vineri, 20 aprilie 2012

Jurnale de impresii

În cadrul Atelierului Didactic, Naţional desfăşurat la liceul Columna, la iniţiativa dnei Mariana Marin, preşedinta AGIRo, filiala R. Moldova au avut loc mai multe acivităţi: organizarea unei expoziţii de materiale didactice confecţionate de către participanţii la acest eveniment şi publicitatea acestor materiale didactice, lansarea de ghiduri şi cărţi de alternativă la disciplinile şcolare de către autorii lor- cadre didactice de la diverse instituții şcolare.
Apogeul acestui Atelier Didactic l-a constituit întîlnirea cu domnul Vasile Flueraş, doctor în ştiinţele educaţiei, autor de manuale,profesor. Prelegerea a fost orientată spre proiectarea constructivistă a demersului didactic. Pas cu pas ne-a vorbit şi demonstrat despre formele de învăţare şi gîndire critică, care să permită copilului să înţeleagă schimbările din mediu, să contribuie la dezvoltarea intelegenţei şi care cu adevărat să ducă la eficientizarea procesului de predare – învăţare – evaluare. În discursul său a făcut trimitere la cercetările de epistemologie genetică a lui Jean Piaget, a lui Gaston Bachelard ş.a.
Am învăţat că in orice metodă este important nu atît procesul cît informaţia, constructivismul răspunde nu la întrebarea CE predau, ci CUM predau .Bunăoară,  aplicînd tehnica Ştiu, vreau să ştiuînvăţ la textul Şcolile ceaiului, după ce am inclus informaţiile în categorii, ne-am dat seama de valoarea construirii categoriilor, şi de interacţiunea subiectului cu mediul, necesitatea contactului lui cu informaţia, aplicarea celor citite, ce context divergent îi va oferi copilului această parte a lecturii …
Rămîne să valorificăm multe din cele auzite cu privire la proiectarea constructivistă, la procesul de evaluare didactică, la avantajele însuşirii procesului scrierii, de către elevi la eficienţa cooperării în grup ş.a.
Am preluat multe şi din experienţa cadrelor didactice participante la acest Atelier.O atmosferă frumoasă de lucru. Mulţumim,dna Marin.

Silvia Guzun, grad didactic şi managerial I
Şcoala Primară nr.9
_______________________________________________________________________

D. Marin Mariana, îmi cer scuze pentru expedierea cu întîrziere a materialului referitor la impresii și opinii despre activitatea Atelierului Didactic Național, dar vă rog să-mi iertați îndrăzneala și v-aș ruga să dați importanță mesajului meu, publicîndu-l.


    Sînt o învățătorică de la țară ce m-am dorit participantă la Atelierul Didactic Național. Primele mărgăritare ale acestei zile le-am cules char de dimineață, cînd au început să se acroșeze una cîte una materialele în cadrul Expodidactica. Fire curioasă, dar și darnică am savurat înțelepciunea slovei colegelor mele de la asociație așternută în proiectele didactice, proiecte de grup, fișe individuale, lansare de carte.
      Un alt mărgăritar al acestei zile a fost salutul binevoitor al D. Marin M. care mi-a cuprins sufletul de căldură în ciuda spațiului rece ce mă înconjura. Eleganța și solemnitatea cu care a fost prezentat oaspetele AGIRo, filiala Republica Moldova a  binecuvîntat această activitate într-o atmosferă flexibilă de cooperare. Un confort psihologic favorabil am trăit cînd supuse individual, noi participantele, unui test psihologic a urmat tălmăcirea delicată a rezultatelor de D. Flueraș.
      Într-un moment m-am prins la gîndul că rolul meu de învățător s-a pierdut în taină, ca apoi să mă resemnez cu statutul de elev al treptei primare, dascăl avîndu-l pe D. Flueraș. Nu aș da greș, în momentul cînd l-am prins la cuvînt asemeni ”sfătosului bunic din Humulești”, doar că lipseau la tablă buchiile unse cu zahăr. Pentru fiecare opinie, argument Dascălul Vasile nu ne mulțumea cu o prăjitură, dar cu o altă vorbă cu tîlc culeasă de la filosofi, psihologi, istorici, scriitori. Cele mai multe din aceste mesaje le-am considerat esențiale pentru formarea competenței profesionale, ba chiar le voi constitui elemente de bază în experiența mea de viață.
      Vorba poetului Vieru:”Orele... se trec ca florile”, ore împlute cu înțelepciune și diplomație numără lîngă celelalte mărgăritare pe ultimul, dăruit nouă, tuturor de D. Marin prin diplomă de participare și inimă pură. Mă întorc înapoi în clasa mea dascăl și în acelaș timp școlar.
Sucursala Căușeni, Aftene Aliona, masterandă, învățătoare, LT ” P. Erhan”, grad didactic II.
_________________________________________________________________________
Jurnalul de impresii

Paricipînd în cadrul Atelierului Didactic Naţional, m-a impresionat foarte mult expoziţia materialelor didactice elaborate de către membrii asociaţiei precum şi prezentarea acestor materiale. Materialele expuse  sunt binevenite din punct de vedere metodic. Foarte mult mi-a plăcut captarea atenţiei, tehnica de construire a grupului ş.a. momente.
Sugestii:
Ar fi fost binevenită prezentarea în Power Point
Lucrul practic în proiectarea la nivel micro.

Daltă Valentina, Colegiul Pedagogic A. Mateevici
_______________________________________________

Sincere mulțumiri "AGIMd" preşedintei Mariana Marin cu prilejul desfășurări Atelierului Didactic National "Vasile Flueras". Întâlnirea cu domn profesor a reusit sa ne convinga ca este dascălul care si-a valorificat superior experiența, sa o transpuna in secvente formative si cu o voce dumnezeiasca sa o impartasesca colegilor de breasla. Avem nevoie de o societate, unde indivizii sa fie educati cu o gindire laterala de schimbare si progres, ea ne oferă sansa de a iesi de sub constringerile severe a gândirii stereotipe. Iulea Bejan

____________________________________

Bună seara!

Am scris câteva versuri adresate atât domnului profesor Vasile Flueras, cât şi organizatorilor ce au depus o muncă colosală.


De peste Prut ne-a vizitat,

Un profesor foarte talentat,

Vasile Flueraş se numeşte

Un nume ce i se potrivește.Despre proiectarea constructivistă ne-a documentat,

Metode originale ne-a prezentat,

Vocea caldă şi expresivă

Întreaga activitate a încununat..


Idei noi am învățat,
În practică le-am aplicat,
Celor ce atelierul l-au organizat,
Le mulțumesc şi sînt demni de respectat.

      Lilia Gîrnu, învăţător de clasele primare, gim. "Mihai Eminescu", oraşul Cantemir
________________________________________________________________________
 Copiii sunt încărcați cu materii atât de multe şi atât de diverse, încât nici profesorii nu se pot orienta în capetele lor. Acești copii nu invata nimic, pentru ca memoria nu păstrează nimic nepriceput, nerumegat, unde interesul viu si judecata copilului n-au jucat nici un rol. Şi cum il putem face pe copil sa primească placerea de a invata ne-a explicat D-nul Vasile Flueraş la Atelierul Did.Naţional „Vasile Flueraş”:chiar de la început am participat la o evocare psihologica captivanta si distractiva. Pentru a ști cum sa reaprindem FOCUL LECTURII în sufletele elevilor care datorita multor factori ai societății începe a se stinge am discutat despre proiectarea constructivistă, educația şi învățarea „ filozofică”, strategii de evaluare ce includ verificare, semnificare, măsurare. Cum am putea alcătui în clase ateliere de lectură şi de scriere. Adică să atingem scopul: să-i ajutam pe elev să ajungă sa se descurce fără ajutorul învățătorului. Cireașa de pe tort a atelierul Did.Naţional „Vasile Flueraş" a fost prezentarea de carte. Din suflet organizatorilor le mulțumim, 

Sper pe viitor să ne mai întâlnim!

 LA MAI MULT SI LA MAI MARE. 
Devder Lora, gim,,Gr.Vieru",Ialoveni 
________________________________________________________________________


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu