joi, 1 martie 2012

MODEL DE RECOMANDARE PENTRU NOII MEMBRI AI AGIRoMd (înscriși din 2012)Subsemnata (ul), __________________________, membru activ[1] al Asociației,
nr. de legitimație _______________sucursala ___________________________,
recomand înscrierea în rândurile AGIRoMd pe
Dna/Dl________________________________________
Numele, prenumele, funcția, instituția, gradul didactic

pentru unele dintre următoarele calități profesionale
 (să corespundă cu cel puțin 3 criterii din cele de mai jos):

se încercuiește cifra corespunzătoare
1.     Voluntariat profesional.
2.     Abilități de comunicare și socializare pe plan profesional.
3.     Membrul secției metodice raionale.
4.     Dorință de a împărtăși experiența profesională cu membrii asociației.
5.     Dorință de a participa la activitățile de formare profesională.
6.     Loc premiant în cadrul concursurilor profesionale.
7.     Creativitate, măiestrie profesională.
8.     Autor al indicațiilor, ghidurilor, publicațiilor.
9.     Abonat al Revistei Învățătorul Modern (organ de presă al AGIRoMd)

sau altele
________________________________________________________________________________________________________________________________

Doamna/Domnul a luat cunoștință de statutul Asociației (de pe siteul www.agiromoldova.blogspot.com ) și este conștient(ă) de faptul că Asociația este o organizație apolitică, nonguvernamentală, nonprofit și sprijină în exclusivitate activitățile profesionale.

Data:

Semnătură:[1] Notă: Recomandarea o poate face oricare membru activ al asociației (grad didactic I sau funcția de președinte a sucursalei, participant la cel puțin un eveniment oficial al AGIRoMd)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu