CLUBUL VOCATIE

ASOCIAŢIA GENERALĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR DIN ROMÂNIA, FILIALA REPUBLICA MOLDOVA
MD – 2059, Republica Moldova, or. Chişinău, str. Doina 113 A of. 2,
tel. fix.  93 17 17,  tel. 069232897
http://agiromoldova.blogspot.com/; e-mail : agiro.moldova@gmail.com
Coordonat:
 Preşedintele Consiliului de Administrare al AGIRoMd
_________________________Marin Mariana
Aprobat la ședința Consiliului de Administrare al AGIRoMd
proces verbal nr.9, din 15.10. 2011

CLUBUL TINERILOR SPECIALIŞTI AGIRo Md
 „VOCAŢIE”

Regulament  de organizare şi desfăşurare

Preambul. Clubul Tinerilor Specialişti AGIRo MdVocaţie” este o activitate extraşcolară, de interes profesional, care se adresează pedagogilor debutanţi şi este subordonată Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România, Filiala Republica Moldova.
Scopul: Stabilirea unei tradiţii pedagogice de parteneriat profesional între membrii asociaţiei.
Obiective:
    Consilierea profesională, metodică şi morală a tinerilor specialişti.
    Încurajarea activităţii profesionale a tinerilor specialişti.
    Organizarea întâlnirilor cu specialişti de forţă ai sistemului educaţional, la nivel raional şi republican.
    Realizarea posibilităţii de afirmare a tinerilor specialişti în sistemul educaţional.
    Promovarea experienţelor bune, a talentelor tinere, precum şi înaintarea cu titlul de excepţie, după caz, la acordarea gradelor didactice.
    Diseminarea activităţii de succes a cadrelor didactice cu experienţă.
Resurse de timp: Organizarea Clubului va avea loc în perioada  22-27 a fiecărei luni.
Locaţie: Locul de desfăşurare se va aviza de către directorii Instituţiilor de Învăţământ în care activează tinerii specialişti.
Responsabili: Preşedintele Clubului Raional, un membru al Asociaţiei  - mentor-coordonator, responsabil de Coordonarea Clubului (nu e neapărat preşedintele sucursalei).
Activităţi generale:
ü  schimbul de informaţii metodice: proiecte didactice, articole, reviste, fişiere electronice;
ü  rezolvarea problemelor apărute în luna curentă;
ü  diseminarea activităţilor realizate de către tinerii specialişti (fiecare poate aduce la Club fotografii, filmuleţe, prezentări realizate personal)
Notă: Alcătuirea unui jurnal al Clubului este o finalitate a fiecărei întâlniri. Jurnalele vor fi plasate pe blogul Asociaţiei.


Planul de activităţi:
Perioada
Denumirea activităţii
Octombrie 2011
·         Să ne cunoaştem: membrii Clubului, problemele şi succesele. Schimbul de informaţii, de contacte.
·         Poveste de succes (mentorii către tinerii specialişti).
Noiembrie 2011
·         Captarea atenţiei.
·         Poveste de succes (mentorii către tinerii specialişti).
Decembrie 2011
·         Comunicarea eficientă.
·         Poveste de succes (mentorii către tinerii specialişti).
Ianuarie 2011
·         Managementul clasei.
·         Poveste de succes (mentorii către tinerii specialişti)
Februarie 2011
·         Probleme dificile ale metodicilor particulare (aplicaţie - Matematica).
·         Poveste de succes (mentorii către tinerii specialişti).
Martie 2011
·         Probleme dificile ale metodicilor particulare (aplicaţie – Limba română).
·         Poveste de succes (mentorii către tinerii specialişti).
Aprilie 2011
·         Probleme dificile ale metodicilor particulare (aplicaţie - Dexterităţi).
·         Poveste de succes (mentorii către tinerii specialişti).
Mai 2011
·         Proiectarea activităţilor extracurriculare (serbări şcolare, excursii).
·         Poveste de succes (mentorii către tinerii specialişti).