duminică, 31 octombrie 2010

CONFERINŢA PEDAGOGICĂ INTERNAŢIONALĂ DE LA POLITICILE STATUTULUI CĂTRE POLITICILE EDUCAŢIONALE Chişinău, 31 octombrie 2010


 PROGRAM
 CONFERINŢA PEDAGOGICĂ INTERNAŢIONALĂ
 DE LA POLITICILE STATUTULUI CĂTRE POLITICILE EDUCAŢIONALE

Chişinău, 31 octombrie 2010 

Motto: Pedagogii își fac datoria
 10.45 – 11.00 Înregistrarea participanţilor. Distribuirea materialelor de lucru.
11. 00 – 11.10. Cuvânt de deschidere
Mariana MARIN, Președintele Asociației Generale a Învățătorilor, filiala Republica Moldova  a AGIRo. Membrul Ligii Pedagogilor AMN.
 Anunţarea programului Conferinţei. Prezentarea invitaţilor.

MODULUL 1. PRIORITATEA  PARTICIPĂRII ACTIVE A PEDAGOGILOR ÎN VIAȚA SOCIETĂŢII

11.10-12.00. Ședința plenară 1.
11.10 - 11.35.
Leonid BUJOR, Ministrul Educației al Republicii Moldova. Realizările și perspectivele învățământului în Republica Moldova.
11.35-11.50.
Viorel DOLHA, președintele Asociației Generale a Învățătorilor din România. Prezentare AGIRo. Contribuții ale AGIRo în rezolvarea problemelor politicilor educaționale.
11.50-12.00.
Galina NIŢA, drd. Asociaţia Învăţătorilor, filiala Republica Moldova. Liga Pedagogilor AMN. Pedagogii din Republica Moldova se asociază în idei comune.
12.00-12.10.
Natalia GRÎU. Asociaţia Învăţătorilor, filiala Republica Moldova. Statutul pedagogului în societate.
12.10-12.20.
Pavel CERBUŞCA, dr. ped.  Asociaţia Învăţătorilor, filiala Republica Moldova. Managementul general și strategic în sistemul educațional.
12.20-12.30.
Mariana MARIN,  dr. ped. Pedagogii îşi fac datoria sau zona de confort şi zona de risc.
12.30-12.40.
Ana IVLEV. Vicepreședintele Ligii pedagogilor din AMN.   Director Liceul Teoretic M. De Cervantes. Necesitatea parteneriatului în educaţie.
12.40-12.50.
Valentin CRUDU – Şeful Direcţiei, Ministerul Educaţiei. Președintele Ligii pedagogilor din AMN.  Aderarea Ligii Pedagogilor AMN la AGIRO, filiala Republica Moldova

 12.50 – 13.10 Pauză de cafea.MODULUL 2. PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA
13.10-14.00. Ședință plenară 2

 13.10-13.25 . Vasile FLUERAȘ – România. Globalizarea în educație.
13.25-13.40 . Antonio Nadal SANCHEZ -  Spania. Dimensiuni europene în educație.
13.40 – 14.10 – Activitate pe secțiuni: CONSTATĂRI  - SCEPTICISM - OPTIMISM
·         Secțiunile:
Activitatea
Moderator
1.     Atestarea și Formarea continuă.
Elena Muraru
2.     Parteneriat în educaţie.
Valentin Crudu
3.     Managementul general și strategic în sistemul educațional.
Pavel Cerbuşca
4.     Statutul pedagogului.
Ana Ivlev

14.10 – 14.30 Ședință plenară. Raportul moderatorilor. Rezoluţia Conferinţei. Discuții şi propuneri finale. Înmânarea adeverinţelor de participare.

CUVÂNTĂRILE PARTICIPANŢILOR
MARIANA MARIN
Domnule Preşedinte, Domnule Ministru,
 Onoraţi oaspeţi, dragi colegi!
Vă spunem bine aţi venit la
Conferinţa Pedagogică Internaţională cu genericul
DE LA POLITICILE STATULUI LA POLITICILE EDUCAŢIONALE.
Apreciem gestul Dumneavoastră de a fi alături de noi într-o zi foarte importantă pentru societatea noastră. Este ziua când pedagogii îşi fac datoria! Este ziua când împreună cu Dumneavoastră suntem alături de întreaga echipă de pedagogi din Republica Moldova.
Conferinţa de astăzi este organizată de către Liga Pedagogilor din Alianţa Moldova noastră, la această activitate fiind invitaţi membrii Ascoiaţiei Învăţătorilor din Republica Moldova, fiind susţinuţi de către reţeaua de Şcoli Genesis, reprezentată de către Dl Director Vasile Flueraş. Precum şi de Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România, reprezentată de către Viorel Dolha. Mulţumim gazdelor şi partenerilor Alianţei Moldova Noastră pentru sustenabilitatea oferită prin sediul în care ne aflăm. Materialele didactice PROPUSE PARTICIPANŢILOR SUNT oferite de către echipa de creaţie a Revistei Învăţătorul Modern şi de către Liga Pedagogilor AMN.
Participanţii Conferinţei sunt reprezentanţii Ligii Pedagogice din AMN,  profesori – simpatizanţi ai AMN, pedagogi - susţinători ai ideilor democratice în societate. Vă mulţumim încă o dată pentru acordul de a fi alături de noi.
Conferinţa de astăzi va urmări dezbaterea celor mai importante idei existente în societatea noastră. PRIORITATEA  PARTICIPĂRII ACTIVE A PEDAGOGILOR ÎN VIAȚA SOCIETĂŢII ŞI PERSPECTIVELE DE DEZVOLTARE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA.
În calitate de invitaţi de onoare îi avem astăzi pe Dl…
Leonid BUJOR, Ministrul Educației al Republicii Moldova Viorel DOLHA, președintele Asociației Generale a Învățătorilor din România. Vasile FLUERAȘ – România,  Antonio Nadal SANCHEZ -  Spania Pavel CERBUŞCA, dr. ped.  Ana IVLEV. Vicepreședintele Ligii pedagogilor din AMN.  Valentin CRUDU – Şeful Direcţiei, Ministerul Educaţiei. Președintele Ligii pedagogilor din AMN.  Natalia GRÎU. Asociaţia Învăţătorilor, filiala Republica Moldova. Galina NIŢA, drd. Asociaţia Învăţătorilor, filiala Republica Moldova.
Dorinţa de comuniune în idei, dorinţa pentru continuitatea ideilor, dorinţa de a fi activi este exprimată de D-stra prin prezenţa în această sală, dar şi prin gestul deosebit pe care l-am realizat împreună de a adera la ideile pedagogilor din Europa. Astăzi declarăm că suntem mai uniţi printr-un nou organ care se numeşte Asociaţia Învăţătorilor din Republica Moldova, filială a AGIRo, înregistrată prin decizia Congresului al XXXI-lea, la Constanţa, prin decizia celor 1000 de participanţi, cu vot unanim, ulterior înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova.
Istoria pedagogilor din Republica Moldova ne trimite către sfârşitul secolului al 19-lea, când teritoriul Republicii Moldova, atunci Basarabia a existat Asociaţia Învăţătorilor care avea Casa sa, Banca şi avere.
Astăzi dorim să marcăm, să intensificăm statutul pedagogului în societatea noastră, or, opinia noastră să fie luată serios în calcul.
Menirea Conferinţei de astăzi nu este de a răsturna tiparele, nu de a constrânge, este de a susţine lucrul început, de a menţiona priorităţile, este de a veni cu idei noi.
Acum un an avem onoarea să ne reprezinte interesele profesionale, politice dar şi  să contribuie la o educaţie de calitate în Republica Moldova – pe Domnul Ministru al Educaţiei – Leonid Bujor. Sistemul educaţional a necesitat o permanentă atenţie din partea statului, iar
menirea fiecărui Ministru este nu doar de a face o schimbare de care să ţină minte orice pedagog, dar să şi contribuie valoric la dinamica sistemului.
Suntem de-a dreptul onoraţi cu prezenţa Domnului Ministru la Conferinţa noastră care ne vine cu un cuvânt de felicitare şi prezentarea realizărilor  și perspectivelor învățământului în Republica Moldova.


ALIONA CADUC

Stimate dnule Ministru, doamnelor şi domnilor!
   Care ar fi sau care este statutul social al cadrului didactic la etape actuală? Reflecţiile de valoare în eseistică sunt divergente şi multiaspectuale în realitate la acest capitol (vizând aspectul material, moral, comportamental).
   Dacă am vorbi despre statutul legal al dascălului, avem în vedere o lege coordonată cu instituţiile implicate în educaţie menită să protejeze şi să respecte profesorul, vorbind despre statutul social , acesta  nu poate fi impus şi determinat decât într-un plan moral de durată.
  Învăţătorul/profesorul se impune prin activitatea vocaţională cu pasiune şi profesionalism, încearcă să transmită dragostea pentru umanitate şi valorile ei, oferindu-i copilului în formare un model credibil în propria-i persoană. Personalitatea dascălului perfectă şi ideală în ochii copilului în formare capătă un statut social definitoriu atunci când manifestă sensibilitate la momentul oportun – mai trăieşte o dată o copilărie sau o adolescenţă, ridicându-se (vorba lui Spiridon Vangheli)  la nivelul copilului, îl ajută să treacă o treaptă a vieţii, încurajându-l să-şi urmeze drumul unic într-un ritm care îi este propriu.
   Urmând „Calea dascălului” un învăţător va insufla încredere elevului în propriile-i forţe, îl va îndemna „Să fie el însuşi” şi va lăsa de fiecare dată o fărâmă din marele  său suflet, venit spre luminare. Un dascăl va fi „salvatorul lumii” acolo unde s-ar părea că dificultatea e de nedepăşit, oferind şi implicându-se în soluţionarea problemelor sociale.
   Statutul social al profesorului depinde de informarea lui şi implicarea în viaţa de zi cu zi, oferind mai multe variante de răspuns copilului, acesta urmând s-o aleagă pe cea optimă. În contextul celor enunţate societatea manifestă o preferinţă despre unul sau alt profesor, deoarece „flacăra vocaţiei arde la fel, dar cenuşa e alta”.
Stimaţi colegi! Ar fi bine ca revenind în teritoriu să provocăm colegii la discuţie constructivă despre cine dorim să ne construiască statutul social : fără a face discriminare, pot oare specialiştii altor domenii să ne rezolve problema?
  Azi încerc să gândesc cum altă dată medita N. Iorga: „Ca să fim noi oameni, au fost alţi oameni, şi ca să fie alţi oameni,  suntem noi oameni”.

 REZOLUŢIA CONFERINŢEI

 1. Implicarea cadrelor didactice în implementarea strategii de proiectare şi implementare a sistemului de management al calităţii în instituțiile de învăţământ preuniversitar;
 2. Proiectarea şi utilizarea diverselor modalităţi de activizare a elevului pentru asigurarea unui învăţământ de calitate;
 3. Implicare în elaborarea unor instrumente pentru implementarea eficientă a prevederilor curriculare preconizate şi formarea de sub-competenţe şi competenţe la elevi cu caracter de integrare socială;
 4. Participarea la elaborarea de sugestii pentru renovarea sistemului de evaluare a randamentului şcolar în instituţiile de învăţământ preuniversitare: de la evaluarea cunoştinţelor şi capacităţilor, axată pe proces – la evaluarea competenţelor, axată pe produs;
 5. Implicarea în implementarea paradigmei managementului educaţional din perspectiva democratizării şi integrării europene bazat pe conceptul de formare a competenţelor profesionale a cadrelor didactice şi de integrare socială la elevi;
 6. Crearea unui model de implicare a elevului în parteneriat cu profesorii, în procesul de proiectare, desfăşurare şi evaluare a activităţilor educaţionale (aplicarea modelului permite a realiza o educaţie autentică şi de calitate, pornind de la interesele elevilor, astfel consolidând parteneriatul profesor – elev şi elev – elev);
 7.  Implicarea şi activizarea membrilor familiei şi a comunităţii în soluţionarea problemelor educaţionale (şcoala devine instituţie cu autoritate în comunitate);
 8.  Elevul – subiect al educaţiei, urmează să fie învăţat să-şi formeze un traseu individual de dezvoltare personală şi asigurare a carierei, profesorii atribuindu-şi rolul de moderator şi ghid al învăţării şi educaţiei;
 9.  Elaborarea strategiei de formare iniţială a cadrelor didactice la nivelul instituţiei, utilizând eficient potenţialul cadrelor didactice din şcoală şi a membrilor comunităţii;
 10.  Educaţia trebuie să devină sector prioritar de activitate a statului. Altfel toate intenţiile rămân declaraţii.
 11.  Acordarea autonomiei instituţiilor de învăţămînt, implementarea Curriciula la decizia şcolii: programe şi cursuri în baza condiţiilor existente şi a doleanţelor elevilor şi  părinţilor.
 12.  Restructurarea activităţii DGETS, accentul punându-se pe realizarea atribuţiilor funcţionale în baza standardelor şi nu pe elemente birocratice şi formalism. Colaboratorii DGETS să susţină un examen de atestare.
 13.  Centrul Metodic municipal şi-a început activitatea, dar sunt necesare investiţii mari în crearea bazei materiale şi pregătirea specialiştilor în domeniu.
 14.  De consolidat parteneriatul între sectorul educaţiei şi APL prin implementarea proiectelor concrete în comunitate.
 15.  De legiferat Asociațiile obşteşti în susţinerea învăţământului din sistemul educaţiei şi de consolidat baza lor logistică.
 16.  De promovat experiența avansată a cadrelor didactice şi managerilor şcolari la nivel local, naţional şi internaţional, creându-se o bază de date transparentă.
 17.  Crearea condiţiilor de muncă pentru cadrele didactice şi asigurarea investiţiilor pentru întreţinerea şi reparaţia edificiilor şcolare. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu