joi, 1 septembrie 2011

COD GALBEN ÎN EDUCAŢIE


SAU
 DESPRE CONGRESUL AL XXXII-LEA AL CADRELOR DIDACTICE DIN ROMÂNIA ŞI AL CADRELOR DIDACTICE DE PESTE HOTARE
Abrevieri: AGIMd – Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România, filiala Republica Moldova 
AGIRo  -  Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România 

Cod galben în educaţie! Anume aşa a fost calificat Congresul Cadrelor Didactice, al XXXII-lea la număr, care s-a desfăşurat în acest an în perioada 25 - 28 august 2011 la staţiunea balneoclimaterică Amara, or. Slobozia, jud. Ialomiţa sub patronajul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România şi cu sprijinul Departamentului pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni.
Conotaţia de galben a fost datorată gazdei şi anume Doamnei Aprilia Victoriana Gălbenuş,preşedinta Asociaţiei Generale  a Învăţătorilor Ialomiţeni, care a depus efort maxim ca evenimentul să fie de amploare.
Intrat deja în tradiţia cadrelor didactice, cel de-al XXXII-LEA CONGRES AL AGIRo a avut ca participanţi 1000 de învăţători, educatoare, institutori, profesori, universitari, inspectori şcolari, directori de şcoli, cercetători ştiinţifici, lectori universitari, doctori în ştiinţele educaţiei, membri din cele 60 de asociaţii / sucursale judeţene / de sector ale AGIRo.
Delegaţia din Republica Moldova a fost constituită integral din 53 de membri ai Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România, filiala Republica Moldova, sub conducerea preşedintei acesteia  - Mariana Marin.
Participarea Cadrelor Didactice din Republica Moldova a fost posibilă prin graţia Departamentului pentru Românii de Pretutindeni de la Bucureşti, fiind un proiect aplicat de către AGIRo, care a subvenţionat cazarea, masa şi parţial transportul delegaţilor.
 Selecţia cadrelor didactice s-a produs prin scrisoarea de motivare expediată consiliului de administrare al AGIMd, precum şi înscrierea în tabelul on-line expus timp de o lună de zile în programul google docs,mediatizat de portalul www.agiromoldova.blogspot.com.
Harta participanţilor este foarte variată: cadre didactice din Briceni, Cimişlia, Sîngerei, Ialoveni, Dubăsari, Chişinău, Cahul, Bălţi.
Amintim că AGIRo – Md este o asociaţie nouă, care îşi va sărbători primul an de existenţă în data de 27 octombrie 2011 şi care a organizat la Chişinău Congresul I al Învăţătorilor (25 iunie 2011).
Membră a AGIRo, prin statutul său, AGIMd a avut o prestaţie pe cât se poate de bună în acest an la Amara. Preşedintele AGIRo – Viorel Dolha a menţionat că învăţătorii de la Chişinău (simbolic spus) şi-au dat examenul prin spiritul de organizare, prin calităţile de socializare la nivel de Federaţie (întrucât AGIRo funcţionează ca o federaţie). Secretarul AGIRo – Cătălin Diaconu a menţionat că Asociaţia noastră este una dintre cele mai active sub aspectul mediatizării activităţilor, având un portal propriu, moderând profilul din facebook, precum şi după numărul record de membri ai asociaţiei, care timp de 4 luni au ajuns să fie aproape 1000 la număr.
Pentru Asociaţia din Republica  Moldova acest for important reprezintă o integrare spirituală, cu statut  de partener egal. Funcţionarea AGIMd în cadrul AGIRo este mult mai eficientă decât existenţa unei asociaţii similare în Republica Moldova care să fie absolut independentă, întrucât activităţile de cooperare stimulează o activitate interesantă şi profesionistă.
Congresul AGIRo şi-a atins obiectivele: schimbul de bune practici; aplicarea  unor proiecte comune: site-ul A.G.I.Ro - www.invatatori.ro, reviste AGIRo, concursuri şcolare şi manifestări educaţionale; iniţierea de programe de dezvoltare profesională pentru cadre didactice. Specialişti de prestigiu în ştiinţele educaţiei, furnizori de formare profesională (Casa Corpului Didactic Ialomiţa, Asociaţia Naţională a Mentorilor de Dezvoltare Profesională), de material didactic, soft educaţional şi carte şcolară au conferenţiat, au demarat proiecte, au încheiat parteneriate cu membrii AGIRo (Intuitext, Centrul Educaţia 2000+ şi prestigioase edituri).
S-a hotărât acordarea titlului de Membru de Onoare al Asociaţiei Generale a Învăţătorilor Din România (AGIRo) următoarelor personalităţi: Ecaterina Andronescu- ex-Ministru al Educaţiei din România; Oana Badea - Secretar de Stat la Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului din România, Eugen Tomac - Secretar de Stat la Departamentul pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni; Viorel Badea - Preşedintele Comisiei pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni din Senatul României; Vasile Molan - Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a Universităţii Bucureşti, Leonid Bujor - ex-Ministru al Educaţiei din Republica Moldova şi consilier al Premierului Vlad Filat; Tatiana Potîng-Viceministrul al Ministerului Educaţiei din Republica Moldova, Tatiana Nagnibeda – Director General al Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport, Chişinău, Maria Braghiş - inspector învăţământ primar la Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport Chişinău, Viorica Negrei-inspector pentru istorie la Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport Chişinău, Aliona Caduc- director al Liceului Teoretic Grigore Vieru Briceni.
            Din Rezoluţia Congresului adoptată în unanimitate reţinem următoarele două deziderate:
I. În zilele următoare să fie primită în audienţă la MECTS conducerea AGIRo care să convingă de necesitatea completării legislaţiei subsecvente Legii Educaţiei cu prevederi care să încurajeze cadrele didactice atât la nivelul unităţii de învăţământ, cât şi la nivel de localitate/judeţ/naţional/internaţional să desfăşoare activităţi în cadrul structurilor asociaţiilor profesionale.
AGIMd a consemnat experienţa dată şi urmează a face demersuri necesare la Ministerul Educaţiei de la Chişinău prin care să solicite intervenţii în Regulamentul de Atestare al Cadrelor Didactice prin inserţia unui punct prin care să se încurajeze activismul cadrului didactic - membrul unei asociaţii profesionale, oferindu-se în acest sens punctaje necesare pentru cumularea creditelor profesionale.
II. Acceptarea introducerii în programele şcolare şi manuale a unor autori valoroşi din R. Moldova şi a unor evenimente istorice majore care au avut loc în afara graniţelor actuale ale României. Din 1945 nu a existat în România un manual de literatură română care să accepte că literatură română se face şi dincolo de Prut. Manualele de până acum ar fi trebuit să se numească ,,manual al unei părţi din literatura română”. Manualele de istoria românilor din România trec cu vederea prea multe evenimente majore ale românilor de peste hotare încât ar trebui să se numească ,,manuale de istoria unora dintre români”. Salutăm declaraţia Ministrului Funeriu în întâmpinarea acestei ultime chestiuni şi aşteptăm o invitaţie la MECTS pentru a prezenta propunerile AGIRo şi AGIRo-filiala R. Moldova pentru o adevărată ,,literatură română” şi adevărată ,,istorie a românilor”.
În scopul asigurării acestui punct al Rezoluţiei AGIMd îşi propune organizarea unor grupuri de lucru împreună cu reprezentanţi istorici şi filologi din republica Moldova, care să propună oferta necesară inserţiei conţinuturilor curriculare pentru programele de la Bucureşti.
            În următoarele 3 săptămâni se va lua decizia locaţiei următorului congres pe baza ofertelor care vor fi primite. S-a menţionat că se doreşte completarea ,,greutăţii” crescute a evenimentului cu asigurarea ,,gratuităţilor” pentru participanţi oferite de viitoarele gazde. Într-o competiţie ca aceea pentru olimpiadele sportive s-au făcut auzite ca posibile viitoare gazde Braşovul, Piatra Neamţ, Universitatea Politehnica, Târgovişte, Crevedia, Chişinău etc.
            ,,Sunt sigur că acest congres este un succes chiar dacă ne-ar dezamăgi toţi decidenţii care au promis că vor ţine seama de propunerile noastre. Şi în acest caz ne-ar rămâne ceva de nepreţuit - noi date de contact în agenda noastră de la sute de colegi din ţară şi de peste hotare. Sunt nume care merită toată osteneala şi cheltuiala fiindcă la aceste congrese îi regăsim pe dascălii care trăiesc cel mai intens profesia lor” afirmă preşedintele AGIRo.Congresele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România (AGIRo) se deosebesc de celelalte adunări ale dăscălimii prin amploare şi prin faptul că la ele participă învăţătorii de la catedră. Dacă în 2006 la Arad au fost 750 participanţi, în 2008 la Palatul Parlamentului au fost 1300, în 2009 la Universitatea Politehnica au fost 950, în 2010 între 27-31 august la Constanţa –Eforie Sud au fost 950 de învăţători, educatoare, profesori, universitari, inspectori şcolari din toate judeţele ţării.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu