duminică, 29 mai 2011

CONFERINŢA NAŢIONALĂ TRADIŢIA ASOCIATIVĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR


MULT STIMATĂ DOAMNA/DOMN

ÎN CALITATEA DUMNEAVOASTRĂ 
DE REPREZENTANT 
AL SUCURSALEI RAIONALE

ASOCIAŢIA GENERALĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR 
DIN ROMÂNIA, FILIALA REPUBLICA MOLDOVA
VĂ INVITĂ SĂ PARTICIPAŢI LA
 CONFERINŢA NAŢIONALĂ  CU GENERICUL

TRADIŢIA ASOCIATIVĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR

CARE VA AVEA LOC PE DATA DE
29 MAI 2011, ORA 10.00
 ÎN SEDIUL
LICEULUI ACADEMIEI DE ŞTIINŢE, OR. CHIŞINĂU,
 REPUBLICA MOLDOVA
  
,,Învăţătorii - cei bogaţi în lipsuri, în îndatoriri şi în iubiri de moşie - au ajuns la convingerea, că atât şcoala cât şi învăţătorul ei, nu se vor putea ridica, la nivelul instituţiilor de stat, altul la demnitatea ce i se cuvine, până nu-şi vor da mâna cu toţii, şi strâns uniţi, în jurul unuia şi aceluiaşi steag, să-şi spună cuvântul din urmă. (Revista „Şcoala Viitoare, februarie 1998)

PROGRAMUL ACTIVITĂŢII

1.     Imnul Republicii Moldova, Imnul Învăţătorilor
2.     Marin Mariana  –  preşedinte al Asociaţiei, cuvânt de salut, prezentarea participanţilor. Prezentare generală a statutului Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România, filiala Republica Moldova.
3.     State Daniela – membrul Consiliului Director, secretarul Asociaţiei. Prezentarea portalului AGIRo, filiala RM
4.     Cutasevici Angela -  membrul Consiliului Director.  Activităţile de perspectivă ale Asociaţiei.
5.     Cerbuşca Tamara -  membrul Consiliului Director,  Asociaţia Învăţătorilor – metodologia înscrierii membrilor.
6.     Desemnarea Reprezentanţilor Sucursalelor Raionale – eliberarea adeverinţelor.
7.     Participanţii la seminar. Propuneri cu referire la cotizaţia de membru.
8.     Alocuţiuni ale reprezentanţilor sucursalelor raionale.
9.     Invitaţie la Congresul al XXXII-lea al Asociației Generale a Învăţătorilor din România.
VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG!

Adresa exactă: or. Chişinău, Liceul Academiei de Ştiinţe,
Str. Sprâncenoaia, 1, cu microbuzul 55 până la stația ARHIVA PE str. ASACHI
Telefoane de contact:
Comitet organizatoric al Conferinţei: 069232897 – Marin Mariana, 069650822 - State Daniela, 069135603 – Cutasevici Angela, 069461224 – Cerbuşca Tamara, 060231717 – C

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu