duminică, 29 iulie 2012

PROGRAM ACADEMIA ÎNVĂȚĂTORULUI MODERNDragi colegi, participanți la Academia Învățătorului Modern, mai jos este expus programul  pentru sejurul nostru. Așteptăm cu drag  colegii care s-au înscris,  pe data de 3 august, ora 12.00
 la stațiunea Dacia, or. Vadul lui Vodă.
De la stația Piața Centrală, str. Bulgară, pe partea opusă a magazinului ICAM, 
luați microbuzul 130 sau 131 și ajungeți la Vadul lui Vodă. Spuneți șoferului să oprească la Dacia, lângă sanatoriul Speranța. Aceasta stațiune este chiar la intrare în zona de odihnă. 
Pentru alte precizări și întrebări, sunați la membrii Consiliului de Organizare:
 069650822 - State Daniela, 069135603 – Cutasevici Angela, 069461224 – Cerbuşca Tamara, 060231717 – Cavcaliuc Valeriu, 069232897 – Marin Mariana.
P.S Programul poate suporta ușoare schimbări.


3  August 2012
12.00 – Sosirea, înregistrarea şi cazarea participanţilor. Prezentarea de către participanți a materialelor pentru Salonul expozițional. Alegerea Workshop-urilor.  Distribuirea materialelor. Activităţi organizatorice. Prietenul Academiei. Adaptarea participanților. Excursie prin Orașul Academia Învățătorului Modern.
Moderator CO:  Angela Cutasevici, Tamara Lența
Locație: Aleea Competenței13.00  - 14.00 -  Pregătirea prezentărilor cu genericul Sunt membrul AGIRo! (fiecare delegație în parte: Chișinău, Nord, Sud, Centru, Moldova Ro, Transilvania, Muntenia)
Locație: Laboratoarele Inovației (foișoare)
Moderator CO:  Lucia Argint

14.00  - 15.00 -  Salonul  Expozițional BUNE PRACTICI ÎN ȘCOALA PROACTIVĂ.
Locație: Aleea Competenței
Moderator CO: Radu Gorodenco, Tatiana Plăcintă

15.00  - 16.30  - Deschiderea Academiei Învățătorului Modern.
Locație:Teatrul de Vară Învățătorul
·       Moderator CO: Nina Mîndru
  Cuvânt de salut - Dr.  Marin Mariana  - președintele AGIRoMd
Prezentarea AGIRoMd  - Asociația celor mai buni învățători.
·         Angela Cutasevici  - Organigrama,  simbolistica AGIRoMd.
·         Daniela State  - Activitățile AGIRoMd.
·         Tamara Cerbușca  -  colaborarea AGIRoMd cu personalități notorii.
·         Aliona Caduc - participarea Delegației din RM la Congresele AGIRo.
·         Pavel Cerbușca - istoricul AGIRoMd
·         Tamara Lența  - Congresul de la Chișinău.
·         Viorel Dolha - Colaborarea AGIRo cu AGIRoMd
·         Constantin Șchiopu - Mesaj de salut pentru colegii de peste hotare
·         Galina Nița- Activitățile sucursalei Ialoveni.
·         Valentina Arion - Activitățile sucursalei Căușeni.
·         Galina Talasimov  - Activitățile sucursalei Cahul.
·         Valeriu Cavcaliuc - Comunicarea on-line a membrilor AGIRoMd.
·         Costică Furcoiu – Președintele Filialei Vaslui a AGIRo.
·         Maria Ciubotaru – Președintele Filialei Iași a AGIRo.
·     Maria Aramă - Președintele filialei Botoșani a AGIRo
·       Igor Eftodiev, dr. hab., prof. univ, Director Centru de Excelenţă pentru Educaţie Modernă
·  Alți oaspeți. 

16.30  - 17.30 - Dascălul - izvor de lumină. Activitate muzicală.
Locație:Teatrul de Vară Învățătorul
Moderator CO:  Angela Cutasevici 


18.00 - 19.30 - Cina festivă. Prezentările  delegațiilor Sunt membrul AGIRo!  - activitate de socializare.
Moderator CO:  Lucia Argint
Locație: Restaurantul Dacia Didactica

21.00  - 23.00  - Drumurile noastre toate se vor întâlni vreodată. Serata dansantă. Karaoke. Cântece românești. Dj Vitalie.
Moderator CO:  Tamara Cerbușca, Valeriu Cavcaliuc
Locație: Teatrul EduDisco
4 august  2012

7.00 - 7.30Mens sana in corpore sano. Workshop Fitness matinal. Traineri: Familia Cerbușca
Locație: Faleza sănătății.

8.00  - Dejunul
Locație: Restaurantul Dacia Didactica

9.00 –11.00. CONFERINȚA INAUGURALĂ EDUCAȚIE, INOVAȚIE. PASIUNE.
Locație: Senatul Educației
·         Ioan Ciuntu, protoiereu, Catedrala Sf. Teodora de la Sihla
·  dr. Mihail ŞLEAHTIŢCHI, Consilierul Președintelui Republicii Moldova pe Problemele Educației.
·   Maia Sandu, Ministru al Educației al Republicii Moldova
·   Dr. Ecaterina AndronescuMinistru al Educației și Cercetării din România
·    dr. Tatiana Potâng,Viceministru a Educaţiei
·         dr. Loretta HANDRABURA,Viceministră a Educaţiei
·        Leonid BUJOR,  Consilierul Prim-Ministrului pe Problemele Educației.
·         Tatiana Nagnibeda – Tverdohleb, Director General al Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport a  Consiliului municipal Chişinău
·         Prof.Viorel Dolha, Președintele AGIRo
·         Nicolae DABIJA, scriitor, publicist, redactorul-șef al ediției periodice Literatura și arta, membrul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova
·         Dr. Gabriel Albu, profesor universitar, Universitatea Petrol-Gaze, Ploiești, România.
·         Dr. Viorica Goraş-Postică, conf.univ., USM, director adjunct, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
·         Dr. Constantin Șchiopu, conf.univ., USM. Despre profesorul inovativ.
·         Dr. Nicolae Fedoreț, președintele Asociației Profesorilor din Odesa.
·         Dr. Marina Morari, conferențiar universitar, U.S.B. „A.Russo”.
·         Dr. Vasile Flueraș, profesor, Liceul Teoretic Avram Iancu, Cluj-Napoca, România.
·         Dr. Vasile Cioca, Universitatea de Artă și Design, Cluj-Napoca, România.
·         Dr. Pavel Cerbușca, profesor, Liceul Academiei de Științe a Moldovei

11.00 – 11.15.Tempus fugit, aeternitas manet. Şedinţa – foto a participanților la Academie. Locație: Aleea Competenței
Moderator CO:  Valeriu Cavcaliuc


Profesorul și societatea. Conferinţă de presă pentru reprezentanţii mass-media. Jurnaliștii Valentin Buda (Editorialul Timpul), Sorina Știrbu (Televiziunea Prime), Speranța State (ProTv).
Moderator CO:  Angela Cutasevici

11.15.  - 12.15Odă profesorului basarabean. Prezentare de carte: Romanul Tema pentru acasă de Nicolae Dabija
Moderator CO:  Aliona Caduc
Locație: Teatrul de Vară  - Învățătorul.

Fiecare participant va alege 2 workshopuri:  
unul din sesiunea 1 și altul din sesiunea 2. 

12.25 – 13.45Workshop. Sesiunea 1  - Psihopedagogie

Locație: Laboratoarele Inovației

 I.  Workshop: Pălăriile gânditoare
Locație: Foișorul Gardner.
Moderator: VASILE FLUERAȘ, dr. șt. ed,  prof. Liceul Teoretic  „Avram Iancu” Cluj-Napoca.  
Moderator CO:  Lucia Argint
II. Workshop: Evaluarea cadrelor didactice din perspectiva noului Regulament de atestare
Locație: Foișorul Curricula
Moderator: VIORICA NEGREI, grad didactic superior, specialist principal, inspector şcolar, DGETS, mun. Chişinău
Moderator CO:  Tamara Cerbușca
III. Workshop: Activitatea de echipă în managementul proiectelor educaţionale

Locație: Foișorul Brainstorming.

Moderator: VIORICA GORAȘ - POSTICĂ, dr.conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova
Moderator CO:  Dr. Pavel Cerbușca

IV. Workshop: Elevi neastâmpărați, obraznici, distrați, neascultători, leneși, agitați… …sau copii care suferă de THDA ???


 Locație: Foișorul Paideia.

Moderator: RODICA NEGURĂ, psiholog
Moderator CO: Angela Cutasevici

V.  Workshop: Tehnologii Informaționale și soluţii pentru învăţământul modern
 Locație: Senatul Educației.

Moderator: IGOR EFTODIEV, dr. hab., prof. univ, Director Centru de Excelenţă pentru Educaţie Modernă
Moderator CO: Valeriu Cavcaliuc

VI.  Workshop:   Arderea profesională. Burnout-ul profesional /Sindromul oboselii cronice.
Moderator: MARIA LUNGU, psiholog.
Moderator CO: Morcov Viorica

14.30   - Prânzul. Restaurantul Dacia Didactica

15.30 – 16.50Workshop. Sesiunea 2  - Educație și artă


VII.  Workshop: Spațiul artistic în educație: muzica. Muzica e graiul sufletului.
Locație: Senatul Educației

Moderator: MARINA MORARI, conferențiar universitar, doctor în pedagogie, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
Moderator CO:  Cristina Tomova

