marți, 12 februarie 2013

Comunicat de presă Conferina Nationala, 9-10 februarie 2013


Conferinţa Naţională
„Tradiţii Asociative ale Învăţătorilor”,
organizată de Liceul AȘM în parteneriat cu AGIRoMd.


          În perioada 9-10 februarie 2013 în incinta Liceului Academiei de Știinţe a Moldovei s-a desfășurat Conferinţa Naţională„Tradiţii Asociative ale Învăţătorilor”, ediţia a II-a, organizată în parteneriat cu Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România,filiala Republica Moldova (AGIRoMd). La Conferință au fost invitați câte 2 reprezentanți ai sucursalelor raionale (președintele și un membru activ), în total 60 de cadre didactice din republică.
          Semnificativă a fost și participarea elevilor de la Liceul AȘM în calitate de voluntari, dirijați de pedagogul social Harea Maria: Vâzdoagă Tatiana (cl XI um), Danuța Maria (cl XI um), Casian Tatiana (XI bch), Postica Marcela (XI um), Șciopu Andrei (X d), munca cărora a fost înalt apreciată de organizatorii și participanții la Conferință.
În luările de cuvânt dna Mariana Marin, doctor în pedagogie, preşedintele AGIRoMd a prezentat obiectivele programului și condițiile de organizare a Conferinței. În cadrul ședinţei plenare dna Marin M. a analizat parteneriatul educaţional din perspectiva activităţilor AGIRoMd.
Vice-directorul Liceului AȘM, doctor în pedagogie Cerbuşca Pavel a prezentat modalități de organizare a voluntariatului – condiție a dezvoltării profesionale a elevilor, a cadrelor didactice și în general a tuturor cetățenilor. A fost efectuată o referire tematică concretă la 2013Anul European al Cetățeanului și în R. Moldova. Binevenite au fost prezentările consacrate succeselor înregistrate în activitățile de voluntariat a elevilor Sergiu Busuioc de la Liceul TeoreticGaudeamusși Dănuța Maria, de la Liceul AȘM.
Dna Cristei Tamara, doctor în pedagogie, profesor de limbă și literatură română de la Liceul AȘM a prezentat reperele unui parteneriat de succes în comunitate și cum ar trebui să se organizeze cadrele didactice pentru a consolida imaginea profesorului și a școlii în societate.
În calitate de oaspete de onoare la Conferință a fost invitat Nicolae Fedoreț, doctor în pedagogie, Președintele Asociației Învățătorilor din regiunea Odesa, Ucraina. Prin intermediul skype s-a comunicat direct cu Președintele AGIRo, Dolha Viorel, Arad, România, care a urat succes organizatorilor evenimentului și a realizat un dialog constructiv cu participanții de la Conferință. Elevul Anatol Paladi de la Liceul AȘM a intervenit cu o reflecție muzicală consacrată dascălului.
          În continuare a urmat un training  de dezvoltare profesională, unde au fost prezentate modalități de organizare a Atelierelor Didactice Naţionale (Stati Daniela), Conferinţelor ştiinţifico-metodice (Cutasevici Angela); Workshopuri (Cerbuşca Tamara);  Salonul Expoziţional (Lenţa Tamara); Congresul cadrelor didactice (Cerbuşca  Pavel); Cercul pedagogic (Niţa Galina, Talasimov Galina, Godoroja Olga); Logistica, promovarea imaginii şi simbolurile AGIRoMd (Cavcaliuc Valeriu); Clubul tinerilor specialişti (Baltag Stela); Academia Învăţătorului Modern (Marin Mariana).
          Cu mare interes au fost ascultate informațiile despre activitățile sucursalelor și proiectele de dezvoltare în teritoriu. Participanții la Conferință au fost repartizați în 4 secţiuni, unde au fost discutate modalități de activizare a AGIRoMd în următorii doi ani, idei care au constituit baza Rezoluției Conferinței AGIRoMd.
          Parte componentă a Conferinței au fost activitățile de socializare a participanților, precum și  vizionarea spectacolului”Anonimul la Veneţian” la Teatrul Naţional „M. Eminescu”
          Duminică, 10 februarie 2013 participanții s-au implicat cu interes în cadrul trainingului de dezvoltare profesionalăLeadership profesional”, moderat de dna Goraş-Postică Viorica, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar cu genericul ”Conceptualizarea leadership-ului profesional” și dna Afteni Ludmila psiholog școlar cu genericulActivism, mentorat şi implicare în propria dezvoltare profesională”.
          În cadrul ședinţei plenară de totalizare a Conferinței a fost votată Rezoluția finală, au fost discutate proiectele AGIRoM dîn 2013-2014 și înmânate diplome de merit și certificate de participare  la eveniment.          Participanții la Conferința Națională „Tradiţii Asociative ale Învăţătorilor”, au apreciat la nivel foarte înalt munca organizatorilor, condițiile favorabile create de Liceul AȘM (gazda evenimentului) și deschiderea membrilor AGIRoMd pentru a participa și a se implica activ în procesul de schimbare în educație.

Cerbușca Pavel, vicedirector, Liceul AŞM,
Marin Mariana, președintele AGIRoMd.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu