sâmbătă, 31 august 2013

Delegaţia Republicii Moldova la Congresul XXXV al Cadrelor didactice. Slatina, 2013.


CONGRESELE AGIRo –
TRADIŢII ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ROMÂNESC
„Şcoala va fi şcoală, când omul va fi om şi statul va fi stat.” (M. Eminescu)
Congresul XXXV al Cadrelor Didactice din România şi al Cadrelor Didactice române de peste hotare s-a desfăşurat în sala de spectacole a Casei de Cultură a Sindicatelor, în oraşul Slatina, judeţul Olt, România, având drept obiectiv major: dezvoltarea profesională şi creşterea prestigiului şcolii.
La deschiderea „înaltului for ce a purtat conotaţia speranţei profesionale” au participat prof. univ. dr. Remus Pricopie, Ministrul Educaţiei Naţionale, prof. Valentina-Ştefania Duminică, Secretar de Stat, în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, academicianul Solomon Marcus, Membru al Academiei Române, prof. univ. dr. Ecaterina Andronescu, Preşedinte de Onoare AGIRo, prof. Viorel-Dănuţ Dolha, Preşedinte AGIRo, prof. Felicia Man, Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar, al judeţului Olt, dr. Mariana Marin, Preşedinte AGIRoMd, dr.-conf. N. Fedoreţ, Preşedintele Asociaţiei Pedagogilor din regiunea Odessa-Ucraina, reprezentanţi INTUITEXT, EDUEXPERT, Centrul de Educaţie Aplicată, platforma Dascăli. Ro precum şi oficialităţi locale, politicieni şi oameni importanţi ai urbei slatinene, care de-a lungul vremii au avut ceva de spus şi de realizat în domeniul educaţiei, deaceea şi-au împărtăşit experienţa, dobândită prin implicarea lor în educaţie
Ecaterina Andronescu, Preşedinte de Onoare AGIRo a afirmat că „această întâlnire a dascălilor este extrem de potrivită, fiind un prilej de a schimba bunele practici.” „Evident, şcoala a fost de-a lungul secolelor şi deceniilor şi este şi astăzi un subiect extrem de important, dar, dacă n-ar fi atât de important viitorul copiilor noştri, probabil acest eveniment n-ar fi avut loc” , a declarat Dl Ministru al Educaţiei Naţionale din România, Remus Pricopie.”Am încercat să profităm de tot ceea ce ne-a oferit viaţa ca să investim în educaţie.” a afirmat cu fermitate Minel-Florin Prina, Primarul municipiului Slatina.
„Am o carte de vizită dinamică şi în continuă transformare, dar declaraţia mea de apreciere personală începe cu „Sunt învăţătoare”, a spus prof. Valentina-Ştefania Duminică, argumentând de ce e necesară redobândirea demnităţii şi moralei profesionale a cadrului didactic.
Impresionant a fost momentul când Dl Ministru a primit de la dr. Mariana Marin, Preşedinte AGIRoMd, Medalia de aur, Medalia ştafetă a Congresului AGIRo, adusă de la Ministerul Educaţiei din RM, care va fi păstrată până la următorul Congres la Ministerul Educaţiei Naţionale.
Am rămas încântaţi de primirea Paşaportului de oltean, care ne-a recunoscut cetăţenia de oltean pentru o perioadă de 96 de ore şi ne-am bucurat că „după expirarea termenului de valabilitate al paşaportului, posesorul rămâne valabil”. Componenţa delegaţiei noastre ne-a permis să respectăm fără mari eforturi una din obligaţiunile enumerate în paşaport "femeile merg obligatoriu la un pas în spatele bărbaţilor şi nu vorbesc neîntrebate, decât atunci când sunt singure”
Vineri, 23 august, am participat la Simpozionul Internaţional întitulat „Dascălii, făclii în universul copiilor.”, locaţia Casa Tineretului, Slatina. Foarte interesantă a fost secţiunea: ”Photovoice-procedeu de receptare a mesajului literar”, moderator-formator conf. univ.Mariana Marin. În cadrul prezentaţiei am aflat şi soluţii la unele probleme cotidiene, precum: „Plictisul poate apărea în cazul monotoniei”, "Oamenii sunt singuri pentru că au ales să construiască ziduri în loc de poduri.” Cu certitudine toţi dascălii prezenţi vom utiliza acest procedeu în lucrul cu elevii, fiindcă contribuie la performarea lor ca vorbitori şi cititori elevaţi şi culţi.
Conf. univ. dr. Viorica Goraş-Postică ne-a familiarizat cu tipurile de parteneriate şi cum să ne implicăm în diverse proiecte.
Colegii din Ucraina ne-au demonstrat „că putem crede că suntem genii” în secţiunea „Mnemotehnica-tehnici de dezvoltare a memoriei”
Congresul s-a bucurat de un real succes şi chiar a fost benefic, deoarece s-au găsit şi soluţii pentru unele probleme expuse de unii dascăli. Congresul ne-a îndemnat „să avem curajul să visăm şi după aceea să trecem la fapte”, ne-a explicăt că „să iubim copiii e necesar, dar nu şi suficient”
Se zice că „atitudinea este mai importantă decât inteligenţa şi decât faptele”, la Slatina ne-am simţit „cei mai iubiţi dintre pământeni”: am vizionat un deosebit program folcloric desfăşurat la Teatrul Naţional din Caracal.
Interesante au fost şi seratele de socialzare, cu spectacole ale ansamblurilor folclorice, cu recitaluri care ne-au atins cele mai sensibile strune ale sufletului, cu Tricolorul care a rămas să vegheze oraşul din cel mai înalt punct al său: Dealul Grădişte, locul de inde poţi cuprinde cu o privire tot ceea ce dă farmec şi culoare Slatinei.
"Nu poţi să le trăieşti pe toate şi atunci important este să trăieşti esenţialul, iar fiecare dintre noi are "esenţialul” său.” [apud Marc Levy] Aceasta s-a simţit atunci când am intrat în pădurea Reşca şi am ascultat muzica aceea calmă, interpretată măiestrit de vocile tainice ale naturii. Am găsit acolo o insulă de linişte şi răcoare, iar ultimile raze şotioase ale soarelui ne-au pipăit pleoapele şi ne-au încălzit frunţile, alungându-ne toate grijile şi gândurile zbuciumate, „încărcându-ne bateriile” înainte de drumul spre casă.
Le mulţumim gazdelor pentru Masa tradiţională oltenească, servită în pădurea Reşca. Stând la masă, simţeam cum cuvintele de „Rămas Bun” îmi picură pe suflet stropi dulci de melancolie...
Participarea la acest Congres mi-a întărit convingerea că „există alegeri care îţi schimbă viaţa, şi persoane care îţi schimbă alegerile.” Doamna Mariana, Vă mulţumim că ne-aţi acordat şansa de a ne simţi fericiţi, petrecându-ne timpul „printre oamenii care judecă corect” .
Cu deosebit respect, Viorica Măţilă-Parfeni, LT”M. Eminescu”, mun. Bălţi
Rezistăm și ne înălțăm prin tradiții asociative de neuitat

Ocazia deosebită de a participa la Congresul 35 al cadrelor didactice române din țară și din afara granițelor o consider ca o binecuvântare pentru mine. Municipiul Slatina din județul Olt a fost pentru 3 zile o capitală spirituală a semănătorilor de lumină, a fost locul în care a vibrat sufletul românesc, adânc ancorat în istorie și tradiție strămoșească. Ospitalitatea gazdelor, dăruirea totală a organizatorilor evenimentului și lumina din ochii celor peste 700 de participanți ne-a înaripat și ne-a făcut să ne simțim valoroși și demni pentru că aparținem unei comunități profesionale de calibru – AGIRO.
Am admirat verticalitatea oltenilor, felul în care știu să mențină flacără aprinsă a cântecului, a dansului și a portului popular. Am reușit să ne reîncărcăm bateriile, să facem schimb de experiență, de idei pedagogice avansate, să învățăm a ne socializa cu cei care poartă cu sacrificiu și demnitate aceeași dulce povară de călăuzire și de formare a tinerei generații. Faptul că am comunicat, că ne-am încurajat reciproc, în numele viitorului, că mesaje din toate cele patru zări ale românimii au venit la adresa participanților la Congres, că oficialități educaționale dințară și de peste hotare ne-au salutat și ne-au apreciat a dat amploare și greutate distinsului for.
Ca piatră unghiulară de aducere-aminte rămâne pentru noi investiția spirituală de care am beneficiat, dar și impunătoarea Carte a Congresului cu sute de materiale, inspirate din practicași teoria educațională, care va contribui la perpetuarea primordialității perene a Copilului, a valorilor general-umane și naționale, a tot ce înseamnă Adevăr, Bine și Frumos în viața dăruită nouă de Bunul Dumnezeu.
Cu aleasă considerație,Viorica Goraș-Postică,
dr. conf.univ. USM, CE PRO DIDACTICA

ÎN ROMÂNIA NE SIMŢIM IUBIŢI!
Al XXXV-lea Congres al Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România, Congresul Cadrelor Didactice din România şi al cadrelor didactice române de peste hotare s-a desfăşurat sub egida sucursalei Olt, în municipiul Slatina. O echipă de profesionişti şi-a asumat, la cel mai înalt nivel, organizarea prestigiosului eveniment al anului. Sucursala Olt a AGIRo, condusă de Doamna Prof. Margareta Gheorghiţă a realizat cu succes ceea ce fiecare învăţător vorbeşte anul împrejur - Congresul anual al AGIRo.
Înaltul for poartă conotaţia speranţei profesionale. Suntem convinşi că ne-am născut pentru a fi învăţători, iar evenimentul anului transformă convingerea dată într-un ideal. Aspiraţiile noastre sunt ca Pasărea Phoenix, se renasc de fiecare dată când ne întâlnim.
La acest Congres am învăţat căceicare înalţă învăţătorii, pe sine se înalţă(D. Stan). Am înţeles că poţi să nu ai mare şi munte, dar să ai omarede profesionalism şi unmuntede generozitate (V. Dolha). Am valorizat ideea că neamul românesc se slăveşte prin cântecul, portul şi dansul popular. Serile de socializare din dealul Grădiştei - Slatina, unde am fost uniţi de marele tricolor au constituit cartea de vizită a Slatinei, dar şi a întregului neam românesc.
Din toate colţurile României şi din graniţele istorice ale ei vin cadre didactice, dornice de a se revedea şi a comunica pe teme profesionale. Congresul de la Slatina va fi memorabil pentru constanta dragoste pe care ne-o poartă românii din România. Cu toţii recunoaştem contribuţia Domnului Viorel Dolha, preşedintele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România în realizarea ideii de a uni românii de pretutindeni. Este un luptător, cu un caracter arădean desăvârşit, iar limba română are un viitor prosper datorită Dumnealui. Ea vă dăinui în Valea Timocului, acolo unde graiul românesc se pare că piere. Limba română va străluci în Basarabia, azi Republica Moldova. Va fi la ea acasă în regiunea Odessa. La Cernăuţi, spiritul lui Eminescu şi suflarea românească va fi perenă. Numele Dlui Profesor Viorel Dolha va fi aidoma numelor dascălilor spirituali ai săi:Vasile Popeangă,Vasile Stroescu.
Se pare că niciunul dintre noi nu şi-a dorit să fim separaţi, însă istoria a avut regulile sale. Se pare că Domnul Dolha şi-a asumat rolul de a repara istoria predecesorilor noştri, care ne-au dezbinat.
În numele delegaţiei AGIRo, Republica Moldova vă aduc mari mulţumiri, recunoştinţă, plecăciuni pentru ceea ce faceţi Dv.
Mariana Marin
***
Am avut fericita ocazie de a participa la cel de-al XXXV-lea Congres al cadrelor didactice din România. Şi am avut doar de câştigat: formare profesională de calitate; gazdă de excepţie; program cultural de valoare; colegi profesionişti, mărinimoşi, deschişi, sufletişti şi multe alte beneficii. Recunosc perseverenţa gazdelor în organizarea activităţilor, care a dat direcţia unui parteneriat eficient între profesorii români de pretutindeni. Tuturor colegilor din echipă le sunt recunoscătoare pentru stima, grija şi răbdarea pe care au avut-o. Vă doresc izbândă, putere de lucru, perspective de succes!
Cu distinsă apreciere,
Tatiana Şova,Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
***
Impresii de la cel de-al XXXV-lea Congres AGIRo, Slatina, Olt, 21-23 august 2013
Există ceva lăuntric, ceva interior, adânc, de nedescris atunci când te afli la orice tip de activitate organizată de către AGIRo. Interacţiunile din cadrul Asociaţiei ne fac să ne dăm seama cât de valoroşi suntem fiecare din noi. Atelierele didactice, conferinţele, congresele, întâlnirile neformale sunt pentru noi simboluri ale gândului bun.
Modul de desfăşurarea al celui de-al XXXV-lea Congres AGIRo, Slatina, Olt, 21-23 august 2013 a mai confirmat o dată acest adevăr, fiind un adevărat generator de căldură sufletească. Primiţi cu multă afecţiune, încălziţi cu multă generozitate de razele blânde ale ospitalităţii, am savurat din plin din dulceaţa vorbelor înţelepte spuse cu multă simplitate de către toate oficialităţile şi colegii de breaslă. Climatul favorabil din cadrul Congresului ne-a facilitat comunicarea, ne-a mobilizat inteligent forţele, ne-a sensibilizat şi mai mult faţă de necesitatea unirii spirituale a învăţătorilor.
Tot respectul şi admiraţia pentru organizatorii Congresului!
Un sincer mulţumesc presedintei AGIRo Md, doamnei Mariana Marin pentru imaginea care a reuşit să ne-o formeze nouă, învăţătorilor din Republica Moldova, în societatea pedagogică din România, Ucraina, Serbia!
Rodica Agafian, specialist superior, DÎTS Orhei
***

„... păşeşte încet spre casă, cu pasul domol, obosit, de parc-ar veni de la coasă ori s-ar întoarce din mit”, spun versurile. Aceste versuri mi-au stăruit în gând 3 zile, odată ce l-am cunoscut pe academicianul Solomon Marcus, membru al Academiei Române, care la cei peste 80 de ani, e cu gândul la copilul care abia păşeşte pragul şcolii. La Congres am întâlnit oameni deosebiţi, personalităţi marcante, foarte activi, deschişi, chiar dacă diferiţi ca statut, de la simplu învăţător până la ministru.
Slatina, pentru 3 zile, a găzduit cele mai frumoase trăiri, sentimente de demnitate naţională, de respect faţă de Măria sa – Dascălul. Toţi participanţii ne-am simţit ca în vizită la prieteni, aşa cum organizatorii au avut mare grijă, responsabilitate.
Aducem plecăciuni celor care au depus efort ca membrii Asociaţiei Învăţătorilor, delegaţi la Congres, să se înalţe pe scara valorilor.
Viorica Rotaru, Liceul Teoretic Lăpuşna
***

Dacă participarea la primul congres al învățătorilor din Moldova din 2011 a fost pentru mine mai mult din curiozitatea de a afla ce este un congres cu adevărat, lucru cunoscut doar din manualele de istorie, atunci participarea, și o spun cu mândrie, la cel de-al XXXV-lea Congres Internațional al învățătorilor, care s-a desfășurat la Slatina, jud. Olt, România, a fost o adevărată provocare. Aștept cu nerăbdare să le împărtășesc colegilor de serviciu emoțiile și trăirile celor 3 zile în care mi-am făcut noi prieteni, am cunoscut și am colaborat cu învățătorii din țara gazdă, din Serbia, din regiunea Odessa, regiunea Cernăuți cât și cu colegii din Republica Moldova, delegați la acest Congres. Fiecare țară a prezentat în cadrul Simpozionului Internațional ,,Dascălii, făclii în universul copiilor,, unele procedee și tehnici de lucru foarte productive și interesante. Însă marea majoritate, a celor prezenți în sală, au fost impresionați de ,,Photovoice - procedeu de receptare a mesajului literar" prezentat de către conf.univ. dr. Mariana Marin.
Laur Lucia - delegat LT "G. Călinescu", mun. Chişinău
Delegația cu parfum de Basarabia
Tcaci Veronica,
CED Pas cu Pas, mun.Chișinău,RM
Cel de-al XXXV-lea Congres al cadrelor didactice din România și al cadrelor didactice române de peste hotare a venit încă o dată să evidențieze puterea, importanța și necesitatea unui dascăl cărturar, curajos, modern într-o lume mereu schimbătoare: manuale digitale, table interactive, instruire on-line..,dar care ar exista cu greu fiind de unul singur, bogat în lipsuri, în îndatoriri și în iubiri de moșie...Doar împreună suntem o forță!

 • Persoane potrivite în locul potrivit = echipă de succes!

 • Zile de neuitat pe meleaguri româneşti
  S-au scurs doar câteva zile de când am revenit de la cel de-al XXXV-lea Congres al Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România, Congres al Cadrelor Didactice din România şi al Cadrelor Didactice de peste Hotare, desfăşurat în perioada 21-23 august 2013 la Slatina judeţul Olt, dar lucrurile sunt atât de vii încă în oglinda minţii, încât e suficient să închid ochii şi pe retină să-mi apară evenimentele întregii călătorii spre Slatina – un colţ pitoresc cu un patrimoniu istoric, cultural, şi spiritual cu oameni generoşi, deschişi şi ospitalieri.
  Nu am participat la foarte multe Congrese ca să fac acum o comparaţie, însă ţin să menţionez că pentru mine acest Congres a fost unul deosebit şi foarte important. Deosebit prin modul de organizare, prin subiectele abordate, prin oamenii care cu multă dăruire au luat cuvânt. Cu alte cuvinte toate desfăşurate într-un ritm perfect. A fost o atmosferă extrem de pozitivă. Important prin faptul că am cunoscut multe personalităţi şi oameni cu suflet mare, deschişi spre colaborare cu care am făcut schimb de păreri, idei şi email-uri.
  Am fost foarte mândră ca să aud de la pupitrul din scenă felicitări tuturor participanţilor la congres din partea d-nei Ministru Maia Sandu, transmise de d-na Mariana Marin.
  Gazdele au avut grijă ca pe lângă activităţile de lucru să ne organizeze timpul şi cu activităţi artistice, dansuri, mese delicioase, excursii, plimbări, activităţi de socializare, toate organizate foarte variat şi interesant.
  Simt recunoştinţă şi trăiesc respectul celor care au ridicat la maxim cota în seria organizărilor: Ministerul Educaţiei Naţionale, Primăria Municipiului Slatina, Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, Casa Corpului didactic Olt, Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România.
  Doresc să mai mulţumesc d-lui Viorel Dolha, care ne-a sprijinit în deschiderea vizelor române şi nu în ultimul rând să-i aducem sincere mulţumiri d-nei Mariana Marin care şi-a asumat organizarea delegaţiei din Republica Moldova şi cu lux de amănunte a avut grijă de fiecare detaliu. Orice cuvânt rostit de d-na Mariana Marin ne-a motivat pozitiv pe tot parcursul călătoriei, insuflându-ne o stare pozitivă, încredere şi dispoziţie bună.
  Angela Ababei, învăţătoare Liceul Teoretic
  "S.S. Cibotaru” , satul Cobîlea Raionul
  Şoldăneşti.
  Congresul AGIRo – oportunități pentru fiecare
  Participarea la al XXXV-lea Congres AGIRo a fost o provocare pentru mine. Recunoștință d-nei președinte AGIRoMd, Mariana Marin pentru posibilitatea de a fi printre membrii delegației din Republica Moldova la acest eveniment.
  Impresionat de efortul depus pentru buna desfășurare a Congresului. Am văzut, am admirat, am învăţat ce înseamnă dăruire în munca de învățător, ce înseamnă munca în echipă, bucuria de a avea oaspeți, de a împărtăși din experiența cadrelor didactice, participanți la eveniment. Nu am putut să mă opresc să compar și să mă întreb cum am organiza noi astfel de activități, la nivel de DÎTS.
  Participarea la Congres a oferit oportunitatea:
  de a stabili parteneriat între Inspectoratul Școlar Județean Olt, România și Direcția Învățământ, Tineret și Sport Drochia, Republica Moldova, în rezultatul discuției cu doamna Felicia Man, Inspector Școlar General.
  de a realiza proiecte comune cu colegii din Ucraina, reprezentanții asociației pentru Dezvoltarea Creativă a Personalității "Varto" (președinte Ghenadie Cepurnoi) ți Asociația Profesorilor din regiunea Odessa (președinte Nicolae Fedoreț);
  de a organiza forumuri, festivaluri, conferințe, școli de vara, formări comune în parteneriat cu colegii din județele Botoșani, Suceava, Neamț;
  Bravo organizatorilor! Bravo participanților la Congresul AGIRo!
  Cu respect, Iurie Melinte, Direcția Învățământ, Tineret și Sport Drochia
  REFLECȚII 
  (Slatina, 21-23 august 2013)

  Super au fost gândite serile de socializare, ce au adus posibilitatea de a face noi cunoștințe – punte pentru schimburi de experiență. În afara de aceasta s-a oferit posibilitatea de a ne cunoaște cu folclorul oltenesc, am cunoscut artiști cu nume mare din regiune. Si ca o linie roșie – ne-am distrat pe cinste.
  Având ocazia de a participa la Congresul sus-numit mi-am asumat de a fi mesager și cu mare plăcere voi aduce la cunoștința tuturor profesorilor din r-nul Șoldănești ideile promovate în cadrul AL XXXV-LEA CONGRES AL AGIRo, CONGRES AL CADRELOR DIDACTICE DIN ROMÂNIA ȘI AL CADRELOR DIDACTICE ROMÂNE DE PESTE HOTARE, (Slatina, 21-23 august 2013).
  Angela Comendant,
                                                                                                                                         profesor, Liceul Teoretic Cotiujenii Mari,
  r-nul Șoldănești, Moldova

  Niciun comentariu:

  Trimiteți un comentariu