VIII. Workshop: Spaţiul artistic în educaţie: educaţie artistică (happening : pictură, dans, muzică, teatru, film, fotografie). Festivalul măştilor şi culorilor
Locație: Foișorul Gardner

Moderator: VASILE CIOCA, lec. univ. dr. psihologie,  prof. educaţie plastică, gradul I, Universitatea de Artă şi Design, Cluj-Napoca Romania
Moderator CO:  Tamara Lența


IX. Workshop: Coregrafie și educație. Cununa dansului popular.
Locație: Teatrul EduDisco

Moderator: CONSTANTIN ȘCHIOPU, conferențiar universitar, doctor în pedagogie, Universitatea de Stat din Moldova, conducător artistic al ansamblului Hora, horița

Moderator CO: Morcov Viorica


X. Workshop: Arta de a realiza un interviu.
Locație: Foișorul Paideia.

Moderator: Radio Europa Liberă.

Moderator CO: Caduc Aliona

XI.  Workshop: VERBATIM. Teatru şi educaţie
Locație: Teatrul de vară Învățătorul

Moderator: OLESEA SVECLĂ, studentă - actriță, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Moderator CO: Virginia Vangheli

XII.  Workshop: Metodologia eficientizării învățării prin intermediul mnemotehnicii.
Locație: Teatrul de vară Învățătorul

Moderator: PAVEL CERBUȘCA
Moderator CO: Daniela State

16.50 – 18.00Workshop. Sesiunea 3  - SPA EDUCAȚIONAL
Locație: Piscina SPA EDUCAȚIONAL
Moderator: Dr. Pavel Cerbușca
18.00 - 19.00   - Cina. Restaurantul Dacia Didactica

19.00 - 20.00 Expoziţia de Workshopuri.
Moderator CO:  Tamara Cerbușca
Locație: Teatrul de Vară Învățătorul.

20.00.  Călătorie cu Vaporul. Valurile Nistrului. 
Serata dansantă NISTRULE, PE MALUL TĂU.  Dj Maxim.
Moderator CO:  Angela Cutasevici, Valeriu Cavcaliuc
5 august 2012
7.00 - 7.30Mens sana in corpore sano. Workshop Fitness matinal. Traineri: Familia Cerbușca
Locație: Faleza sănătății.
8.00  -  Dejunul
Locație: Restaurantul Dacia Didactica

9.00 – 10. 00 -  BUNE PRACTICI ÎN ȘCOALA PROACTIVĂ. CONFERINȚA ȘTIINȚIFICO-METODICĂ
Locație: Senatul Educației 
MODERATORI: Dr. Mariana Marin, Dr. Gabriel Albu, Dr. Constantin Șchiopu, Dr. Viorica Goraş-Postică, Dr. Vasile Cioca, Dr. Vasile Flueraș, Dr. Liliana Stan, Dr. Pavel Cerbuşca, Tatiana Nagnibeda – Tverdohleb, Dr. Nicolae Fedoreț.
§  Dr. Pavel Cerbușca.  Portrtete de dascăli. Vizionarea filmului (film realizat de echipa de creaţie a AGIRoMd). 
§  Vasile Cioca. Apropo  de  pro-activitate   (Cât de proactiv este copilul când desenează?)
§  Şolcă Geta.  Inovaţia în educaţie – premisă spre o educaţie europeană.
§  Tatiana Nagnibeda – Tverdohleb. Formarea profesională – factor de schimbare a învățământului de tip european. 

10.00 – 12.00 - ACTIVITĂȚI ÎN SECȚIUNI
§  Secțiunea I.  Management Educațional
Moderatori: Dr. Gabriel Albu, Dr. Viorica Goraş-Postică, Dr. Nicolae Fedoreț, Angela Cutasevici, Aliona Caduc

§  Secțiunea 2. Strategii didactice interactive
Moderatori: Constantin Șchiopu, Cioca Vasile, Cerbușca Tamara

§  Secțiunea 3. Proiectarea activității educaționale
Moderatori: Dr. Pavel Cerbușca, conf. univ. Dr. Liliana Stan Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România, Marina Morari, State Daniela

§  Secțiunea 4 . Evaluarea competențelor / performanțelor
Moderatori: Dr. Marin Mariana, Vasile Flueraș, Tatiana Nagnibeda – Tverdohleb, Valentina Gaiciuc

12.10  - 13.00 - Închiderea oficială. Gala laureaților. Înmânarea diplomelor. 
Moderator CO:  Marin Mariana
Locație:Teatrul de Vară Învățătorul

13.10 – 14.00  - Prânzul.

14.00 – 15.00 -  LA GURA CĂPRIOAREI. Locație: Aleea Competenței
Moderator CO:  Tamara lența

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu