duminică, 11 martie 2012

Forum Științifico - Practic Pedagogic Internațional ”Orizonturi didactice”


Liceul Academiei de Științe a Moldovei a găzduit la 3 martie 2012 un eveniment de excepție: Forumul Științifico - Practic Pedagogic Internațional ”Orizonturi didactice”. Cel mai principal partener al Forumului Pedagogic a fost Asociaţia Obştească „Promovarea prin Inteligenţă”, preşedinte Ion Eftodi. Printre alți partenerii au fost: Liceul de Creativitate şi Inventică “Prometeu-prim”, director dl Aurelian Silvestru; Liceul Teoretic “Gaudeamus”, director dna Zinaida Gangan, Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România, filiala R. Moldova, președinte dna Marin Marin. 
Articolele prezentate de profesori au fost editate într-o culegere specială, realizată cu suportul Organizaţiei Obştești „MATEX”, din Iași, România, preşedinte Constantin Chirilă. 
La Forumul Științifico - Practic Pedagogic Internațional ”Orizonturi didactice” au participat peste 100 de cadre didactice din instituțiile preuniversitare de învățământ și cele universitare din R. Moldova. Destul de interesați au fost și dascălii din România (județele Iași, Arad, Cluj, Suceava) și Ucraina (Odesa, Ialta, Vinița) care s-au implicat activ în dezbaterile și prezentările tematice. 
Oaspeții de onoare ai evenimentului au fost vice-ministrul Educației dna Tatiana Potâng; directorul liceului ”Prometeu-Prim”, președintele AGI România dl Viorel Dolha; președintele AGI Moldova, dna dr. Mariana Marin; președintele Asociației Învățătorilor din reg. Odesa, Ucraina, dl. dr. Noicolae Fedoreț; vice-rectorul Universității Cooperatist Comerciale din Moldova dna dr. Trofimov Tatiana, Casa Corpului Didactic din Iași România, dna Maria Ciubotaru și alți oaspeți. 
În luările de cuvânt oaspeții au menționat despre importanța pentru cadrele didactice a Forumului în scopul eficientizării procesului educaţional şi asigurării condiţiilor optime de formare a competenţelor la elevi într-o şcoală prietenoasă copilului. Prin organizarea acestui eveniment, s-a promovat dialogul constructiv, cercetarea și dezbaterea unor probleme de maxim interes și actualitate pentru toți factorii implicați în organizarea și desfășurarea eficientă a procesului educațional. 
În cadrul Forumului Pedagogic au activat 5 ateliere: 
- Management educațional, moderatori Viorel Dolha, președintele AGIRo și Zinaida Gangan, directorul Liceului ”Gaudeamus”;
- Cercetare și aplicare pedagogică, moderator dr. Tamara Cristei, vice-directorul Liceului AȘM;
- Curriculum și formarea de competențe, moderator dr. Viorica Goraș-Postica, Centrul educațional ProDidactica;
- Tehnologii educaționale moderne, moderator dl dr. Fedoreț Nicolae, Asociația învățătorilor din Odesa. 
- Valențe educaționale, moderator dna dr. Marin Mariana, președintele AGI Md. În cadrul acestui atelier au participat și mulți membri AGIR Moldova, învățători din municipalul Chișinău, r. Criuleni și alte raioane ale republicii.
Pentru calitatea articolelor publicate în culegere au fost menționați: 15 cadre didactice cu diplome de gradul I și Medalia de Aur; 15 cadre didactice cu diplome de gradul II și Medalia de Argint și 15 cadre didactice cu diplome de gradul III și Medalia de Bronz.
Acest eveniment a fost consacrat măriei sale – COPILUL. De aceea este important de menționat implicarea activă în organizarea evenimentului a elevilor de la Liceul AȘM: Doina Gumeniuc, Ana Șleahtițchi, Artur Dumanschi, Cristina Burlacenco, Veronica Munteanu, Carolina Dodon, Cristian Melenciuc, Igor Plămădeală, Cristi Țaranu, Nicoleta Iftodi, Anatol Paladi, Tatiana Vâzdoagă, Silvia Verdeș și alții pentru ce le suntem profund recunoscători. 
Profesorii de la Liceul AȘM care au prezentat articole în culegerea editată sau fost P. Cerbușca, G. Filip; Iu. Cristea, T. Cristei. A. Șandra. De asemenea la eveniment au participat profesorii Ala Craveț, Angela Ciorici, Larisa Grinciuc, pedagogul social Maria Harea. 
Cei mai activi participanți la Forumul Pedagogic au fost profesorii de la Liceul Teoretic ”Gaudeamus”, Liceul de Inventică și Creativitate ”Prometeu-Prim”, Liceul Teoretic ”Gh. Asachi”, cadrele didactice și masteranzii de la Universitatea AȘM, Universitatea Pedagogică de Stat ”I. Creangă”, cercetătorii științifici de la Institutul de Științe ale Educației, precum și de la alte instituții educaționale din republică. 
Participanții la Forumul Pedagogic ai menționat înalta organizare a evenimentului, condițiile bune create în Liceul AȘM, înalta pregătire a comunicărilor și a culegerii de materiale. 
În cadrul Forumului Pedagogic a fost organizată o ședință specială AD-HOC, unde au fost discutate și pregătite acordurile de parteneriat între reprezentanții din Republica Moldova, România și Ucraina. Au fost discutate și analizate posibilitățile de colaborare în organizarea altor evenimente pedagogice, elaborarea proiectelor comune transfrontaliere orientate spre formarea cadrelor didactice din țările respective, elaborarea de materiale complementare, organizarea video-conferințelor și altor evenimente. 
În numele organizatorilor și a partenerilor Forumului Pedagogic, aducem mulțumiri autorilor de articole și tuturor participanților la eveniment, pentru profunzimea materialelor și implicarea activă în dezbaterea subiectelor. Vă îndemnăm să optați pentru libertate în educație – dimensiune existențială a personalității, să contribuiți la îmbunătățirea procesului educațional prin elaborarea materialelor tehnologice în parteneriat cu subiecții educaționali (elevi, studenți) și membrii comunității.

Dr. Pavel Cerbușca, managerul proiectului.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu