duminică, 17 iulie 2011

Primul Congres al Învăţătorilor din Republica Moldova. Cotidianul Literatura si arta

http://www.literaturasiarta.md/pressview.php?l=ro&idc=3&id=2941&zidc=2Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România – filiala R. Moldova, a organizat la 25 iunie 2011 la Chişinău Congresul I al învăţătorilor din R.Moldova. La eveniment au participat peste 200 de cadre didactice: învăţători, profesori, educatori, inspectori, metodişti din Republica Moldova. Moderatoarea acestui for, Mariana Marin, preşedintele AGIMd, a accentuat importanţa reunirii cadrelor didactice pentru a consolida dialogul cu instituţiile de profil din România şi R.Moldova.
 Congresul a început cu imnul R.Moldova, imnul învăţătorilor, cîntat în perioada interbelică şi care cheamă dascălii la sfîntă datorie, la unire în cuget şi în fapte, la un ideal mare, la muncă şi prosperitate.
 Scopul acestui congres a fost valorificarea potenţialului naţional al cadrelor didactice, precum şi dezvoltarea departamentelor pentru Învăţămîntul Preşcolar, Primar, Gimnazial; Liceal, Superior, Alternative Educaţionale; pentru Proiecte, Parteneriate şi Publicaţii.
 Obiectivele au fost elaborate şi anume: dezbaterea problemelor educaţiei, creşterea eficienţei actului educaţional prin dezvoltare profesională, promovarea şi apărarea învăţătorilor şi altele.
 Încă în sec. XIX, Ioan Slavici menţiona: ,,Menirea firească a şcolii nu e să dee învăţătură, ci să deştepte cultivînd destoiniciile intelectuale, în inima copilului, trebuinţa de a învăţa toată viaţa’’. Cu siguranţă, şcoala trebuie să deştepte, să nu fie un mijloc de transmitere la rece a unor informaţii pur teoretice, care sunt stocate în memorie fără a fi înţelese şi, mai grav, fără a putea fi valorificate în practică, în viaţa de zi cu zi. Şcoala este cea care ar trebui să descopere în copil tot ce are el mai bun, spontan, creativ şi inventiv, să-l dirijeze, să-l formeze astfel încît atunci, cînd este pus în faţa unei situaţii noi să se poată descurca. De asemenea, şcoala este datoare să creeze un mediu favorabil şi favorizant acceptării valorilor personalităţii elevilor prin depistarea disponibilităţilor intelectuale ale acestora, să formeze abilităţi complexe şi deprinderi în vederea rezolvării unor situaţii-problemă ivită în viaţă. Ţelul şcolii, cu tot ceea ce implică ea, este acela de a convinge copilul că el este partener la învăţătură, implicat activ, conştient şi responsabil.
 La congres şi-a expus opinia Gheorghe Duca, academician, Preşedintele AŞM. Domnia sa a afirmat că a forma personalităţi, a construi cu ajutorul dascălilor lumea de mîine este o chestiune deloc uşoară, dar nobilă şi sigur va fi apreciată în timp. Prin munca cadrelor didactice se naşte şi se păstrează cultura neamului nostru şi respectul valorilor naţionale în viitoarea mare familie europeană.
 Loreta Handrabura, viceministrul educaţiei, a accentuat că dascălii din Basarabia sunt chemaţi de a institui învăţămîntul naţional. Umiliţi şi îngenuncheaţi, intelectualitatea nu a cedat în faţa moldovenismului promovat de comunişti. Copiii trebuie instruiţi pe baza adevărului ştiinţific şi nu cel de conjunctură, pe cultivarea gîndirii, a valorilor etice şi de a aduce prestigiul de altădată al învăţătorului.
 Preşedintele AGIRo, Viorel Dolha, şi-a început discursul cu un citat din N.Iorga: ,,Ca să fim noi oameni, au fost alţi oameni, şi ca să fie alţi oameni , suntem noi oameni’’. ,,Slujitorii şcolii aveau cea mai onorabilă, bogată şi organizată asociaţie profesională din România, o armată de dascăli funcţiona ca o reţea solidară cu gîndul la dezvoltarea profesională a membrilor şi la binele neamului. Mişcarea învăţătorilor îşi are începuturile la 1869 în ţinuturi aflate sub ocupaţie străină. AGIRo-filiala R.Moldova are un statut propriu aşa construit încît să nu existe cordon ombilical şi subordonare între noi. Premisa unei bune colaborări între oameni este o poziţie egală. Cultura română ar fi fost foarte săracă fără aportul din spaţiul moldovenesc. Ar fi fost jalnic fără Eminescu, Alecsandri, Enescu, Sadoveanu, Creangă, Iorga, Vieru etc. ’’, a menţionat V.Dolha.
 Discursul prof.univ.dr. Gabriel Albu de la Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic, a fost intitulat: ,,Educaţia înainte de toate’’, ceea ce confirmă că fără educaţie nu se poate face instruire, pentru că într-o societate pierderea de sine ne pîndeşte la fiecare pas. ,,Un congres al învăţătorilor este un imn dedicat copilului şi copilăriei, un imn închinat purităţii, sincerităţii, bunătăţii şi iubirii. Educaţia este şi va rămîne mereu o problemă fundamentală a umanităţii, mai ales atunci cînd, cei mai mulţi dintre noi, ne zbatem să supravieţuim, cînd suntem constrînşi să ne vindem sufletele pe cîţiva genţi, cînd suntem preocupaţi de exclusiva noastră bunăstare materială, cînd buna funcţionare a pieţii trece drept prioritatea priorităţilor’’.
 Primarul general al oraşului Chişinău, Dorin Chirtoacă, fiind şi el prezent la eveniment, a salutat formatul de discuţii propus de către cadrele didactice. A apreciat activitatea pedagogilor şi a promis că va susţine orice iniţiativă pozitivă şi progresivă. Va contribui la dezvoltarea sistemului educaţional şi la dezvoltarea culturii naţionale.
 Scriitorul Nicolae Dabija a susţinut tradiţiile asociative şi a recunoscut menirea de solidaritate profesională, metodică şi socială a învăţătorilor. A declarat că învăţămîntul din R.Moldova se confruntă cu o mie de probleme, care trebuie rezolvate şi că pedagogii sunt remuneraţi mizerabil, copiii cu capacităţi nu-şi pot crea un viitor în propria ţară. ,,Ca să fim o naţiune puternică, trebuie să luptăm! Cît şcolile noastre mai au pedagogi, vom exista, vom rezista şi noi’’ a mai adăugat N.Dabija.
 O schiţă de portret a profesorului şcolar a conturat-o Constantin Şchiopu, dr.,conf.univ. la USM. ,,Profesorul e chemat de a aprinde flacăra iubirii, a pasiunii, a muncii şi a dăruirii. Dragostea pentru valorile strămoşeşti, dorinţa de-a aduce zi de zi în sufletele discipolilor lumină din lumina neamului. Dascălul şcolar trebuie să devină un model de urmat, un reper valoric, forţă modelatoare, dat fiind faptul că păstorul, vorba lui I.Druţă, ,,nu-i atît o îndeletnicire, cît o vocaţie, un destin, o cruce pentru toată viaţa’’. Şcoala trebuie să profileze caractere, iar profesorul să stăruie asupra acestui fapt ’’.
 Galina Carauş, director LT ,,Dante Aligheri’’ din Chişinău, relatează un adevăr incontestabil – viitorul începe întotdeauna azi! S-a constatat că tema acestui forum important este o fixare a ,,tratamentului’’ calificat, a redobîndirii ritmicităţii, de permanentizare a efortului pedagogic, managerial, metodic, de ieşire din tiparele vechi, de sfidare a monotoniei şi de întinerire. A vorbit şi a caracterizat activitatea educaţională din instituţia pe care o conduce.
 Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb, şef al Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport, a venit cu propunerea de a crea o casă a corpului didactic din Chişinău, propunerea fiind susţinută unanim.
La congres au fost prezenţi şi au vorbit inspirat Mihail Şleahtiţchi, ministrul Educaţiei, Eugen Toman, ministru-secretar de stat al DRPR, Viorel Badea, senator ş.a.
Lucrările au fost finalizate prin adoptarea rezoluţiei Asociaţiei Învăţătorilor din R.Moldova şi au vizat îmbunătăţirea materialelor şi a curiculelor didactice.

Rodica BULMAGA,
studentă USM, jurnalism

2 comentarii: