vineri, 15 martie 2013

Primele Cercuri Pedagogice ale AGIRoMd in anul 2013

SUCURSALA NISPORENI
FELICITĂRI. PREŞEDINTE SILVIA CRÎŞMARI
Consiliul de Organizare al sucursalei Nisporeni

  • Jalbă Angela-preşedinta întrunirilor metodice raionale Nisporeni
  • Negură Eugenia inspector principal, DGI Nisporeni
  • Sterpu Nina, Director General, DGI Nisporeni
  • Jalbă Nina, directorul L. T. „Prometeu”


Un comentariu: