sâmbătă, 6 aprilie 2013

Cercul Pedagogic Ștefan Vodă

AGIRoMD este o provocare pentru toate cadrele didactice din republică. Activitatea surcusalei Ștefan Vodă este un bun augur pentru dezvoltarea profesională a pedagogilor din raion.
La  2 aprilie și-a desfășurat activitatea Cercul Pedagogc ”Standarde de eficiență a învățării”  care a întrunit cadrele didactice, membre  AGIRoMD ,  invitați din instituțiile din raion.
Subiectul nominalizat este foarte important în formarea profesională a cadrelor didactice.
Mediul a  favorizat colaborarea, dorința de implicare, încredere. Cunoștințele acumulate vor fi binefice în activitatea tuturor cadrelor didactice.
Aș dori să-i mulțumesc Dnei Mariana Marin, celei care stă la cîrma Asociației, celei care a știut să mobilizeze și să unească învățătorii din toată republica
Spre noi realizări într-un ceas bun !
Veronica Teslaru,
Specialist principal DÎ Ștefan Vodă

Totul e în schimbare - viaţa, omul, societatea. Aşa şi şcoala e într-o ascendenţă totală. Schimbarea duce la neclarităţi, semne de întrebare şi nostalgie după trecut. Dar numai prin muncă, studiere a noului ne vom debarasa de nostalgia trecutului și vom urca pe treptele viitorului.
Cred că cu ajutorul AGIRoMd  și a surcusalei Ștefan Vodă vom putea trece mai uşor obstacolele noului şi găsi răspuns la toate întrebările ce ne frămîntă.
Suntem la început de cale cu multe întrebări, dar şi dorinţe. Abia două şedinţe au fost desfășurate, dar   s-au discutat  cele mai arzătoare întrebări.
Cercul Pedagogic ”Standarde de eficiență a învățării” a fost lucrativ, util, captivant.
M-am bucurat de posibilitatea  de a- mi dezvolta  competențele profesionale, de obținerea noilor experiențe.
As dori să-i mulţumesc organizatoarei, dnei Darii Natalia, pentru curajul de iniţiativă, organizare, mobilizare a învăţătorilor  din întregul raion, dorinţa de-a ne schimba, uni ideile de lucru şi chiar de odihnă şi pentru  dezvoltare . Aş dori  Dnei Natalia, membrilor, învăţătorilor un început bun.

Jamba Nadejda
 L.T.,,M.Eminescu,
s.Antoneşti
Am primit cu o deosebită plăcere invitația la ședința Cercului Pedagogic ”Standarde de eficiența a învățării”, la care am participat cu mare interes. Studiind agenda de lucru, iar apoi reflectînd asupra modului în care s-a desfășurat acest eveniment am constatat ca programul a fost bine structurat, iar activitățile planificate -- actuale .Vedeam și  în ochii colegelor interes, dorința de a colabora în cadrul activităților:”  Ceea ce mă reprezintă”  ” Secvențe contradictorii”.                                                                                 
Mi-am dat seama  de  faptul cît de utile sînt astfel de întruniri, la care ,cu siguranță, aflăm ceva nou, facem un schimb de experiență,ceea ce ne cam lipsește ultimul timp.   
Nela Dobînda,
LT”Alexandru cel Bun”,
 s Slobozia.  Un eveniment important în viața școlii primare ,,Grigore Vieru” s-a desfășurat pe data de 02 aprilie, o zi cu căldură și soare ce încălzea cu duioșie chipurile blînde ale colegilor de breaslă din raionul Ștefan-Vodă. Am avut o deosebită satisfacție să activez alături de participanți în ochii cărora licărea aceeași scînteie, de a deveni membri activi ai AGIRoMD.
Am rămas mulțumită de dinamizmul activității, de subiectul abordat, de cooperarea eficientă pentru a fi în pas cu evenimentele actuale în domeniul educației și în viața asociației.
   Mulțumesc mult întregii echipe, moderatoarei pentru entuziasm  și inițiativă.
    Succese și noi realizări!
Elena Vlas,
Școala Primară ”Grigore Vieru”,
orașul Ștefan VodăRecent am participat la Cercul Pedagogic ”Standarde de eficiență a învățării”. Am fost copleșită de emoții plîcute și de mîndrie, că acest cerc se desfășoară în instituția în care activez.
Am rămas impresionată de rîvna colegilor spre informare, schimbare, implicare.
Aici ni s-a deșteptat curajul de a ne spune opiniile, de a forma o echipă. Ele mi-au picurat în suflet dorința de a-mi continua activitatea pedagogică.
Mulțumim organizatorilor. Președintei surcusalei Ștefan Vodă, Darii Natalia.
Ludmila Țurcan,
Școala Primară ”Grigore Vieru”,
or Ștefan VodăSucursala Ștefan Vodă
2 aprilie în incinta Școlii Primare ”Grigore Vieru” din or. Ștefan Vodă s-a desfășurat Cercul Pedagogc ”Standarde de eficiență a învățării”

Organizatori:
Darii Natalia, Președinta sucursalei Ștefan Vodă
Teslaru Veronica, specialist principal DÎ Ștefan Vodă
Sînchetru Valentina, șefa Centrului Metodic DÎ Ștefan Vodă


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu