joi, 14 februarie 2013

Să nu subestimăm visurile noastre


Să  nu subestimăm visurile noastre
 Galina Niţa, preşedinte  sucursala Ialoveni

În perioada 9-10 februarie 2013 am avut o mare bucurie  să - mi revăd colegii din republică. În primul rînd aduc multumiri gazdei evenimentului, Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, care ne-a creat condiţii de a se desfăşura lucrările Conferinţei Naţionale Tradiţii Asociative ale Învăţătorilor, ediţia a II-a.
Cu toţii am trăit sentimente de bucurie, încurajare, graţie  că     i-am avut prezenţi  la această conferenţă pe cei mai buni: dna Marin Mariana, preşedintele AGIRoMd, analizînd parteneriatul educaţional din perspectiva activităţilor  asociaţiei; dl Cerbuşca Pavel, doctor în pedagogie, care ne-a comunicat despre modalităţi de organizare a voluntariatului; dna Cristei Tamara, doctor în pedagogie, care ne-a  informat cu privire la  parteneriatul de succes în comunitate, formarea  imaginii cadrului didactic şi şcolii în comunitate; dl Fedoreţ Nicolae,  preşedintele Asociaţiei Învăţătorilor din reg. Odesa, împărtăşind experienţa de activitate; dl Dolha Viorel, preşedintele AGIRo, avînd legătura prin skype ne-a insuflat încredere; dna Goraş-Postică Viorica, doctor în pedagogie,  care ne-a format în domeniul leadership-ului profesional şi dna Afteni Ludmila psiholog şcolar, care a făcut să mişte scaunul de sub noi, propunîndu-ne activităţi de implicare în activitatea în propria  dezvoltare profesională.  
Momentul culminat a fost vizionarea spectacolului Anonimul la Veneţianla Teatrul Naţional „M. Eminescu”, ceea ce am demonstrat că noi putem nu doar să muncim, dar şi să ne odihnim frumos.
        În aceste două zile am adus lumină în activitatea noastră la nivel de sucursale AGIRoMd. Astfel au fost elaborate planurile de activitate imediate şi cele de perspectivă atît la nivel de AGIRoMd, cît şi la nivel de sucursală. Atunci cînd nimeni nu întreabă pe nimeni ce simte  sau ce crede, atunci se nasc frustrări. Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România, filiala Republica Moldova  acest fenomen îi este străin. Alături de colegi am fost la nivel de vise, dar peste un timp ele  vor devini realitate. Nu trebuie să subestimăm visurile noastre. Să fim convinşi obiectivelor pe care ni le-am trasat împreună în cadrul atelierelor de lucru.
Principalul motiv că există şi activează  AGIRoMd se datorează comunicării. Mediul, viaţa, totul se schimbă, dar AGIRoMd ne aliniază la noi standarde. În urma activităţilor am concluzionat că nu există performanţe de unul singur şi trebuie să crezi în puterea poveştilor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu