luni, 11 februarie 2013

REZOLUŢIA CONFERINŢEI NAŢIONALE


REZOLUŢIA CONFERINŢEI NAŢIONALE
„TRADIŢII ASOCIATIVE ALE ÎNVĂŢĂTORILOR”, EDIŢIA A II-A
LICEUL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI
 9-10 februarie, 2013
1.   Revizuirea activităţilor sucursalelor prin alegerea Consiliului de Organizare al Sucursalei şi distribuirea eficientă a funcţiilor.
2.   Organizarea lunară a Şedinţelor Cercului Pedagogic la nivel de sucursală.
3.   Realizarea parteneriatelor la nivel de cadre didactice, sucursale, DGÎ şi comunitate.
4.   Dezvoltarea parteneriatului cu AGIRo şi cu Asociaţia Cadrelor didactice din regiunea Odesa.
5.   CD al AGIRoMd va asigura mentorat noilor preşedinţi de sucursale.
6.   Asigurarea tradiţiilor asociative la nivel de AGIRoMd prin promovarea activităţilor specifice: cerc pedagogic, club de dezbateri, atelier naţional, workshop, conferinţă ştiinţifico-metodică, club al tinerilor specialişti, Saloane Expoziţionale etc.
7.   Organizarea anuală a Academiei Învăţătorului Modern, în perioada de început a lunii august.
8.   Organizarea frecventă a activităţilor culturale la nivel de sucursală  şi la nivel de Asociaţie.
9.   Planificarea mobilităţilor profesionale în străinătate şi diseminarea experienţelor.
10.                 Determinarea calităţilor de lider şi utilizarea raţională a acestora în activitatea de voluntariat.
11.                 Promovarea voluntariatului – valoare şi condiţie necesară pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale, dinamizarea asociativă şi dezvoltare profesională.
12.                 Distribuirea informaţiei la nivel de membri ai sucursalei.
13.                 Urgentarea listelor cu privire la email-urile membrilor, pentru a putea beneficia de informaţii la timp. A perfecta documentaţia timp de o lună, până la 15 martie.
14.                 Schimbul de email-uri între preşedinţii de sucursale.
15.                 Identificarea resurselor financiare pentru a sponsoriza anumite activităţi.
16.                 A elabora fişe de evidenţă a activităţilor AGIRoMd pentru a putea realiza certificarea la finele anului.
17.                 A repartiza rolurile membrilor Consiliului de organizare.
18.                 A achita cotizaţiile de membru până la 15 martie 2013 pentru a putea realiza activităţile planificate.
19.                 Consiliul Director al AGIRoMd să elaboreze timp de 2 săptămâni planul de activitate şi să-l plaseze pe site.
20.                 A organiza în anul 2013 la nivel de sucursală Cercuri Pedagogice cu următoarele generice: Scrierea articolelor de specialitate, Scrierea rapoartelor de autoevaluare. Formularea problemelor de cercetare.
21.                 A realiza schimb de experienţă la nivel de sucursală cu referire la atestarea cadrelor didactice și manageriale.
22.                 Pentru anul de învățământ 2013-2014 a elabora Regulamentul Festivalului  Talentelor Pedagogice.
23.                 A consolida parteneriatele cu alte ONG printre care cele care promovează cultura pedagogică, drepturile omului şi nondiscriminarea.
24.                 A elabora propria platformă electronică în care profesorii vor plasa materialele didactice precum şi a promova conferinţele on-line.
25.                 A elabora ecusoane cu elementele vizibilităţii simbolurilor AGIRoMd
26.                 Promovarea principilor pozitive ale AGIRoMd.
27.                 Contribuirea multilaterală la consolidarea AGIRoMd.
10.02.2013

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu