fost a strămoşilor mei, n-a fost a mea şi nu e a voastră, ci a urmaşilor voştri şi a urmaşilor urmaşilor voştri în vecii vecilor...”
RUGA STRĂMOŞILOR (după V. Romanciuc)
Fraţilor, rămâneţi fraţi,
Într-o ţară, într-un nume
Că suntem puţini pe lume
Asta v-o doresc anume
Fraţilor – rămâneţi fraţi.

Fraţilor, nu vă trădaţi
Ridicaţi iubirea-n steme,
că şi-aşa de la o vreme
Fratele de fraţi se teme.
Fraţilor, nu vă trădaţi.

Fraţilor, nu vă-nvrăjbiţi
Ne vor pune bir pungaşii
ne vor lăuda vrăjmaşii
Ne vor blestema urmaşii
Fraţilor, nu vă-nvrăjbiţi  pauză......
În numele viitorului, profesorul este cel care prin modelul său spiritual, are nobila menire, are sfânta datorie ca, obţinând investitura Ursitoarelor în clipa Prezentului, să readucă  sfatul/dota  strămoşească la locul ei de cinste şi onoare, nejustificat ignorată adeseori:
Ursitoarele  aşează  profesorului pe cap cununa ursitoarelor...
Aşa, în oglinda timpului, Zânele ursitoare de ieri au harul să se reflecte în fiecare dintre noi, în momentul când ne străduim să modelăm noi generaţii prin vocaţie, dragoste şi autodăruire... (Din sală este adus COPILUL ÎN SCENĂ)
Căci:
FRAGMENT DIN TATĂ-N FIU:
Profesorul: Azi noi zidim. Azi noi durăm lumina
Cu gândul doar la cei ce vor veni
Cu inima aproape de-idealuri
Ce-au fost, ce sunt, ce pururea vor fi.

COPILUL:  TRĂIM PENTRU CE?

EU: Trăim pentru copii - să le lăsăm
Un nume sinonim cu vrednicia
Şi glia ce-o avem – să o păstrăm!
Şi pacea şi iubirea şi frăţia.

COPILUL:  SĂ FIM CA CINE? 

EU: Să fim ca râul – râul ţine minte
Izvoarele din care s-a născut
Căci viitorul nu deschide uşa
Acelora ce vin fără trecut.
CREZUL:
Dar timpurile când erau cinstite zânele ursitoarele au trecut.
Am evoluat”, ar spune mulţi.  Spre bine? Poate, din unele puncte de vedere...  Spre rău? Poate, din multe alte puncte de vedere... Acum, ne naştem... prea puţini în Voia Domnului.
Oare evoluţia noastră a smuls puterea din mâinile Ursitoarelor?

NU! Pentru că Noi singuri devenim ursitorii propriului destin, dar şi ai sufletului gingaş de copil, de aceea:
În numele viitorului, Cred:
Cred în ultima şansă,
În unica, imposibilă
În logica dură şi aprigă
A riscului cotidian.
În ultimul pas – Supremul
Spre Marele Adevăruri
În mugurele Copilului-pom....
Care în mâinile mele smerite
Înfloreşte o Viaţă de Om!
Fiindcă: ...totul, dar absolut totul este în mâinile noastre!

La elaborarea scenariului s-a apelat la:
Melodiile compozitorului Eugen Doga;
Fragmentul sonor din spectacolul televizat „Muşatinii”;
Fragmente din opera poetului Vasile Romanciuc;
Crezul inspirat după poetul şi regizorul Emil Loteanu.FIECARE VARĂ ESTE FRUMOASĂ!
 Nu, nu doar frumoasă, ci fermecătoare! Nu, nu fermecătoare, ci încântătoare!.. aştept cu mare nerăbdare zilele de vară. Credeţi că mi-i dor de zilele în care soarele blând aruncă cu suliţe de argint pe pământul fin, iar câmpia aurie e plină de forfota insectelor lucrătoare; de zilele în care pomii încărcaţi în lumină şi culoare îşi arată frumuseţea, iar pădurea umbroasă ocroteşte vietăţile ei? Nu, nu doar! Toate aceste tablouri ale naturii oferă cadru pentru a sărbători cele mai frumoase zile de naştere. Sincer, sunt un pic geloasă pe cei născuţi vara. Dar mai mult sunt mândră că acest anotimp călduros şi generos împleteşte spice de grâu în părul unor distinse doamne, de care sunt mândră că le cunosc.
            Prin timida-mi fire intenţionez azi să aduc cuvinte de felicitare celor ce-şi sărbătoresc zilele de naştere în luna august.
            Distinsa doamnă născută la 7 august, Valentina Gaiciuc, marchează anul acesta nu doar un frumos jubileu, ci şi rolul de bunică, pentru ce-i dorim multă răbdare şi o dragoste nemărginită, pentru că o merita din plin pentru harul de a umple inima de râsete, căldură şi farmec nemăsurat.
            În această zi frumoasă, stimată doamnă vă urăm ani frumoşi. Vă suntem recunoscători pentru anii dedicaţi cu abnegaţie dascălilor, în decursul cărora le-aţi dat celor pe care i-aţi ghidat din ştiinţa şi sufletul Dumneavoastră mare. Să aveţi parte de multă sănătate, inspiraţie, energie creatoare şi să-i aveţi alături pe cei care vă iubesc şi pe cei care merită să vă iubească. Dragostea şi grija ce o dăruiţi să vă fie răsplătită din plin cu multă căldură şi împlinire sufletească. La mulţi ani!
            În prima zi a lunii gustar s-a născut un om cu har şi vocaţie, un sculptor de suflete şi caractere, un model urmat de mulţi „semănători de lumină”, Mariana Marin. Lucrurile mici, dar multe, pe care le face şi le spune au mare importanţă  în timp ce noi ne urmăm calea. Un gest frumos de-al dnei Marin poate să ia povara umerilor obosiţi de drumul parcurs până la Chişinău, o vorbă bună poate îndulci inima celor mai neliniştiţi dascăli. Câtă bucurie vine din discuţia şi colaborarea cu dumneaei!
            Chiar dacă ziua semnificativă a fost mai mult o zi de griji şi emoţii pentru pregătirea Academiei Învăţătorului Modern, noi vrem să ţi-o suplinim cu cele mai bune urări de sănătate. Îţi dorim  să ai în preajmă pe cine crezi că îţi este prieten, să găseşti izvorul nesecat de bunătate, dăruire, abnegaţie, creativitate, energie. Iar sloganul “De la o zi la alta ne va merge tot mai bine!” pe care ni l-aţi insuflat, să devină un deziderat al vieţii dumneavoastră. Fii Fericită MEREU!!!
            În fiecare zi de 18 august a fiecărui an suntem cu gândul la doamna Tamara Lenţa, o colegă de la care vorbe dulci sunt uşor de auzit, iar lucruri drăguţe sunt uşor de împrumutat, o prietenă cu care nu  încetezi să visezi la lucruri mari şi să speri că totul va fi bine.
            E o onoare pentru noi şi cu recunoştinţă vrem să ştiţi că sunteţi foarte importantă pentru noi şi pentru cei care vă înconjoară: prieteni, colegi, copii, părinţi şi nu în ultimul rând membri familiei dumneavoastră. Vă urăm zile pline de fericire, linişte şi momente de neuitat. LA MULŢI ANI!
            Pe pajiştile odihnitoare florile vă întâmpină cu parfumul lor îmbătător, albinele vă ademeneşte cu zumzetul lor intrigant, pentru a vă putea şopti acele cuvinte nescrise, dar pe care le meritaţi din plin, FRUMOASE DOAMNE! La mulţi-mulţi ani!
Cu o deosebită consideraţie,
Daniela State

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu