duminică, 2 ianuarie 2011

PROGRAM CONFERINŢA PEDAGOGICĂ INTERNAŢIONALĂ DE LA POLITICILE STATUTULUI CĂTRE POLITICILE EDUCAŢIONALEPROGRAM
CONFERINŢA PEDAGOGICĂ INTERNAŢIONALĂ
DE LA POLITICILE STATUTULUI CĂTRE POLITICILE EDUCAŢIONALE
Chişinău, 31 octombrie 2010
Motto: Pedagogii își fac datoria
10.45 – 11.00 Înregistrarea participanţilor. Distribuirea materialelor de lucru.
11.00 – 11.10.
Cuvânt de deschidere
Mariana MARIN, Pre
ședintele Asociației Generale a Învățătorilor, filiala Republica Moldova  a AGIRo. Membrul Ligii Pedagogilor AMN.
Anunţarea programului Conferinţei. Prezentarea invitaţilor.
Cuvânt de felicitare
Serafim URECHEANU, Preşedintele Alianţei Moldova Noastră

MODULUL 1. PRIORITATEA  PARTICIPĂRII ACTIVE A PEDAGOGILOR ÎN VIAȚA SOCIETĂŢII
11.10 – 12.00.
Ședința plenară 1.
11.10 – 11.35.
Leonid BUJOR, Ministrul Educa
ției al Republicii Moldova.Realizările și perspectivele învățământului în Republica Moldova.
11.35 – 11.50.
Viorel DOLHA, pre
ședintele Asociației Generale a Învățătorilor din România. Prezentare AGIRo.Contribuții ale AGIRo în rezolvarea problemelor politicilor educaționale.
11.50 – 12.00.
Galina NIŢA, drd. Asociaţia Învăţătorilor, filiala Republica Moldova. Liga Pedagogilor AMN. Pedagogii din Republica Moldova se asociază în idei comune.
12.00 – 12.10.
Natalia GRÎU.Asociaţia Învăţătorilor, filiala Republica Moldova. Statutul pedagogului în societate.
12.10 – 12.20.
Pavel CERBUŞCA, dr. ped. Asociaţia Învăţătorilor, filiala Republica Moldova. Managementul general
și strategic în sistemul educațional.
12.20 – 12.30.
Mariana MARIN,  dr. ped. Pedagogii îşi fac datoria sau zona de confort şi zona de risc.
12.30 – 12.40.
Ana IVLEV. Vicepre
ședintele Ligii pedagogilor din AMN.   Director Liceul Teoretic M. De Cervantes. Necesitatea parteneriatului în educaţie.
12.40 – 12.50.
Valentin CRUDU – Şeful Direcţiei, Ministerul Educaţiei. Pre
ședintele Ligii pedagogilor din AMN.  Aderarea Ligii Pedagogilor AMN la AGIRO, filiala Republica Moldova

12.50 – 13.10 Pauză de cafea.
MODULUL 2. PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA
13.10 – 14.00.
Ședință plenară 2
13.10 – 13.25 . Vasile FLUERAȘ – România.Globalizarea în educație.
13.25 – 13.40 . Antonio Nadal SANCHEZ -  Spania. Dimensiuni europene în educa
ție.
13.40 – 14.10 – Activitate pe sec
țiuni: CONSTATĂRI  - SCEPTICISM - OPTIMISM
Secțiunile:
Activitatea
  • Atestarea și Formarea continuă.
  • Parteneriat în educaţie: Şcoala –  familia – societatea.
  • Managementul general și strategic în sistemul educațional.
  • Statutul cadrului didactic.
14.10 – 14.30 Ședință plenară. Raportul moderatorilor. Rezoluţia Conferinţei. Discuții şi propuneri finale. Înmânarea adeverinţelor de participare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu